Ekonomiska incitament saknas i SR:s inslag om långtidsarbetslöshet

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | juni 7, 2022
Idag belyser Sveriges Radio olika aspekter av det växande problemet med långtidsarbetslösheten. Men SR missar att belysa och diskutera hur olika ekonomiska incitament som till exempel höga arbetskraftskostnader påverkar arbetsutbudet och arbetslösheten.

LÄS MER

SR luftar förhoppningar om minskad långtidsarbetslöshet – källan ger en annan bild

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | december 9, 2021
NMI har hittat få inslag i Sveriges Radio och Sveriges Television under november med fokus på arbetslöshet. Ett av inslagen ger en ofullständig och skev bild av vad källan faktiskt säger, ett annat är hårt ansvarsutkrävande när det gäller regeringens ambitioner att få ner arbetslösheten. Läs även rättelsen längre ner i artikeln.

LÄS MER

Arbetslöshet ickefråga i Ekonomiekot Extra

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | november 12, 2021
En av Sveriges största ekonomiska utmaningar – långtidsarbetslösheten – har varit en ickefråga i Ekonomiekot Extra i år. Arbetslösheten har uppmärksammats i andra program, påpekar chefen för Ekots ekonomigrupp Pär Ivarsson.

LÄS MER

DN och SVT missade viktigaste nyheten om arbetsmarknaden i oktober

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | november 8, 2021
När NMI undersöker medierapporteringen om arbetslöshet, utanförskap och jobbskapande i oktober visar det sig att Dagens Nyheter och SVT missat att rapportera om en av de tyngsta nyheterna: Konjunkturinstitutets Lönebildningsrapport som bland annat fokuserar på minimilöner. Sveriges Radio gjorde en annan nyhetsvärdering.

LÄS MER