Rapportering om långtidsarbetslöshet men inget om ekonomiska incitament

Arbetsförmedlingen publicerade igår arbetsmarknadssiffror för april där det framgår att arbetslösheten i stort minskar. Flera medier har rapporterat om siffrorna och i ekots sändning lyfts även problemet med den höga långtidsarbetslösheten och hur olika arbetsmarknadsstöd används för att vända utvecklingen, däremot nämns inte ekonomiska incitament.

 
Foto: Peter Kroon

Statistiken från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten för hela landet har sjunkit från 8,2 procent till 6,8 procent på ett år. Särskilt stor är förändringen i Jämtland, Norrbotten, och Västerbottens län där arbetslösheten nu är den lägsta sedan den nuvarande mätmetoden infördes 2008.

Samtidigt visar statistiken att andelen som varit arbetslösa i mer än 24 månader har ökat med över sex procent på ett år och omfattar nu nästan 100 000 personer. Framför allt består denna grupp av utomeuropeiskt födda med låg utbildning.

I Ekots sändning ligger fokus på hur olika arbetsmarknadsstöd används för att hjälpa denna grupp in i arbete. Även Studio Ett sände ett längre inslag från Säffle, som är den kommun med högst arbetslöshet bland utrikesfödda, där olika röster fick komma till tals för att belysa hur låg kunskap i svenska språket och segregation gör det svårt för utrikesfödda att komma in i arbete. TT skrev en text om Arbetsförmedlingens senaste siffror, vilket har återpublicerats i flera medier bland annat SvD och GP, då framför allt med fokus på att arbetslösheten minskar.

Inga medier berör de ekonomiska incitamenten för att få fler i arbete, så som justeringar i a-kassan och i arbetsgivaravgiften, som kan användas för att göra det mer attraktivt att söka jobb. Det ligger i linje med hur rapporteringen sett ut under lång tid, som NMI visat.

 

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *