Klimathoppet i SVT fällt för osaklighet

Av: Magnus Nilsson | Debatt | Inga kommentarer | september 14, 2023
SVT:s program Klimathoppet har fällts i Granskningsnämnden för radio och TV eftersom det stred mot kravet på saklighet. En felaktig redovisning av det svenska skogsbrukets utsläpp av klimatpåverkande gaser korrigerades inte på ett tydligt sätt. Sannolikt hade SVT friats om man inte alls hade försökt förtydliga.

LÄS MER

Ekonomiska incitament saknas i SR:s inslag om långtidsarbetslöshet

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | juni 7, 2022
Idag belyser Sveriges Radio olika aspekter av det växande problemet med långtidsarbetslösheten. Men SR missar att belysa och diskutera hur olika ekonomiska incitament som till exempel höga arbetskraftskostnader påverkar arbetsutbudet och arbetslösheten.

LÄS MER

Nils Funcke presenterar guide för medieetik

Av: Mats Olin | Debatt | En kommentar | mars 24, 2022
Nils Funcke är en av Sveriges vassaste experter på medieetik och nu har han sammanställt en guide för hur en medieetisk prövning går till, som NMI publicerar. Den baseras på hans egna bedömningar, som inte nödvändigtvis delas av alla, och Funcke hoppas att texten kan leda till diskussion. - Det blir säkert och förhoppningsvis lite mothugg, till exempel när det gäller hur en tidning ska förhålla sig till och ta ansvar för vad andra har publicerat.

LÄS MER

”Målet för mediestödet bör inte vara att bevara alla verksamheter”

Av: Mats Olin | Debatt | En kommentar | januari 24, 2022
"Hade jag vetat om allt detta hade jag varit ännu mera kritisk" är Anders Johnsons kommentar till NMI:s rapportering om tveksamma bedömningar i mediestödsnämnden. Även liberalernas principiella kritik mot mediestödets utformning har blivit tydligare, och Kulturutskottets ordförande Christer Nylander vill "undvika bedömningar och innehållskrav".

LÄS MER

Granskningsnämnden: “rimmar väldigt illa med vår yttrandefrihetstradition”

Av: Hanna Dalhusen | Debatt | Inga kommentarer | oktober 19, 2021
Granskningsnämnden bör inte utvecklas till ett statligt sanningsinstitut, fastslog Ulf Dernevik (MP) under ett seminarium med Näringslivets medieinstitut. Seminariet hölls i samband med presentationen av en rapport där Blanche Sande undersökt alla nämndens beslut i april 2021 och ställt sig frågorna: vad är det granskningsnämnden granskar, och vad granskar den inte?

LÄS MER
1 2 3 13