Friskolors värde för svensk skola inget för DN:s ledarsida

DN:s ledarsida skriver ofta om friskolor. Under ett år har ledarsidan ständigt problematiserat friskolorna men inte intresserat sig för om friskolor har gjort eller kan göra den svenska skolan bättre. Förslagen från motståndare till friskolor, exempelvis om att ge kommunerna veto mot nyetableringar och utökningar av befintliga friskolor, har inte berörts av ledarsidan.  

LÄS MER

SVT visar kompakt ointresse för det nya finska kärnkraftverket

Under året har elpriserna varit en framträdande nyhet i alla riksmedia, inte minst i SR och SVT. Men när lägre elpriser i både Finland och Sverige sammanfaller med starten av den nya finska kärnreaktorn OL3 är intresset påfallande lågt. 

LÄS MER

Få spår i medier av ny klimatpolitik  

Granskning | maj 31, 2023

När EU fick en ny klimatpolitik för en dryg månad sedan rapporterades detta intensivt. Men därefter har journalistiken återgått till att behandla klimatpolitiken som om ingenting egentligen hänt. Frågor och problembeskrivningar rör för det mesta exklusivt Sveriges miljömål och reduktionsplikten.

LÄS MER

Uteblivna frågor till Naturskyddsföreningen om påstådd "svartmålning"

Granskning | maj 23, 2023

I en färsk rapport menar Naturskyddsföreningen att Sveriges miljölagar är oproblematiska. Trots denna ovanliga ståndpunkt ställer inte medier några frågor om slutsatserna eller om vilka alternativ Naturskyddsföreningen ser för att snabba på den gröna omställningen.

LÄS MER

Ingen folkbildning i Agenda om reduktionsplikt

Granskning | maj 17, 2023

Dieselpriserna efter årsskiftet när reduktionsplikten sänks går inte att förutsäga. Det är inte politiker som bestämmer priset, vilket man kan tro när man följer medierapporteringen. Både vanlig diesel och biodrivmedel prissätts på en internationell marknad. Däremot går det att göra antaganden om vad den minskade reduktionsplikten kan tänkas ge för effekter. 

LÄS MER

Kommentar: Alla pengar kommer från medborgarna - använd dem väl 

Debatt | maj 12, 2023

Att någon annan än medborgarna skulle betala för klimatåtgärder ifrågasätter Magnus Nilsson i en kommentar.

LÄS MER

Kompakt kritik i Sveriges Radio mot sänkt reduktionsplikt

Granskning | maj 11, 2023

Nästan bara kritiska röster hörs när Sveriges Radio rapporterar om beskedet om minskad reduktionsplikt. Ingen regeringsföreträdare intervjuas. 

LÄS MER

Fokus på ökade kostnader i rapportering om EU:s klimatpaket

Granskning | maj 9, 2023

Kostnader snarare än klimatnytta är i fokus för rapporteringen om EU:s nya klimatlag. Men de sätts inte i relation till den ekonomiska tillväxten. Världens BNP kommer enligt bedömningar att mer än fördubblas till 2050 vilket har betydelse för synen på kostnaderna. Att EU möter Parisavtalets krav nämns inte i de artiklar vi undersökt.  

LÄS MER

Inget i DN om flygets nya klimatkrav

Granskning | maj 4, 2023

Trots att DN har en omfattande klimatbevakning uppmärksammar inte tidningen uppgörelsen i EU som tvingar flyget att succesivt öka inblandningen av biobränsle. Något som på sikt kan minska flygets utsläpp med två tredjedelar.

LÄS MER

Extremt ensidigt av Sveriges flitigaste skolreporter Peter Letmark

Granskning | april 27, 2023

DN:s Peter Letmark skriver nästan enbart om skolfrågor. Mer än hälften av artiklarna handlar om friskolor och särskilt om kritik mot enskilda, utpekade skolor. I Letmarks rapportering framstår friskolorna som det svenska skolsystemets största problem. Generella problemen i den svenska skolan som otrygghet, bristande studiero eller låga studieresultat är inget som syns i hans senaste artiklar. Kritik mot någon enskild kommunal skola kan NMI inte hitta.

LÄS MER