Svag upprättelse för felaktigt utpekad fuskbyggare

Av: Cecilia Stenshamn | Debatt | September 30, 2014 | Inga kommentarer
Vad händer efter att Granskningsnämnden har fällt ett TV-inslag för bristande saklighet? Enligt lag ska programföretaget göra en pliktsändning som offentliggör beslutet ”på lämpligt sätt”. Men den drabbade part som hoppas på upprättelse, riskerar att bli besviken.
> Läs artikeln

Svag upprättelse för felaktigt utpekad fuskbyggare

Av: Redaktionen | Debatt | September 30, 2014 | Inga kommentarer
Vad händer efter att Granskningsnämnden har fällt ett TV-inslag för bristande saklighet? Enligt lag ska programföretaget göra en pliktsändning som offentliggör beslutet ”på lämpligt sätt”. Men den drabbade part som hoppas på upprättelse, riskerar att bli besviken.
> Läs artikeln

Missvisande om visstid

Av: Redaktionen | Debatt | September 29, 2014 | Inga kommentarer
I en serie inslag som går under namnet ”#unggranskning” tolkar SR statistik från SCB som skapar en bild av att andelen otrygga anställningar ökar kraftigt bland unga. I själva verket har andelen visstidsanställningar legat närmast oförändrad sedan 2005. I inslagen diskuteras också den här typen av anställningar av företrädare för fack och arbetsgivare. SR har dock missat att ta upp arbetsgivarsidans viktigaste argument i debatten, vilket ger en onyanserad bild av frågan.
> Läs artikeln

Vilseledande när medier rapporterar om gruvskatt

Av: Redaktionen | Debatt | September 18, 2014 | Inga kommentarer
Att det skulle vara ekonomiskt förmånligt att öppna gruvor i Sverige är något medier vill berätta om. Tyvärr används dock inte sällan haltande jämförelser för att visa hur förmånligt det skulle vara. Medierna utgår i dessa fall från Sveriges så kallade mineralavgift, vars syfte är att ge markägarna något tillbaka när gruvbrytning sker på deras mark. Mineralavgiften innebär att gruvbolagen betalar 2 promille av mineralernas produktionsvärde till markägaren och staten. Detta jämförs sedan med betydligt högre skattesatser i andra länder, men dessa skatter tas ut på företagens intäkter eller vinster. Det handlar alltså om vitt skilda skattebaser och innebär att jämförelserna blir missvisande.
> Läs artikeln

Mediemångfald – saken controllerar sig sielf?

Av: Mats Olin | Debatt | September 17, 2014 | Inga kommentarer
Offentlighetsprincipen och tryckfriheten firar snart 250 år i Sverige. Hur den kom till och framförallt den roll som prästen Anders Chydenius spelade - som opinionsbildare och som parlamentariker – beskriver Nils Erik Forsgård i den nyutkomna "Ingens herre, ingens träl" (Timbro).
> Läs artikeln