Bortglömd rapport om behov av metaller och mark vid avvecklad kärnkraft

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | september 19, 2023
Det råder total tystnad i medierna om en rapport från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som visar vilka konsekvenser framtiden för vindkraft och kärnkraft får för Sveriges behov av olika kritiska metaller och för markanvändningen.

LÄS MER

Missvisande om klimatkompensation

Av: Magnus Nilsson | Debatt | Inga kommentarer | september 8, 2023
Innehåller Parisavtalet verkligen ett sätt för rika länder att köpa sig fria från sina klimatåtaganden på bekostnad av fattigare länder? Det intrycket ges i medier som rapporterar om "klimatkompensation", men så är det förstås inte.  

LÄS MER

Missvisande i Vetenskapsradion om scenarier för framtidens elsystem

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | september 6, 2023
I SR Vetenskapsradion beskrivs en konflikt mellan kärnkraft och förnybara energislag i olika scenarier för framtidens energisystem. Den bilden stämmer dock inte med de scenarier som de ansvariga myndigheterna lutar sig emot, men det nämns inte i Vetenskapsradion. De tyngsta bedömarna är överens om att alla energislag behövs för att klara den framtida elektrifieringen.

LÄS MER

Det tillväxtkritiska perspektivet dominerar

Av: Magnus Nilsson | Debatt | Inga kommentarer | september 4, 2023
Idén om att ekonomiskt tillväxt bidrar till att samhällen blir mer klimatsmarta är inte helt frånvarande i medias rapportering, men det tillväxtkritiska perspektivet dominerar. Aktivister som ifrågasätter tillväxten får aldrig kritiska frågor trots att forskarvärlden allt mer framhåller teknisk och ekonomisk utveckling som en lösning.    

LÄS MER

Ny kärnkraft har haft radikal påverkan på elpriset – svt fortsatt ointresserat

Av: Martin Berg | Debatt | 3 kommentarer | september 1, 2023
Svenska medier och särskilt SVT har varit tämligen ointresserade av att rapportera om det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 och dess påtagliga påverkan på elpriserna. Men nyligen publicerade Sveriges Radio ett informativt inslag om den finska kärnkraften.

LÄS MER
1 2 3 97