DN och SVT missade viktigaste nyheten om arbetsmarknaden i oktober

När NMI undersöker medierapporteringen om arbetslöshet, utanförskap och jobbskapande i oktober visar det sig att Dagens Nyheter och SVT missat att rapportera om en av de tyngsta nyheterna: Konjunkturinstitutets Lönebildningsrapport som bland annat fokuserar på minimilöner. Sveriges Radio gjorde en annan nyhetsvärdering.

 
Detaljhandeln är en av de branscher som Konjunkturinstitutet specialstuderat. Foto: Axfood.

Under oktober har SVT, SR och DN:S rapportering om arbetslöshet, utanförskap och jobbskapande minskat rejält jämfört med september månad. Under september var det i hög grad regeringens budget och diskussionen om den som låg till grund för rapporteringen.

Det betyder inte att det saknats nyheter om arbetsmarknaden under oktober. En av de viktigaste var Konjunkturinstitutets Lönebildningsrapport 2021 som publicerades den 20 oktober. Tanken med Lönebildningsrapporten är att den ska tjäna som underlag för kommande avtalsrörelse på arbetsmarknaden. Det är regeringen som gett Konjunkturinstitutet uppdraget att framställa rapporter om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen och avtalsrörelsen. ”Syftet med rapporterna är att tillhandahålla ett kvalificerat faktaunderlag som ska underlätta för arbetsmarknadens parter och Medlingsinstitutet att uppnå samsyn kring de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildning och löneförhandlingar.” skriver Konjunkturinstitutet.

Att Konjunkturinstitutet konstaterar att det är en stor utmaning för Sverige att varaktigt sänka arbetslösheten, att arbetslösheten i Sverige är koncentrerad till främst unga, utrikes födda och personer som saknar fullständig gymnasieutbildning är ingen stor nyhet. Däremot är det mera kontroversiellt att Konjunkturinstitutet uppmanar arbetsmarknadens parter att genom återhållsamhet i ökningen av minimilönerna underlätta för vissa grupper att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden.

Men detta intresserade varken SVT eller Dagens Nyheter. DN rapporterade i stället, samtidigt med att Lönebildningsraporten blev offentlig, om att företag måste betala tillbaka stora delar av mottagna permitteringsstöd under coronapandemin. DN publicerade vid samma tillfälle också en lång intervju med Stefan Lövfen där han bland annat säger att han inte ångrar löftet om att Sveriges skulle få Europas lägsta arbetslöshet 2020.

När NMI hör av sig till DN och frågar varför inte Lönebildningsrapporten uppmärksammades menar Hasse Eriksson, webbredaktör på ekonomiredaktionen, att det är svårt att rekapitulera vilka beslut som fattades en enskild dag och att beslut kan bero bland annat på nyhetsvärdering, vad som händer i övrigt den dagen och vilka resurser som finns tillgängliga.

Även SVT har valt bort att rapportera om Lönebildningsrapporten. I Rapport den 20 oktober valde man i stället att publicera ett inslag där Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson fick förklara varför partiet inte oftare pratar om att allt fler utrikes födda kommer i arbete.

Sveriges Radio däremot gjorde ett inslag om Lönebildningsrapporten. Konjunkturinstitutets prognoschef får förklara varför det är viktigt att de lägsta lönerna inte stiger för mycket:

– Varför är det så viktigt?

– Jo, för om man vill öka sysselsättningen för de grupperna som har svårt att komma in på arbetsmarknaden så vill vi ju då hålla nere lönerna, för vi ser ju att om de lönerna stiger snabbare än andra löner i de här avtalen, ja då har de svårare att få jobb.

Reporter på Sveriges Radio var Anders Jelmin.

Just delarna i Lönebildningsraporten som handlar om minimilöner behandlas på ett seminarium med Konjunkturinstitutet imorgon den 9 november, och kommenteras bland annat av professor Lars Calmfors.

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *