DN underlät att kontrollera orimlig siffra om elpristaket

När DN publicerade uppgiften att svenska staten förlorat många miljarder kronor i uteblivna intäkter från elpristaket utgick tidningen från teoretiska scenarier. Men tidningen underlät att kontrollera de faktiska elpriser som gällt under vintern, vilket ger ett helt annat utfall. I själva verket handlar det om några miljoner, uppger en initierad källa till NMI.

LÄS MER

Nationellt perspektiv dominerar i rapportering om reduktionsplikt

Ekonomiprofessorn John Hassler uppmärksammade i höstas att reduktionsplikten är onödigt dyr klimatpolitik, vilket SVT tog upp i en Aktuellt-sändning. Men sedan dess har nyhetsrapporteringen lämnat frågan om ekonomisk effektivitet i diskussionen om reduktionsplikten.

LÄS MER

Mediemyt: vindkraft ger lägst elkostnader

Granskning | mars 21, 2023

I medier framhålls vindkraften som det billigaste kraftslaget att bygga ut. Då tar man inte hänsyn till den totala systemkostnaden.

LÄS MER

Mediemyt: val mellan kärnkraft och vindkraft

Granskning | mars 10, 2023

Ett vanligt medialt narrativ är att vi måste välja mellan kärnkraft och vindkraft. Men det är här en konstgjord konflikt och ett val som inte finns, menar elsystemexperter.

LÄS MER

Peter Alestig: spekulaktioner om minskad reduktionsplikt

Granskning | mars 7, 2023

I flera artiklar om den planerade sänkningen av reduktionsplikten skriver DN-journalisten Peter Alestig att det förmodligen kommer att kosta staten miljardbelopp. Ekonomiprofessor John Hassler pekar på att reduktionsplikten är dyr och ineffektiv. Alestig tycker att motargumenten är spekulativa.

LÄS MER

Zachrisson Winberg kör i diket angående elsystemet

Granskning | mars 3, 2023

Zachrisson Winbergs inslag är missvisande eftersom elprisernas nivå inte svarar på frågan om hur elsystemet mår utifrån exempelvis förmåga till leveranssäkerhet och säkerhetsmarginaler för stora fel.

LÄS MER

"Kärnkraft inte så klimatsmart" i Annika Digréus rapportering

Granskning | februari 28, 2023

När Sveriges Radios Annika Digréus nyligen rapporterade om att EU-parlamentet beslutat om att förbjuda försäljning av personbilar med förbränningsmotor saknades biobränsleperspektivet.

LÄS MER

Svenska medier megafoner för internationell kampanj för fyradagarsvecka

Granskning | februari 24, 2023

Nyheten om ett brittiskt försök med fyradagarsvecka presenteras som forskning men är snarare en del av en politisk kampanj.

LÄS MER

Mediemyt: "Sverigepriser" sänker elkostnaderna

Granskning | februari 22, 2023

I den så kallade "Beken-modellen" som presenterades i somras är tanken att den el som konsumeras i Sverige ska separeras från den som går på export. På så sätt antas elpriserna kunna dämpas. Men en sådan prisreglering skulle höja kostnaderna för el, menar ledande ekonomer. När medierna tagit upp modellen har kritiker ibland fått komma till tals men en djupare diskussion om vad ett sådant stort marknadsingrepp skulle innebära saknas.

LÄS MER

Zachrisson Winberg flitig energireporter

Granskning | februari 21, 2023

NMI har flera gånger granskat och kritiserat inslag av SVT-reportern Johan Zachrisson Winberg, bland annat när det gäller beskrivningen av hur elsystemet fungerar. Nu har NMI gått igenom en stor del av Zachrisson Winbergs rapportering om energifrågan det senaste året. Den är omfattande och mångsidig.

LÄS MER