test

Mediemyt: Självförsörjande på el

Granskning | februari 3, 2023

Under den rådande energikrisen har medierna vid flertalet gånger lyft företag, privatpersoner eller till och med regioner som "självförsörjande på el". Man ger intrycket av att de står utanför den nationella elförsörjningen och klarar sig själva. Det kan stämma i enskilda fall men de flesta är beroende av planerbar el när det inte blåser.

LÄS MER

Ny journalistgranskning: energipolitik reducerad till politiskt spel

Granskning | januari 31, 2023

Sveriges Radios Tomas Ramberg kommenterar ofta energipolitiken. Han gör det skenbara valet mellan vind- och kärnkraft till en ideologisk fråga, och en fråga om politiskt spel. När verkligheten – de stora tekniska utmaningarna för Sveriges elsystem – aldrig får plats blir helhetsbilden missvisande. NMI har gått igenom 13 Ramberg-inslag om energifrågor.

LÄS MER

Mediemyt: Sverige har ingen elbrist

Granskning | januari 26, 2023

Medierna har flera gånger rapporterat om Sveriges årliga elöverskott som gör det möjligt att exportera stora mängder el. I rapporteringen framstår det ofta som att Sverige egentligen inte har någon elbrist. Här missar medierna att problematisera betydelsen av var i landet elproduktionen är placerad och att det är skillnad på effekt och energi.

LÄS MER

Ny reportergranskning: kritiska aspekter på kärnkraft dominerar

Granskning | januari 24, 2023

Under 2022 har Sveriges Radios miljö- och klimatreporter Mona Hambraeus rapporterat mycket om energifrågor. När hon rapporterat om kärnkraften har det mest handlat om det farliga avfallet (minst nio inslag), men när det handlat om vindkraften är det hinder för utbyggnad som lyfts fram. Hambraeus är den andra journalisten som NMI specialgranskar om energifrågor. Helena Giege som är tf inrikeschef på Ekot håller inte med om NMI:s slutsatser.

LÄS MER

Mediemyt: kärnkraften spelar ingen roll för tysk energiomställning

Granskning | januari 20, 2023

Näringslivets medieinstitut letar efter myter om energifrågor som förekommer i nyhetsmedier. Idag handlar det om kärnkraftens roll i den tyska energiomställningen. Den syns inte alls i viss rapportering. 

LÄS MER

Inte fokus på kärnkraft för SR:s klimatkorrespondent

Granskning | januari 18, 2023

Marie-Louise Kristola är Sveriges Radios klimatkorrespondent och rapporterar ofta om energifrågor. Hon har under 2022 gjort fördjupande reportage från Europa om både vind- och solkraft, men inte om kärnkraft. När hon rapporterade om energiomställningen i Nederländerna kom inte satsningen på kärnkraft med. När Kristola rapporterar om förnybara energikällor dominerar fördelarna, men i rapporteringen om kärnkraft är skildringen mer kritisk. Marie-Louise Kristola håller inte med.   

LÄS MER

Svt vilseleder om energifrågor

Granskning | januari 13, 2023

Det samband som SVT hänvisar till mellan kraftslagen och klimatet finns inte i Europa, eftersom energisektorn omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Detta visar att SVT:s reportrar inte har koll på eller nonchalerar grundläggande fakta, skriver Svenolof Karlsson. SVT kommenterar kritiken och menar att minskning av mängden utsläppsrätter på sikt kan minska utsläppen.

LÄS MER

Total tystnad i medier om paradigmskifte i energipolitiken

Granskning | januari 12, 2023

Den nya regeringen har under en längre tid klargjort vikten av ett fungerade och välbalanserat elsystem med fokus på försörjningstrygghet. När ett skarpt uppdrag ges i frågan uppger en expert att det handlar om ett "paradigmskifte". Trots det är medierna tysta.

LÄS MER