Lägg ner Granskningsnämnden för radio och tv

Av: Mats Olin | Granskning | Mars 21, 2016 | Inga kommentarer
Efter att ha undersökt hur Granskningsnämnden för radio och tv bedömer kravet på saklighet i Sveriges Radio och SVT kommer Mats Olin till slutsatsen att den borde läggas ner.
> Läs artikeln