SR luftar förhoppningar om minskad långtidsarbetslöshet – källan ger en annan bild

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | december 9, 2021
NMI har hittat få inslag i Sveriges Radio och Sveriges Television under november med fokus på arbetslöshet. Ett av inslagen ger en ofullständig och skev bild av vad källan faktiskt säger, ett annat är hårt ansvarsutkrävande när det gäller regeringens ambitioner att få ner arbetslösheten. Läs även rättelsen längre ner i artikeln.

LÄS MER

Oppositionen frånvarande i rapportering om slopat överskottsmål

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | november 10, 2021
När medier rapporterar om regeringens förslag att förändra det finanspolitiska ramverket saknas den politiska oppositionens kritik. I Sveriges Radio lyfter istället journalisten fram argument som talar för förslaget.

LÄS MER

Tänk om mångfalden i SVT kunde bli mindre ensidig

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | juni 22, 2017
Nyligen blossade en debatt upp om mångfalden på SVT. Det handlade som vanligt om vem som syns i rutan och inte om själva innehållet i vad som sägs eller visas.

LÄS MER