Osynlig kritik mot Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet kritiserade regeringens klimatpolitik vilket rapporterades av nyhetsmedier. Men kritiken som riktades mot Klimatpolitiska rådet, exempelvis för att tona ner behovet av en kraftigt utbyggd fossilfri elproduktion för att klara klimatomställningen, syns inte till i de breda nyhetsmedierna.

LÄS MER

Nya investeringar i vindkraft får liten uppmärksamhet

Att vissa vindkraftsprojekt haft ekonomiska problem, exempelvis Markbygden utanför Piteå, har uppmärksammats av flera medier. Men att investerare väljer att fortsätta satsa på vindkraft verkar inte intressera de breda nyhetsmedierna lika mycket.

LÄS MER

Inga frågor om förutsättningar för svenska vindkraftauktioner

Granskning | maj 8, 2024

Hittills har det inte tagits något investeringsbeslut om att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige. I andra länder är processen mer centraliserad och ett auktionsförfarande används. NMI:s genomgång visar att de svenska medierna har rapporterat relativt omfattande om projekten men inte ställt frågan om varför vi inte har auktioner i Sverige.

LÄS MER

Första gången: Sveriges Radio lyfter kostnader för balansering av väderberoende elproduktion

Granskning | maj 3, 2024

I ett inslag redogör Sveriges Radio för de snabbt stigande kostnaderna för att balansera elsystemet. Det är första gången som något av de större medierna lyfter den frågan vad NMI kan se.

LÄS MER

SVT:s Go'kväll glömde redovisa politiska uppdrag - klargörande ska göras

Granskning | maj 2, 2024

I onsdagens Go'kväll glömdes en intervjupersons partipolitiska engagemang bort. "Av misstag föll den här informationen bort i samband med sändningen. Redaktionen ser över sina rutiner.", skriver svt till NMI. Ett förtydligande ska göras i kvällens program som sänds 18.45.

LÄS MER

Skeptiska recensioner av undergångsbok - förutom av Björn Wiman

Granskning | april 29, 2024

En ganska avmätt recension i Göteborgsposten, en något mer positiv i Dagens Nyheter och en rent entusiastisk i Aftonbladet.  Så kan man sammanfatta mottagandet av Jonathan Jeppssons bok om klimatförändringarna "Mot kollapsens hjärta: Om tillväxtens slut och civilisationens sammanbrott". 

LÄS MER

Bill Gates får mängder med uppmärksamhet i svenska nyhetsmedier - men inte i klimatfrågan

Granskning | april 23, 2024

Bill Gates menar att 1,5-gradersmålet är kört och att jordens temperatur kommer att öka med över två grader.  Han sade också att det inte behöver vara någon större katastrof. De uttalandena borde vara åtminstone en liten nyhet i svenska media. Men NMI hittar inte ens en notis.  

LÄS MER

Kinaägd vindkraft ointressant för public service

Granskning | april 18, 2024

Att en del av Sveriges vindkraftverk ägs av kinesiska bolag har varit känt länge. Men först nyligen har omfattningen av det kinesiska ägandet blivit klarlagt samt hur dålig insynen är i de aktuella företagen. Trots detta har intresset från public service-medierna varit begränsat. 

LÄS MER

Nyanserat i Sveriges Radio om tysk energipolitik

Granskning | april 15, 2024

NMI har tidigare påpekat att nyhetsmedierna inte rapporterat om den hårda kritiken mot den tyska energipolitiken och Energiewende. Men i Sveriges Radios Godmorgon världen kan man lyssna till en heltäckande beskrivning av läget, signerad Daniel Alling, Sveriges Radios korrespondent i Berlin.

LÄS MER

Antikärnkraft-aktivist presenteras som expert av Birgitta Forsberg i SvD

Granskning | april 12, 2024

Tyske Mycle Schneider presenteras som expert på kärnkraft av Svenska Dagbladets Birgitta Forsberg. Men vad som inte framgår av artikeln är att han är antikärnkraftsaktivist och dessutom saknar utbildning på området. 

LÄS MER