test

Ovanlig fällning i granskningsnämnden blottar kryphål i kravet om opartiskhet

Granskningsnämnden fällde nyligen ett inslag i Sveriges Radio för partiskhet eftersom inslaget endast lyfte fram fördelarna med ett svenskt Natomedlemskap. Nämnden motiverade beslutet med att det i inslaget fanns en uttalad ambition att belysa båda sidor, men att eftersom så inte skedde stred inslaget mot kravet om opartiskhet.

LÄS MER
Nils Funcke: 17 steg för medieetisk prövning
funce
En redogörelse för och diskussion kring medieetiska prövningar.

Medierna missar att EU inte har beskattningsrätt

Granskning | september 15, 2022

När EU: s förslag om ett vinsttak för energibolag diskuteras i media talas det om som en ny skatt. Men EU har ingen beskattningsrätt. Det perspektivet missar medierna.

LÄS MER

Ökat utrymme för högerblockets partiledare under valrörelsens sista veckor

Granskning | september 14, 2022

Partiledarnas medieutrymme i SVT:s och SR:s nyhetssändningar är jämnare fördelat under valrörelsens sista månad jämfört med valåret i stort, det visar Näringslivets medieinstituts sista mätning i ämnet.

LÄS MER

SVT:s första valprognoser missar målet

Granskning | september 12, 2022

SVT:s metod för att beräkna mandatfördelningen mellan partierna under valvakans första timmar blev missvisande för valresultatet så långt det är klart, och tenderar att luta åt vänster. Det leder till en inramning där högerblocket pekas ut som förlorare i utfrågningar och i studiodebatten.

LÄS MER

Frågan medierna missar "Vanligt förkommande fel får stora konsekvenser"

Granskning | september 9, 2022

Många medier har rapporterat att Ringhals 4 inte kan återuppta produktionen förrän i november och att det ställer till ytterligare problem i elsystemet. Men medierna ställer inga frågor om den nya situation som uppstått i södra Sverige efter att fyra kärnkraftsreaktorer lagts ned. "Vanligt förekommande fel får numera direkt påverkan på elsystemets funktion", säger Carl Berglöf på Energiföretagen.

LÄS MER

Oklara uppgifter i Sveriges Radio om kärnavfall

Granskning | september 7, 2022

I ett inslag i Sveriges Radio hävdas att nya kärnkraftverk skulle innebära mer än dubbelt så mycket avfall, vilket kan ifrågasättas. Simon Wakter, civilingenjör inom kärnenergiteknik och expert på energisystem, menar att nya kärnkraftverk är dubbelt så effektiva.

LÄS MER

Ökat utrymme för Miljöpartiets språkrör i SVT och Åkesson i SR

Granskning | september 7, 2022

Miljöpartiets språkrör gavs mer utrymme i SVT:s nyhetsprogram än Kristersson (M) och Åkesson (SD) under den senaste veckan. I SR:s nyhetssändningar ökade i stället Åkessons synlighet kraftigt. Det visar Näringslivets medieinstituts senaste mätning.

LÄS MER

Oinitierade frågor om elsystemet i Dagens Nyheter

Granskning | september 6, 2022

I Dagens Nyheter får kärnkraftsmotståndare lägga ut texten om att kärnkraften inte behövs utan att få motfrågor om vilken planerbar elproduktion de i så fall förordar.

LÄS MER

Ingen avslöjar Farmanbars motsägelse

Granskning | september 1, 2022

Enligt energiminister Farmanbar på gårdagens presskonferens kan stopp i ett kärnkraftverk leda till högre elpriser, men däremot inte nedläggning av kärnkraftverk. Den här uppenbara motsägelsen är det ingen journalist som uppmärksammar.

LÄS MER