Granskningsnämnden kontrollerar inte vad som är sakligt

Av: Mats Olin | Debatt | April 20, 2016 | Inga kommentarer
Hur går det till när Granskningsnämnden för radio och tv granskar SVT och SR? Ordföranden Henrik Jermsten berättar på ett Timbroseminarium att nämnden inte kontrollerar om fakta stämmer, utan litar helt och hållet på uppgifter som kommer från de som ska granskas: SVT och SR.
> Läs artikeln

Staten ska värna spelreglerna och begränsa public service-uppdraget

Av: Mats Olin | Debatt | April 14, 2016 | Inga kommentarer
Nordicom Informations temanummer JOURNALISTIKENS EKONOMISKA UTMANINGAR innehåller ett tjugotal texter om den förändrade mediemarknaden och de ekonomiska utmaningar som den medför.
> Läs artikeln

Sakligheten i SVT och SR – en granskning av Granskningsnämnden

Av: Mats Olin | Debatt | April 13, 2016 | Inga kommentarer
Timbro Medieinstitut undersökte åtta friande beslut i Granskningsnämnden.
> Läs artikeln