Debatt om NMI-boken i tidningen Journalisten

Sedan boken "Professionell klimatbevakning - guide för en konstruktiv journalistik" gavs ut av NMI för ett par veckor sedan har författarna debatterat klimatjournalistik i tidningen Journalisten.

LÄS MER

”DN:s läsare betjänta av kopplingar också till den faktiska verkligheten”

I Dagens Nyheter skriver Katrine Kielos-Marçal om hur solenergin kan komma att göra el billigare än någonsin. Med all respekt för visioner skulle DN:s läsare ändå vara betjänta av några kopplingar också till den faktiska verkligheten, menar energijournalisten Svenolof Karlsson på NMI. Ett grundläggande faktum är att solceller bara producerar el när solen skiner och batterer innebär enorma kostnader (ekonomiskt och miljömässigt) om de i större skala ska användas för energilagring, skriver han.

LÄS MER

SVT ignorerar Svenska kraftnäts oro för överflöd av el

Granskning | juli 5, 2024

Svenska kraftnät har upprepade gånger under våren och sommaren varnat för brist på "nedregleringsbud", vilket kan få allvarliga konsekvenser. Det har med ett par undantag ignorerats av medierna.

LÄS MER

TT bortser från kritik av ny modell för prissättning av el

Granskning | juli 2, 2024

TT rappporterar om den nya modellen för att styra flöden i elsystemet, men redogör inte för den omfattande kritiken mot modellen.

LÄS MER

TV4-inslag missar batteriparkernas drivkraft

Granskning | juli 1, 2024

I ett TV4 inslag om en batteripark i Jämtland fokuserar reportern på batteriernas kapacitet att lagra energi. Vad det egentligen handlar om är att förse Svenska kraftnät med snabba stödtjänster för balansering av elnätet.

LÄS MER

Solkraftens påverkan på elsystemet osynlig i nyhetsmedier

Granskning | juni 28, 2024

Den pågående stora utbyggnaden av solkraftsparker är en del av de nödvändiga investeringarna i elektrifiering. Men det innebär också en stor utmaning och stora kostnader för det svenska elsystemet. Trots det är det i princip helt tyst i de stora medierna om den här snabbt växande problematiken.

LÄS MER

Nyhetsmedier blandar ihop klimatmål

Granskning | juni 25, 2024

Den som enbart tagit del av de stora nyhetsredaktionernas rapportering har knappast fått veta att ledande miljöexperter menar att Sveriges nationella klimatmål bör pausas. EU:s klimatmål och de särskilda svenska målen blandas ofta ihop. 

LÄS MER

Svt sprider myt om elsystemet

Granskning | juni 18, 2024

Sveriges Televisions Johan Zachrisson Winberg rapporterar från dagens presskonferens om kärnkraft, men rapporteringen sprider en myt om elsystemet och ger bilden av att kärnkraften är på tillbakagång.

LÄS MER

Het gasfråga ännu inte nyhet

Granskning | juni 18, 2024

Sverige borde satsa på gasturbiner i elsystemet för att kunna fortsätta bygga ut sol- och vindkraft, menar bedömare. Men nyhetsmedierna har ännu inte uppmärksammat gasfrågan.

LÄS MER

Ny bok från NMI - Professionell klimatbevakning

Nyheter | juni 13, 2024

Boken Professionell klimatbevakning – guide för en konstruktiv journalistik publicerades på torsdagen. I ett boksamtal diskuterade författarna Anders Bolling och Svenolof Karlsson med Kvartals vetenskapsredaktör Henrik Höjer. Författarna debatterade också i tidningen Journalisten.

LÄS MER