Norsk faktagranskning även av journalistik

Av: Mats Olin | Debatt | April 25, 2018 | Inga kommentarer
Idag lanserar fem medieföretag faktiskt.se som ska faktakolla bland annat politikers uttalanden och bidra till ”faktabaserad offentlig debatt”. Någon granskning av journalistik ser det inte ut att bli.
> Läs artikeln

Nils Funcke: Öka medieprövningens självständighet gentemot staten

Av: Mats Olin | Debatt | April 20, 2018 | Inga kommentarer
Debatten om hur medierna sköter sitt jobb går het. Men när medieföretagen presenterar ett förslag till ny Medieombudsman som ska göra det enklare för allmänheten att anmäla publiceringar verkar ingen bry sig.
> Läs artikeln

Sökes: projektledare för granskning om ekomaten

Av: Mats Olin | Debatt | April 4, 2018 | Inga kommentarer
Det publiceras mängder med nyheter om så kallad ekomat: mat som är producerad i ekologiskt jordbruk. Publiciteten kritiserades nyligen av professor Torbjörn Fagerström på SvD Kultur :  "Journalisterna har helt svalt ekopropagandan" skrev  han.
> Läs artikeln

Medieetiken: krävs större engagemang för dem systemet är till för

Av: Mats Olin | Debatt | April 4, 2018 | Inga kommentarer
Mats Olin skriver på SvD Debatt om förslaget till en ny Medieombudsman.
> Läs artikeln