test

Första larmen om smältande arktisk is gavs för 100 år sedan

Granskning | november 18, 2022

För jämnt hundra år sedan kom larm om att isen i Arktis smält i så snabb takt att gamla landmärken inte längre kunde kännas igen och att havet snart kunde vara isfritt. Efter millennieskiftet har en populär spådom på forskarhåll varit att isen skulle vara smält inom tio år. Men hittills har så inte skett.

LÄS MER

Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras av Sveriges Radio

Granskning | november 16, 2022

SR styrs i sin klimatrapportering av ett katastrofnarrativ. Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras.

LÄS MER

Inga bevis för att havsnivåhöjningen accelererar

Granskning | november 16, 2022

Att havsnivåhöjningen tilltagit på grund av människans växthusgasutsläpp tas som en självklarhet i klimatrapporteringen. Men uppfattningen stöds inte av vattenståndsmätningarna.

LÄS MER

Agenda-journalisterna glömmer frågan om planerbarheten i elsystemet

Granskning | november 14, 2022

Utfrågarna i gårdagens Agenda Energispecial ställde en rad intressanta frågor om elsystemet. Men frågan om planerbar elproduktion, vars betydelse den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät understrukit gång på gång, missades. Vilken planerbar kraft vill de som förordar ett 100% förnybart elsystem ha?

LÄS MER

Okritisk klimatjournalistik saknar granskning av nyhetskällorna

Granskning | november 14, 2022

I fråga om ett så allvarligt tema som klimatförändringarna bör seriös journalistik undvika slentrianmässiga påståenden och bemöda sig lite extra. Till exempel ifrågasätta påståenden om klimatförändringar baserade på så korta temperaturserier som åtta år.

LÄS MER

"Ifrågasätt påståenden om klimatförändringar som baserar sig på korta tidsperioder"

Granskning | november 14, 2022

NMI ska i några artiklar ge exempel på fällor som lurar i klimatkontexten. Inledningsvis en till synes enkel fråga: Hur mycket varmare har det blivit på jorden? Och hur mycket är mycket? Finns det ett normalläge för vädret och en ”normal” temperatur? Näringslivets medieinstituts skribent Svenolof Karlsson ger några källkritiska tumregler.

LÄS MER

Sveriges gasberoende underskattas i Agenda och Dagens Nyheter

Granskning | november 11, 2022

Sverige är beroende av rysk gas hävdade klimatministern Romina Pourmokhtari i en debatt i SVT: s Agenda. Ett påstående som faktiskt stämmer just nu eftersom ett danskt gasfält är stängt för underhåll. Men när DN skriver om debatten får läsaren intrycket att Pourmokhtari har fel.

LÄS MER

Ensidigt när miljöorganisationer kommenterar regeringens miljöpolitik

Media | november 10, 2022

I rapporteringen om den nya klimatbudgeten så är det miljöorganisationernas perspektiv som lyfts fram. Både DN och SvD har låtit Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen kommentera och kritisera den nya klimatbudgeten.

LÄS MER