Polen visar risken med starkt public service

"I debatten nämns ofta vikten av ett fortsatt starkt public service som står fritt från politiskt inflytande för att undvika en liknande utveckling som i Polen. Men erfarenheten från Polen vittnar snarare om riskerna med ett allt för dominerande public service och insikten om att statligt finansierade verksamheter riskerar politisk påverkan.", skriver NMI i Aftonbladet.

LÄS MER

Stärkt yttrandefrihet väntas på Facebooks plattformar

Facebooks nyinrättade högsta domstol – Tillsynsrådet – har fattat sina fem första beslut. Facebook kritiseras dels för att i för hög grad begränsa yttrandefriheten, dels för att användarvillkoren är för otydligt formulerade och rådet efterfrågar även ökad transparens i Facebooks bedömningar.

LÄS MER

SR och SVT har nytta av praxissamlingar

Media | februari 5, 2021

Public servicebolagen ser ett stort värde i praxissamlingarna som granskningsnämnden ger ut och efterfrågar en mer regelbunden utgivning av samlingarna. Något liknande finns dock inte i det självreglerande systemet eftersom praxis inte används i deras prövningar.

LÄS MER

Missvisande i Ekot om aktieutdelningar

Granskning | januari 26, 2021

Sveriges Radio korrigerade sin egen rapportering om Sandviks utdelning och menade att den var "ofullständig". Även den rättade versionen var missvisande.

LÄS MER

Godtycklig prövning av medieetiken i Mediernas Etiknämnd

Debatt | januari 25, 2021

Mediernas Etiknämnd (MEN) tillämpar ingen praxis i sina prövningar vilket innebär en oförutsägbarhet i utfallen, dessutom sker prövningarna utan insyn där endast MEN:s sammanfattning av ärendena offentliggörs. Det skriver NMI i ett debattinlägg i Dagens Juridik.

LÄS MER

Granskningsnämnden ger företag bättre skydd

Media | januari 25, 2021

Ett missvisande inslag om ett företag fälldes i granskningsnämnden för bristande saklighet, men liknande ärenden passerar prövning i Mediernas Etiknämnd utan kritik. 

LÄS MER

Avgående MO: Metoo viktigaste medieetiska händelsen senaste åren

Media | januari 21, 2021

I en intervju med avgående Medieombudsmannen Ola Sigvardsson summeras tio år i allmänhetens tjänst. Att inkludera nya medier, även ”alternativa”, i det medieetiska systemet ska göra dem medieetiskt väluppfostrade.

LÄS MER

Caspar Opitz ny MO: två medieetiska situationer som han hanterat

Granskning | januari 21, 2021

Caspar Opitz blir ny Medieombudsman. NMI har tidigare vid ett par tillfällen granskat honom i rollen som redaktionschef på Dagens Nyheter. Han har själv skrivit en artikel som fälldes i Mediernas Etiknämnd för ett knappt år sedan.

LÄS MER

Finland begränsar Yles textnyheter på nätet

Nyheter | december 18, 2020

Finlands regering föreslår begränsningar i hur landets public service-bolag presenterar textbaserade nyheter på nätet. Ett steg i rätt riktning, enligt de privata tidningshusen, som protesterat emot att behöva möta den skattefinansierade konkurrensen från Yle.

LÄS MER

Expressen bemöter Lennart Bengtssons kritik

Granskning | december 18, 2020

Näringslivets medieinstitut (NMI) har nyligen publicerat en intervju med Lennart Bengtsson, en av världens mest meriterade klimatforskare, som gav sin bild av klimatjournalistiken. I intervjun riktar Bengtsson kritik mot Expressen som porträtterat honom som klimatskeptiker i en publicering från 2019.

LÄS MER