Ekonomiska incitament saknas i SR:s inslag om långtidsarbetslöshet

Idag belyser Sveriges Radio olika aspekter av det växande problemet med långtidsarbetslösheten. Men SR missar att belysa och diskutera hur olika ekonomiska incitament som till exempel höga arbetskraftskostnader påverkar arbetsutbudet och arbetslösheten.

 

Idag publicerade Sveriges Radio ett knippe korta inslag som fokuserar på den höga långtidsarbetslösheten. Inslagen belyser problemet från flera olika perspektiv.

Det är positivt att Sveriges Radio väljer att lyfta problematiken, något som sker mycket sällan, har NMI kunnat visa. Men Sveriges Radio missar att föra ett resonemang kring hur olika strukturella frågor som höga arbetskraftskostnader, eller höga nivåer i ersättningssystemen, påverkar arbetsutbudet och de ekonomiska incitamenten för att skaffa sig ett arbete. Experter och forskare har understrukit hur viktigt detta är för att vända trenden.

Sveriges Radio konstaterar att långtidsarbetslösheten stiger och att gruppen utrikesfödda är överrepresenterade i statistiken. Ekot gör också ett nedslag i staden Säffle och intervjuar två långtidsarbetslösa personer nu fått praktikplatser. Man reder även ut de olika statistiska begrepp som används i arbetsmarknadsrapporteringen.

SR låter sin egen arbetsmarknadsreporter Anders Jelmin kommentera de olika inslagen och svara på inslagsreporterns frågor. När det kommer till hur samhället ska kunna bryta den negativa trenden med den stigande långtidsarbetslösheten redogör Anders Jelmin för de klassiska höger- och vänster perspektiven i frågan.

”Då är ju standardreceptet från vänster utbildning, utbildning, utbildning, för att man ska kunna ta de jobb som är lediga. Och från högersidan har ju receptet varit historiskt att ställa krav på de som är arbetslösa och går utan jobb, till exempel det ska aldrig löna sig att få en annan ersättning från staten än att ta ett jobb”.

NMI har i flera tidigare granskningar visat att det är ovanligt att medierna närmare resonerar kring olika ekonomiska incitament när man rapporterar om den höga långtidsarbetslösheten. NMI har bett Anders Jelmin om en kommentar.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *