Om Näringslivets medieinstitut

NMI leds och ägs av Mats Olin. Han har arbetat med mediegranskning sedan 2008, tidigare som chef för Timbro medieinstitut och för företaget Second Opinion.

Under åren 2018 – 2020 var NMI en del av verksamheten i Stiftelsen Fritt Näringsliv. Nu bedrivs verksamheten i ett fristående bolag, med Stiftelsen Fritt Näringsliv som en av flera uppdragsgivare. NMI:s nya modell påminner om den som fanns i Second Opinion under åren 2009-2012, med mediegranskande fokus och med hög grad av transparens.

Syftet med avknoppningen är att möjliggöra för NMI att finna nya uppdragsgivare för enskilda projekt och att göra mer mediegranskning.

Näringslivets medieinstitut fokuserar på frågor som är relevanta för näringslivet, exempelvis rapporteringen om ekonomi och arbetsmarknad, samt medieetikens utveckling. När enskilda personer och företag blir oförtjänt uthängda kan vi ge en möjlighet till upprättelse. Vi tar vår utgångspunkt i de medieetiska reglerna som medieföretagen lovat att leva efter. Vi vill lyfta fram den enskilde journalistens ansvar att leva upp till medieetikens krav.

NMI ska bidra till kvalitetshöjning i svenska nyhetsmedier genom kritisk granskning och öppen diskussion. Journalistik har varit en förutsättning för det öppna samhällets framväxt, bland annat genom granskning av makthavare. Men journalistikens förtroende utmanas och mediernas förmåga att bevisa sin kvalitet måste skärpas. Därför är mediegranskning viktigt.

Material som publiceras på den här webbplatsen kan anmälas till Medieombudsmannen för prövning. Ansvarig utgivare är Mats Olin.

Policy för transparens

Verksamheten ska kännetecknas av transparens vad gäller de källor och analysmetoder som används. I de fall som det förekommer en enskild finansiär för en specifik rapport så ska det framgå.

Det är alltid NMI som väljer metod för undersökningen, samt hur och var som resultatet ska publiceras.

Tipsa gärna om uppslag för mediegranskning.

E-post: info@naringslivets-medieinstitut.se

Integritetspolicy

Läs om vår metod för mediegranskning

 

NMI:s historia

Näringslivets mediainstitut (NMI) grundades av Svenska Arbetsgivareföreningen den 22 oktober 1987. Initiativtagare och chef var Janerik Larsson, dåvarande informationschef för SAF. Det första verksamhetsåret 1988 gavs tio rapporter ut, bland annat ”Broadcast news på svenska” av journalisten Anders Isaksson. En produkt som togs fram var Media Monitor som innehöll kvantitativa mätningar av valrörelser och större nyhetshändelser. NMI gav ut sin då sista rapport 1995.

2006 återstartades Näringslivets medieinstitut, av Timbro, under Billy McCormacs ledarskap. Institutet bytte 2008 namn till Timbro medieinstitut och leddes av Roland Poirier Martinsson.

Second Opinion startades 2008 och webbplatsen blev ett nav för mediegranskning och diskussion om medier. I en redaktionell del arbetade journalister med ett fritt mandat att bevaka medier. Den andra delen bestod av en uppdragsverksamhet där enskilda företag och organisationer betalade för att få granskningar genomförda. En av de mest omtalade granskningarna handlade om drevet mot dåvarande Carema, där Second Opinion avslöjade att Dagens Nyheter hade mörkat information som förändrade hela bilden av vad som hade hänt. Granskningen finansierades av Carema.

År 2012 flyttades Second Opinions mediegranskande verksamhet till Timbro medieinstitut och Mats Olin blev dess chef. Verksamheten fokuserade på att bevaka och granska medieetiken och att genomföra innehållsstudier av hur olika sakfrågor beskrivits i ledande nyhetsmedier. Andreas Ericson ledde institutet från 2016.

År 2017 lades Timbro medieinstitut ner och 2018 återstartades NMI. NMI har sedan dess publicerat rapporter och genomfört en rad granskningar av medier, de medieetiska institutionerna och enskilda journalister.

Från 2021 bedrivs verksamheten i ett fristående bolag.

Granskningar och artiklar

Granskning | maj 14, 2024

Osynlig kritik mot Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet kritiserade regeringens klimatpolitik vilket rapporterades av nyhetsmedier. Men kritiken som riktades mot Klimatpolitiska rådet, exempelvis för att tona ner behovet...


LÄS MER

Granskning | maj 8, 2024

Inga frågor om förutsättningar för svenska vindkraftauktioner

Hittills har det inte tagits något investeringsbeslut om att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige. I andra länder är processen mer centraliserad och...


LÄS MER

Granskning | maj 3, 2024

Första gången: Sveriges Radio lyfter kostnader för balansering av väderberoende elproduktion

I ett inslag redogör Sveriges Radio för de snabbt stigande kostnaderna för att balansera elsystemet. Det är första gången som något av...


LÄS MER