Om Näringslivets medieinstitut

NMI drivs och ägs av Mats Olin. Han har arbetat med mediegranskning sedan 2008, tidigare som chef för Timbro medieinstitut och för företaget Second Opinion.

NMI har ytterligare två medarbetare: Pamina Falck som är nationalekonom och närmast kommer från en tjänst om skeppare och som dessförinnan har jobbat som journalist på Pensionsnyheterna, samt Blanche Sande som tidigare varit ledarskribent och redaktör för tankesmedjan Timbros nättidning Smedjan. Dessutom anlitar NMI då och då frilansare för specifika projekt.

Under åren 2018 – 2020 var NMI en del av verksamheten i Stiftelsen Fritt Näringsliv. Nu bedrivs verksamheten i ett fristående bolag, med Stiftelsen Fritt Näringsliv som en finansiär. NMI:s nya modell påminner om den som fanns i Second Opinion under åren 2009-2012, med mediegranskande fokus och med hög grad av transparens.

Syftet med avknoppningen är att möjliggöra för NMI att finna nya finansiärer för enskilda projekt och att göra mer mediegranskning.

Näringslivets medieinstitut fokuserar på frågor som är relevanta för näringslivet, exempelvis rapporteringen om ekonomi och arbetsmarknad, samt medieetikens utveckling. När enskilda personer och företag blir oförtjänt uthängda kan vi ge en möjlighet till upprättelse. Vi tar vår utgångspunkt i de medieetiska reglerna som medieföretagen lovat att leva efter. Vi vill lyfta fram den enskilde journalistens ansvar att leva upp till medieetikens krav.

Näringslivets medieinstitut (NMI) ska bidra till kvalitetshöjning i svenska nyhetsmedier genom kritisk granskning och öppen diskussion. Journalistik har varit en förutsättning för det öppna samhällets framväxt, det är vår övertygelse, bland annat genom granskning av makthavare. Det skapar förtroende för att korruption förr eller senare kommer att avslöjas. Men journalistikens förtroende utmanas och mediernas förmåga att bevisa sin kvalitet måste skärpas. Därför är mediegranskning viktigt.

Material som publiceras på den här webbplatsen kan anmälas till Medieombudsmannen för prövning. Ansvarig utgivare är Mats Olin.

Policy för transparens

Verksamheten ska kännetecknas av transparens vad gäller de källor och analysmetoder som används samt vilka finansiärer som bidragit till verksamheten. I de fall som det förekommer en enskild finansiär för en specifik rapport så ska det framgå.

Det kan förekomma att en extern part som finansierar en undersökning definierar en specifik frågeställning som NMI undersöker. Det är alltid NMI som väljer metod för undersökningen, samt hur och var som resultatet ska publiceras.

Foto Mats Edman

Foto: Mats Edman

Tipsa gärna om uppslag för mediegranskning.

E-post: info@naringslivets-medieinstitut.se

Integritetspolicy

Läs om vår metod för mediegranskning

 

NMI:s historia

Näringslivets mediainstitut (NMI) grundades av Svenska Arbetsgivareföreningen den 22 oktober 1987. Initiativtagare och chef var Janerik Larsson, dåvarande informationschef för SAF. Det första verksamhetsåret 1988 gavs tio rapporter ut, bland annat ”Broadcast news på svenska” av journalisten Anders Isaksson. En produkt som togs fram var Media Monitor som innehöll kvantitativa mätningar av valrörelser och större nyhetshändelser. NMI gav ut sin då sista rapport 1995.

2006 återstartades Näringslivets medieinstitut, av Timbro, under Billy McCormacs ledarskap. Institutet bytte 2008 namn till Timbro medieinstitut och leddes av Roland Poirier Martinsson.

Second Opinion Nyheter AB bildades 2008 och webbplatsen blev ett nav för mediegranskning och diskussion om medier. I en redaktionell del arbetade journalister med ett fritt mandat att bevaka medier. Den andra delen bestod av en uppdragsverksamhet där enskilda företag och organisationer betalade för att få granskningar genomförda. En av de mest omtalade granskningarna handlade om drevet mot dåvarande Carema, där Second Opinion avslöjade att Dagens Nyheter hade mörkat information som förändrade hela bilden av vad som hade hänt. Granskningen finansierades av Carema.

År 2012 flyttades Second Opinions mediegranskande verksamhet till Timbro medieinstitut och Mats Olin blev dess chef. Verksamheten fokuserade på att bevaka och granska medieetiken och att genomföra innehållsstudier av hur olika sakfrågor beskrivits i ledande nyhetsmedier. Andreas Ericson ledde institutet från 2016.

År 2017 lades Timbro medieinstitut ner och 2018 återstartades NMI. NMI har sedan dess publicerat 15 rapporter och genomfört en rad granskningar av medier, de medieetiska institutionerna och enskilda journalister.

Från 2021 bedrivs verksamheten i ett fristående bolag.

Granskningar och artiklar

Media | september 24, 2021

”Växande ointresse för arbetsmarknadsfrågor inom medierna”

Den mångårige ekonomijournalisten Johan Schück menar i en intervju med NMI att det finns ett växande ointresse för arbetsmarknadsfrågor bland medierna och...


LÄS MER

Granskning | september 23, 2021

Oklar klimatkoppling i SVT om hotad fransk vinskörd

Aktuellt i SVT rapporterade igår om att den franska vinskörden är hotad på grund av bland annat frost. Orsaken är enligt SVT...


LÄS MER

Granskning | september 22, 2021

Arbetskraftsinvandringen och restaurangerna: hur ser nyhetsrapporteringen ut?

Socialdemokraterna uppger idag att man vill skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring. Samtidigt skriker restaurangbranschen efter kockar och serveringspersonal. NMI: s snabbgranskning visar att...


LÄS MER