Bara kärnkraften får kritiska frågor i Birgitta Forsbergs artiklar

Svenska Dagbladet-journalisten Birgitta Forsberg skriver ofta om energifrågor. När det handlar om kärnkraft förhåller hon sig kritiskt granskande, Men det gör hon inte inte när hon behandlar andra aspekter av energisystemet. Då ställs få frågor om tidplaner, kostnader och möjliga alternativ.

LÄS MER

Missvisande av DN-journalist om utvärdering av vårdval

DN-journalisten Anna Gustavssons nya bok kom i måndags. Där driver hon tesen att vårdval inneburit att vårdresurserna "flyttats från områden med lägre medelinkomst till dem med hög medelinkomst". Men källor hon refererar till visar inte det.

LÄS MER

"Positionsförändringen i Tyskland handlar om en tillnyktring"

Granskning | februari 29, 2024

Att EU eventuellt kommer att riva upp förbudet mot förbränningsmotorer år 2035 får begränsad uppmärksamhet i svenska media. Rapporteringen handlar dessutom mest om det politiska spelet i Sverige vilket är ett allt för snävt perspektiv. Samtidigt är bakgrundsbeskrivningen - att tyskarna värnar om sin traditionella bilindustri - starkt förenklad. 

LÄS MER

Oklar användning av ordet "subvention" i nyhetsmedier

Granskning | februari 20, 2024

Vilken definition som används när nyhetsmedier rapporterar att ett energislag fått en "subvention" varierar och är ofta oklart. 

LÄS MER

Enögd rapportering om stöd till kärnkraft

Granskning | februari 15, 2024

Sveriges elkonsumenter har subventionerat vindkraftsutbyggnaden med nästan 50 miljarder kronor via elcertifikatsystemet. Trots det är det ytterst sällsynt att medierna ställt kritiska frågor om systemet på samma sätt som eventuella subventioner till ny kärnkraft ifrågasätts.

LÄS MER

"Godmorgon Världen kunde kostat på sig att beskriva RRV-kritiken"

Granskning | februari 12, 2024

När Godmorgon Världen i Sveriges Radio beskriver sänkningen av reduktionsplikten låter det som slutet på svensk klimatpolitik. Vad som inte nämns är idén med reduktionsplikten dömts ut som ogenomförbar och ineffektiv.

LÄS MER

New York Times ställer hårdare frågor om politiskt våld

Granskning | februari 12, 2024

När svenska journalister intervjuar en känd klimataktivist som förespråkar sabotage uteblir de svåra frågorna. Detta kan jämföras med New York Times vars reporter ställer åtminstone ett par ansvarsutkrävande frågor som är svåra att glida undan. 

LÄS MER

DN-journalistens bok: brister i beskrivningen av Vårdanalys slutsatser

Granskning | februari 7, 2024

NMI har granskat DN-journalisten Anna Gustafssons nya bok Du sköna nya vård. Där driver hon tesen att det fria vårdvalet lett till mindre resurser till vården i utsatta områden. Nu har NMI undersökt hur hon använder Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som källa.

LÄS MER

TT-text förvirrar om temperatur, vindstyrka och elpris

Granskning | februari 6, 2024

Flera stora svenska nyhetsmedier reflekterar inte över att en sekundmeter och en grad Celsius inte är jämförbara storheter.

LÄS MER

Svenska Dagbladet blandar ihop korten om kärnkraften

Granskning | februari 2, 2024

Svenska Dagbladets Birgitta Forsberg har i en intervju med regeringens nytillträdde kärnkraftssamordnare Carl Berglöf blandat ihop korten angående några centrala förhållanden i elsystemet. NMI reder ut.

LÄS MER