Svag upprättelse för felaktigt utpekad fuskbyggare

Av: Cecilia Stenshamn | Granskning | September 30, 2014 | Inga kommentarer
Vad händer efter att Granskningsnämnden har fällt ett TV-inslag för bristande saklighet? Enligt lag ska programföretaget göra en pliktsändning som offentliggör beslutet ”på lämpligt sätt”. Men den drabbade part som hoppas på upprättelse, riskerar att bli besviken.
> Läs artikeln

Mediemångfald – saken controllerar sig sielf?

Av: Mats Olin | Granskning | September 17, 2014 | Inga kommentarer
Offentlighetsprincipen och tryckfriheten firar snart 250 år i Sverige. Hur den kom till och framförallt den roll som prästen Anders Chydenius spelade - som opinionsbildare och som parlamentariker – beskriver Nils Erik Forsgård i den nyutkomna "Ingens herre, ingens träl" (Timbro).
> Läs artikeln