SR luftar förhoppningar om minskad långtidsarbetslöshet – källan ger en annan bild

NMI har hittat få inslag i Sveriges Radio och Sveriges Television under november med fokus på arbetslöshet. Ett av inslagen ger en ofullständig och skev bild av vad källan faktiskt säger, ett annat är hårt ansvarsutkrävande när det gäller regeringens ambitioner att få ner arbetslösheten. Läs även rättelsen längre ner i artikeln.

 
Foto: Arbetsförmedlingen/Peter Kroon

Det är mycket ovanligt att Sveriges Television och Sveriges Radio* uppmärksammar det som lyfts fram som ett av Sveriges allvarligaste ekonomiska problem: arbetslösheten bland unga, invandrare och lågutbildade. Det har NMI visat flera gånger under hösten.

Men det händer trots allt. Under november handlar det om tre specifika tillfällen, av Ekots Anders Jelmin, Rapports Knut Kainz Rognerud och SVT Nyheter Västs Elin Schwartz, då arbetslösheten stått i fokus i de undersökta programmen, och vid två av de gångerna handlade det specifikt om långtidsarbetslösheten.

RÄTTELSE: Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten belystes i ytterligare ett fördjupande inslag i de undersökta programmen under november. Det var i Ekonomiekot den 11 november som Anders Jelmin rapporterade om ny information från Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten minskar totalt sätt och även för långtidsarbetslösheten har toppen passerats, men fortfarande ökar antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år.

En intervju med forskaren Anders Forslund angående långtidsarbetslösheten publicerades också denna dag, men i ett program som inte ingår i NMI:s undersökning.

 

1. Sveriges Radio presenterar ljus bild av långtidsarbetslösheten – en bild som motsägs av källmaterialet

Ett inslag i Ekonomiekot den 17 november inleddes med de här orden från programledaren Sören Granath:

”Nu ska det handla om arbetsmarknaden. Enligt en ny konjunkturenkät från Unionen har fackets klubbar aldrig haft så höga framtidsförväntningar som nu. Och till skillnad mot läget vid tidigare kriser kommer inte långtidsarbetslösheten bli kvar på en högre nivå efter pandemin. Den bedömningen gör Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.”

Sedan följde ett inslag av reportern Anders Jelmin som rubriceras ”Facket tror på sjunkande långtidsarbetslöshet” där bland annat Katarina Lundahl slår fast ”att långtidsarbetslösheten kommer gå ner”.

Antal långtidsarbetslösa enligt Unionen.

Inslaget föranleddes av att Unionen presenterat en rapport om konjunkturläget som innehåller en fördjupning om långtidsarbetslösheten. Unionen har i rapporten publicerat ett diagram som visar långtidsarbetslöshetens utveckling de senaste femton åren. Även om Unionen ser ljust på framtiden så kan man konstatera att Unionens egna data visar att långtidsarbetslösheten är mycket hög, och att den ökat kraftfullt. Och även om det skett en viss förbättring av läget för de långtidsarbetslösa de senaste månaderna så handlar det snarare ännu om ett ”hack i kurvan” än en trendförändring.

Antalet personer som varit långtidsarbetslösa i mer än 24 månader. Från Unionens rapport.

I rapporten visar också Unionen att det är för personer som varit långtidsarbetslösa mellan 12 och 24 månader som läget förbättrats. Men cirka hälften av de långtidsarbetslösa – runt 100 000 personer – har varit utan arbete i mer än 24 månader, och för dem syns ingen förbättring. I den här gruppen är andelen utrikes födda mycket hög.

I inslaget nämns inte överhuvudtaget vilka det är som främst drabbats av långtidsarbetslöshet, det vill säga unga, invandrare och lågutbildade.

Man kan diskutera urvalet av fakta som presenteras i de här inslaget. Unionens rapport innehåller intressant och högaktuell information om vem långtidsarbetslösheten drabbar och hur utvecklingen är på väg åt fel håll för många av dem, men det är inget som Sveriges Radio lyfter fram.

Det mest iögonfallande är hur rapporteringen om långtidsarbetslöshet i stort i Sveriges Radio sett ut över flera månader och hur otroligt sällan public service-redaktionerna väljer att undersöka Sveriges kanske allvarligaste ekonomiska problem.

 

2. Sveriges Television – långtidsarbetslösheten utmaning i Bengtsfors som ska lösas med utvecklingsplan

Rapport den 26 november innehöll ett inslag om långtidsarbetslöshet i Bengtsfors i Dalsland. Det nästan tre minuter långa inslaget av SVT Väst handlar inledningsvis om två långtidsarbetslösa personer och deras fruktlösa ansträngningar att få jobb. Inslaget övergår sedan till att beskriva hur Västra Götalandsregionen tagit fram en utvecklingsplan för att få ner långtidsarbetslösheten genom att flytta regionala tjänster till området, uppmuntra till lärlingsplatser, att göra Dalsland till en testarena för kollektivtrafik. Satsningen på ett högskolacampus nämns också.

Företagsamhet och företagens förutsättningar att skapa jobb och anställa nämns överhuvudtaget inte i inslaget, trots att det fanns ett färdigt inslag med just det innehållet. Det inslaget valdes bort i Rapport men gjordes i stället tillgängligt via webben.

I ett klipp som publicerats på svt.se berättar en lokal företagare som öppnat en ny padelhall och som menar att läget utvecklas åt rätt håll. SVT Västs reporter Elin Schwartz frågar företagaren: ”Ser du något som borde göras för att öka arbetstillfällena och möjligheten att driva företag här?” Företagaren menar att det görs en hel del och nämner en satsning på högre utbildning: Campus Dalsland. Campus Dalsland beskrivs i ytterligare ett klipp. De här två klippen inkluderades dock inte i det inslag som sändes i Rapport samma kväll.

Redaktör för Rapport den här kvällen var Titti Werner.

 

3. Sveriges Television – Socialdemokraterna har gett upp sitt arbetslöshetsmål

Den 16 november sände ett inslag med fokus på socialdemokraternas mål från 2013 att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet. SVT har gått igenom utspel från regeringsföreträdare och konstaterar att målet sedan 2019 i tysthet lämnats och nämns inte mer. Reportern Knut Kainz Rognerud berättar att han sökt både Stefan Löven och Magdalena Andersson för att fråga varför de inte längre nämner målet, men att ingen av dem ställt upp på en intervju. I stället intervjuar SVT arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Knut Kainz Rognerud insisterar på att hon ska svara på när arbetslöshetsmålet lämnades, men han får vaga svar.

Långtidsarbetslösheten nämns specifikt av professor Lars Calmfors i en avslutande intervju.

 

* De undersökta programmen:

SVT – Rapports huvudsändning 19.30, Aktuellt och Agenda
SR – Lunchekot, Ekonomiekots huvudsändning, Ekonomiekot Extra samt Studio Ett

 

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *