Svenska medier megafoner för internationell kampanj för fyradagarsvecka

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | februari 24, 2023
Nyheten om ett brittiskt försök med fyradagarsvecka presenteras som forskning men är snarare en del av en politisk kampanj.

LÄS MER

Zachrisson Winberg flitig energireporter

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | februari 21, 2023
NMI har flera gånger granskat och kritiserat inslag av SVT-reportern Johan Zachrisson Winberg, bland annat när det gäller beskrivningen av hur elsystemet fungerar. Nu har NMI gått igenom en stor del av Zachrisson Winbergs rapportering om energifrågan det senaste året. Den är omfattande och mångsidig.

LÄS MER

Kärnkraften inte på Erika Bjerströms bord

Av: Mats Olin | Debatt | 3 kommentarer | februari 16, 2023
Näringslivets medieinstitut har hittat många inslag om energifrågor av SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström de senaste månaderna, men inget om kärnkraftens eventuella betydelse för miljön och klimatet. Det finns en enkel förklaring till det, menar Bjerström.

LÄS MER

Kärnavfallsfrågan i fokus för DN:s klimat- och miljöreporter

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | februari 7, 2023
Den som läst Jannike Kilhbergs artiklar om energifrågor det senaste året har fått veta en hel del om kritiken mot regeringens beslut om att godkänna metoden för att lagra använt kärnbränsle men däremot inte något om kärnkraftens roll för att minska energisektorns utsläpp av kliamatgaser. Detta är NMI:s fjärde genomgång av hur specialiserade journalister beskriver energifrågorna.

LÄS MER

Årlig LO-rapport återkommande ”nyhet” i Dagens Nyheter

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | januari 11, 2023
Dagens Nyheter uppmärksammar för det mesta ett återkommande löneutspel från LO som presenteras regelbundet i början av varje år.

LÄS MER