Solkraftens påverkan på elsystemet osynlig i nyhetsmedier

Den pågående stora utbyggnaden av solkraftsparker är en del av de nödvändiga investeringarna i elektrifiering. Men det innebär också en stor utmaning och stora kostnader för det svenska elsystemet. Trots det är det i princip helt tyst i de stora medierna om den här snabbt växande problematiken.

 
Foto: Akademiska hus.

Stora mängder solkraft planeras att installeras i det svenska elsystemet de kommande åren, vilket är en del av den nödvändiga utbyggnaden. Enligt Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan 2024 – 2033 har det kommit in ansökningar om att få ansluta cirka 5 000 MW solkraft i elområdena SE3 och SE4. Det motsvarar fem stycken medelstora kärnkraftverk.

Nyligen uppgav dock representanter från solbranschen på energisajten Second Opinion att det ligger tio gånger mer, 50 GW, solkraft och väntar på att bli godkänd och ansluten. Hittills har subventionerad solkraft främst installerats på villatak runt om i Sverige, men nu handlar det om stora kommersiella parker.

Det är enligt alla bedömare nödvändigt att det investeras i ny elproduktion i Sverige, särskilt i den södra delen där det råder ett stort underskott på el. Men i Sverige är efterfrågan på el som lägst under sommaren och som högst på vintern. Det leder i sin tur till stora svårigheter att balansera elsystemet när det fylls på med el som inte behövs på sommaren och som inte kan lagras.

Grundorsaken är att solen inte är planerbar vilket betyder att den elkraft (kWh) som solen producerar varierar kraftigt och redan idag strömmar stora mängder överflödig solkraftsel från Europa in i Sverige och orsakar problem.

Ett exempel på de konsekvenser som den ökande mängden solkraft har på elsystemet är minuspriser. Sverige hade under de första fem månaderna av 2024 rekordmånga timmar med priser under noll. Det betyder att energiproducenterna får betala för att sälja sin el och är ett tecken på en dysfunktionell marknad, som leder till att investerare tvekar.

”Det beror nästan uteslutande på att den förnybara energin i Europa har byggts ut så pass kraftigt de senaste åren. Det har byggts mycket vindkraft men framför allt solkraft, Det kan ju vara positivt för en konsument som har timprisavtal men det skadar incitamenten att investera i ny kraftproduktion, uppgav Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på elhandelsbolaget Bixia till Tidningen Näringslivet nyligen.

Vad NMI kan se är det bara Sveriges Radio har tagit upp den här problematiken. I ett inslag från i april rapporterar man att den kraftiga utbyggnaden av vind- och solkraft i Europa utmanar det svenska elsystemet och att kostnaden för att balansera det ökar snabbt.

”Det här behovet ökar hela tiden och kostar nu flera miljarder kronor om året vilket Sveriges elkonsumenter får vara med och dela på”, uppgav Sveriges Radios reporter i inslaget.

Även i ett inslag i Vetenskapsradion från 2022 med rubriken ”Solen är det stora svaret på energifrågan, säger forskarna”, berör SR frågan. Här får Jorun Cardell på Svenska kraftnät berätta att mer sol och vind innebär att det blir svårare att balansera elsystemet.

I de övriga stora medierna har solkraftens påverkan på elsystem inte berörts alls vad NMI kan se. Det måste anses som anmärkningsvärt med tanke på vilka konsekvenser den stora planerade utbyggnaden av solkraftsel har för Europas samlade elsystem.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *