Om Näringslivets medieinstitut

Näringslivets medieinstitut (NMI) ska bidra till kvalitetshöjning i svenska nyhetsmedier genom kritisk granskning och öppen diskussion. Verksamheten finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv och chef är Mats Olin. Han har arbetat med mediegranskning sedan 2008 med Second Opinion och Timbro Medieinstitut.

NMI har ytterligare en fast medarbetare: Pamina Falck, som är nationalekonom och senast har jobbat som skeppare och dessförinnan som journalist på Pensionsnyheterna. Dessutom anlitar NMI då och då frilansare för specifika projekt.

Granskande journalistik har varit en förutsättning för det öppna samhällets framväxt, det är vår övertygelse. Att granskning genomförs skapar förtroende för att korruption förr eller senare kommer att avslöjas. Men journalistikens förtroende utmanas och mediernas förmåga att bevisa sin kvalitet måste skärpas. Därför är mediegranskning viktigt.

Näringslivets medieinstitut fokuserar på frågor som är relevanta för näringslivet, exempelvis rapportering om ekonomi och arbetsmarknad, samt medieetikens utveckling. När enskilda personer och företag blir oförtjänt uthängda kan vi ge en möjlighet till upprättelse. Vi tar vår utgångspunkt i de medieetiska reglerna som medieföretagen lovat att leva efter. Vi vill lyfta fram den enskilde journalistens ansvar att leva upp till medieetikens krav.

Material som publiceras på den här webbplatsen kan anmälas till Medieombudsmannen för prövning.

Tipsa gärna om uppslag för mediegranskning.

E-post: info@naringslivets-medieinstitut.se

Integritetspolicy för Stiftelsen fritt näringsliv

Läs om vår metod för mediegranskning

 

NMI:s historia

Näringslivets mediainstitut (NMI) grundades av Svenska Arbetsgivareföreningen den 22 oktober 1987. Initiativtagare och chef var Janerik Larsson, dåvarande informationschef för SAF. Det första verksamhetsåret 1988 gavs tio rapporter ut, bland annat ”Broadcast news på svenska” av journalisten Anders Isaksson. En produkt som togs fram var Media Monitor som innehöll kvantitativa mätningar av valrörelser och större nyhetshändelser. NMI gav ut sin då sista rapport 1995.

2006 återstartades Näringslivets medieinstitut, av Timbro, under Billy McCormacs ledarskap. Institutet bytte 2008 namn till Timbro medieinstitut som leddes av Roland Poirier Martinsson.

Second Opinion Nyheter AB bildades 2008. Det skapades en webbplats som blev ett nav för mediegranskning och diskussion om medier. I en redaktionell del arbetade journalister med ett fritt mandat att bevaka medier. Den andra delen bestod av en uppdragsverksamhet där enskilda företag och organisationer betalade för att få granskningar genomförda. En av de mest omtalade granskningarna handlade om drevet mot dåvarande Carema, där Second Opinion avslöjade att Dagens Nyheter hade mörkat information som förändrade hela bilden av vad som hade hänt. Granskningen finansierades av Carema.

År 2012 flyttades Second Opinions mediegranskande verksamhet till Timbro medieinstitut och Mats Olin blev dess chef. Verksamheten fokuserade på att bevaka och granska medieetiken och att genomföra innehållsstudier av hur olika sakfrågor beskrivits i ledande nyhetsmedier. Andreas Ericson ledde institutet från 2016.

År 2017 lades Timbro medieinstitut ner och 2018 återstartades NMI. NMI har sedan dess publicerat 15 rapporter och genomfört en rad granskningar av medier, de medieetiska institutionerna och enskilda journalister.

Granskningar och artiklar

Media | januari 21, 2021

Avgående MO: Metoo viktigaste medieetiska händelsen senaste åren

I en intervju med avgående Medieombudsmannen Ola Sigvardsson summeras tio år i allmänhetens tjänst. Att inkludera nya medier, även ”alternativa”, i det...


LÄS MER

Granskning | januari 21, 2021

Caspar Opitz ny MO: två medieetiska situationer som han hanterat

Caspar Opitz blir ny Medieombudsman. NMI har tidigare vid ett par tillfällen granskat honom i rollen som redaktionschef på Dagens Nyheter. Han...


LÄS MER

Nyheter | december 18, 2020

Finland begränsar Yles textnyheter på nätet

Finlands regering föreslår begränsningar i hur landets public service-bolag presenterar textbaserade nyheter på nätet. Ett steg i rätt riktning, enligt de privata...


LÄS MER