Granskningsnämnden friar SVT men vill inte motivera beslutet

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | november 30, 2022
I våras sände Vetenskapens Värld två program som riktade skarp kritik mot de senaste decenniernas skolreformer. Tio tittare anmälde programmen till granskningsnämnden och menar att flera påståenden saknar forskningsstöd, men SVT hävdar i sitt yttrande det omvända. Nämnden väljer då att gå på SVT:s linje, utan att göra en egen bedömning av forskningsläget, och ordföranden Ulrik von Essen avstår från att svara på frågor om beslutet.

LÄS MER

Vem vinner på att maximera klimathotet?

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | november 29, 2022
En stark tendens i rapporteringen från nyss avslutade COP27 har varit att maximera hotet från klimatförändringarna. Men hur sannolikt är det värsta scenariot? I seriös journalistik borde den frågan ständigt lyftas fram.

LÄS MER

Narrativet om isminskningen bortser från det historiska perspektivet

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | november 18, 2022
Enligt det dominerande narrativet utgör isminskningen i Arktis – både den på land och i havet – i sig ett klimathot. Men varken Dagens Nyheter eller Sveriges Radio antyder något om de stora variationer som setts i isutbredningen i ett lite längre historiskt perspektiv.

LÄS MER

Första larmen om smältande arktisk is gavs för 100 år sedan

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | november 18, 2022
För jämnt hundra år sedan kom larm om att isen i Arktis smält i så snabb takt att gamla landmärken inte längre kunde kännas igen och att havet snart kunde vara isfritt. Efter millennieskiftet har en populär spådom på forskarhåll varit att isen skulle vara smält inom tio år. Men hittills har så inte skett.

LÄS MER

Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras av Sveriges Radio

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | 4 kommentarer | november 16, 2022
SR styrs i sin klimatrapportering av ett katastrofnarrativ. Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras.

LÄS MER
1 2 3 81