Kvartal diskuterar NMI:s rapport om företagens rättigheter

NMI:s senaste rapport om företagens svaga skydd inom medieetiken diskuterades i Kvartals podd ”Den svenska modellen” i förra veckan. Ämnet är inte helt enkelt, vilket framgår av Jonas Nordling, chefredaktör på Dagens Arena, något förvirrade redogörelse av saken.

LÄS MER

Debatt med MO om rätten att bemöta kritik

En grundläggande regel i medieetiken är att kritik ska får bemötas. Man skulle därför kunna tro att möjlighet till bemötande alltid ges, men så är det inte. I praktiken lämnar rätten att bemöta en hel del i övrigt att önska.

LÄS MER

Gästledare i SvD: Stärk företagens skydd mot osaklig journalistik

Granskning | oktober 8, 2020

Det norska exemplet visar att det är möjligt att skapa ett system där företag skyddas mot osaklig och skadlig publicitet utan att skada journalistikens oberoende, skriver Pamina Falck i SvD.

LÄS MER

Gästledare i SvD: När medierna likriktar det offentliga samtalet

Media | oktober 1, 2020

Det finns en lång tradition i Sverige av konsensus, att vara en del av gruppen och undvika kontroverser. Konsensuskulturen har sina fördelar i att förena människor och att med fredliga medel ändra opinionen och driva samhällsomställningar. Men för en journalist, vars uppgift är att sakligt rapportera, kritiskt granska och ständigt ifrågasätta, är konsensus problematiskt.

LÄS MER

Stimmet har vänt

Granskning | september 23, 2020

I en intervju med klanexperten Per Brinkemo ställer Mats Olin frågor om hur det kan komma sig att vissa svenska nyhetsredaktioner har struntat i att undersöka och rapportera om klaner i Sverige.

LÄS MER

Ny rapport: Vad Sverige kan lära av norsk medieetik

Granskning | september 9, 2020

”Sträva efter att återge alla parters ståndpunkter” står det i publicitetsreglerna. Men Medieetikens Förvaltningsorgan (MeFo), som ansvarar för det medieetiska systemet, har bestämt att kravet att höra båda sidor inte gäller när den kritiserade parten är en juridisk person. Dessutom saknar företag helt möjlighet att stämma medier i domstol. Samtidigt finns det exempel på länder som ger företag större rättigheter med bibehållen hög pressfrihet. Ett av dem är Norge som under många år toppat pressfrihetsindex.

LÄS MER

NMI publicerar rapport om styrningen av public service

Nyheter | september 3, 2020

Regeringen kringgår regelbundet förvaltningsstiftelsen när man för en dialog om villkoren för public service direkt med programbolagens chefer.

LÄS MER

SvD Ledarpodd: Därför är grundlagsskydd för public service en dålig idé

Nyheter | augusti 20, 2020

I onsdags (19/8) deltog NMI i SvD:s ledarpodd för att diskutera betänkandet från 2018 års tryckfrihets- och yttrandefrihetskommitté.

LÄS MER

Svt: skenbemötanden och obefintlig källkritik

Granskning | augusti 20, 2020

Svt har i en rad inslag och texter publicerat hård kritik mot äldreomsorgsföretaget A&O Ansvar och omsorg. Men inslagen bygger på felaktiga uppgifter om antalet avlidna på grund av covid-19, som svt borde ha kontrollerat noggrannare. Och när den anmälan till Arbetsmiljöverket som startar rapporteringen avvisas av myndigheten, missar svt att rapportera om det.

LÄS MER

Svt underlät att publicera bemötande angående dödssiffror

Granskning | augusti 20, 2020

I ett av svt-inslagen hävdas felaktigt att 50 personer dött med corona på två äldreboenden. NMI har undersökt hur svt hanterat företagets bemötande.

LÄS MER