Mats Olin: Är den fackliga makten ett journalistiskt tabu?

Granskning | april 16, 2017

Det nya avtalet inom industrin innehåller en låglönesatsning, har många medier berättat. Att de som har de lägsta lönerna får extra påökt beskrevs som en seger för de fackliga organisationerna och en eftergift från arbetsgivarnas sida.

LÄS MER


Granskningsnämnden kontrollerar inte vad som är sakligt

Granskning | april 20, 2016

Hur går det till när Granskningsnämnden för radio och tv granskar SVT och SR? Ordföranden Henrik Jermsten berättar på ett Timbroseminarium att nämnden inte kontrollerar om fakta stämmer, utan litar helt och hållet på uppgifter som kommer från de som ska granskas: SVT och SR.

LÄS MER


Staten ska värna spelreglerna och begränsa public service-uppdraget

Granskning | april 14, 2016

Nordicom Informations temanummer JOURNALISTIKENS EKONOMISKA UTMANINGAR innehåller ett tjugotal texter om den förändrade mediemarknaden och de ekonomiska utmaningar som den medför.

LÄS MER


Sakligheten i SVT och SR – en granskning av Granskningsnämnden

Granskning | april 13, 2016

Timbro Medieinstitut undersökte åtta friande beslut i Granskningsnämnden.

LÄS MER


Lägg ner Granskningsnämnden för radio och tv

Granskning | mars 21, 2016

Efter att ha undersökt hur Granskningsnämnden för radio och tv bedömer kravet på saklighet i Sveriges Radio och SVT kommer Mats Olin till slutsatsen att den borde läggas ner.

LÄS MER