Om Näringslivets medieinstitut

Näringslivets medieinstitut (NMI) ska bidra till kvalitetshöjning i svenska nyhetsmedier genom kritisk granskning och öppen diskussion. Verksamheten finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv och chef är Mats Olin. Han har arbetat med mediegranskning sedan 2008 med Second Opinion och Timbro Medieinstitut.

NMI har ytterligare en fast medarbetare: Pamina Falck, som är nationalekonom och senast har jobbat som skeppare och dessförinnan som journalist på Pensionsnyheterna. Dessutom anlitar NMI då och då frilansare för specifika projekt.

Granskande journalistik har varit en förutsättning för det öppna samhällets framväxt, det är vår övertygelse. Att granskning genomförs skapar förtroende för att korruption förr eller senare kommer att avslöjas. Men journalistikens förtroende utmanas och mediernas förmåga att bevisa sin kvalitet måste skärpas. Därför är mediegranskning viktigt.

Näringslivets medieinstitut fokuserar på frågor som är relevanta för näringslivet, exempelvis rapportering om ekonomi och arbetsmarknad, samt medieetikens utveckling. När enskilda personer och företag blir oförtjänt uthängda kan vi ge en möjlighet till upprättelse. Vi tar vår utgångspunkt i de medieetiska reglerna som medieföretagen lovat att leva efter. Vi vill lyfta fram den enskilde journalistens ansvar att leva upp till medieetikens krav.

Material som publiceras på den här webbplatsen kan anmälas till Medieombudsmannen för prövning.

Granskningar och artiklar

Granskning | november 24, 2020

”Vår bevakning i den här frågan har varit allsidig, opartisk och balanserad”

Näringslivets medieinstitut (NMI) har granskat hur Fredrik Furtenbach och Tomas Ramberg, två av Sveriges Radios (SR) mest framträdande och inflytelserika politiska kommentatorer,...


LÄS MER

Granskning | november 24, 2020

”Min roll är inte att saluföra regeringsförslag, utan att peka på svagheter”

NMI har publicerat en granskning om av Sveriges Radios (SR) och Sveriges Televisions (SVT) politiska kommentatorer Tomas Ramberg, Fredrik Furtenbach och Mats...


LÄS MER

Rapport | november 24, 2020

Ensidig rapportering om värnskattens avskaffande

Sveriges Radios (SR) och Sveriges Televisions (SVT) politiska kommentatorer har varit ensidiga i rapporteringen om värnskattens avskaffande och nästan uteslutande skildrat reformen...


LÄS MER