Flygets ekonomiska värde bortglömt i Klimathoppet 

Debatt | mars 30, 2023

När flyget beskrivs i nyheter om klimat och miljö är perspektivet att flyg är lite onödigt. Vi borde flyga mindre eller inte alls. Ytterst sällan tas flygets samhällsekonomiska värde upp. Så var fallet även när SVT:s nya satsning Klimathoppet behandlade flyget.

LÄS MER


Ojämn granskning av miljömakthavare i Sydsvenskan

Granskning | mars 27, 2023

Sydsvenskans klimatreporter Elin Fjellman har granskat den nya regeringens klimatpolitik hårt. Andra miljömakthavare har snarare porträtterats välvilligt. Fjellman menar att hennes rapportering måste ses som en del av Sydsvenskans totala bevakning.   

LÄS MER


Trots förtydligande fortsatt oklara siffror i Klimathoppet

Granskning | mars 24, 2023

Oklarheterna kring biobränslen och koldioxidutsläpp i SVT:s Klimathoppet kvarstår i program nummer två.

-Trots ett försök till förtydligande av siffrorna i det första programmet fortsätter det att bli fel, konstaterar skogsbruksexperten Peter Holmgren.

Klimathoppets redaktion hänvisar till Naturvårdsverket.

LÄS MER


Mediemyt: vindkraft ger lägst elkostnader

Granskning | mars 21, 2023

I medier framhålls vindkraften som det billigaste kraftslaget att bygga ut. Då tar man inte hänsyn till den totala systemkostnaden.

LÄS MER


Kritik för faktafel i SVT:s nya klimatprogram  

Granskning | mars 17, 2023

Redan det första avsnittet av SVT:s satsning Klimathoppet som sändes i tisdags innehöll ett faktamässigt magplask. En uppskattning av Sveriges biorelaterade koldioxidutsläpp är i SVT:s grafik överdriven med 50 miljoner ton.

Skogsbruksexperten Peter Holmgren menar att det är konstigt att SVT presenterar siffror som innebär dubbelräkning och strider mot den standard som finns. Felet har påtalats för SVT som ännu inte rättat.

LÄS MER


Nationellt perspektiv dominerar i rapportering om reduktionsplikt

Granskning | mars 16, 2023

Ekonomiprofessorn John Hassler uppmärksammade i höstas att reduktionsplikten är onödigt dyr klimatpolitik, vilket SVT tog upp i en Aktuellt-sändning. Men sedan dess har nyhetsrapporteringen lämnat frågan om ekonomisk effektivitet i diskussionen om reduktionsplikten.

LÄS MER


Mediemyt: val mellan kärnkraft och vindkraft

Granskning | mars 10, 2023

Ett vanligt medialt narrativ är att vi måste välja mellan kärnkraft och vindkraft. Men det är här en konstgjord konflikt och ett val som inte finns, menar elsystemexperter.

LÄS MER


Peter Alestig: spekulaktioner om minskad reduktionsplikt

Granskning | mars 7, 2023

I flera artiklar om den planerade sänkningen av reduktionsplikten skriver DN-journalisten Peter Alestig att det förmodligen kommer att kosta staten miljardbelopp. Ekonomiprofessor John Hassler pekar på att reduktionsplikten är dyr och ineffektiv. Alestig tycker att motargumenten är spekulativa.

LÄS MER


Zachrisson Winberg kör i diket angående elsystemet

Granskning | mars 3, 2023

Zachrisson Winbergs inslag är missvisande eftersom elprisernas nivå inte svarar på frågan om hur elsystemet mår utifrån exempelvis förmåga till leveranssäkerhet och säkerhetsmarginaler för stora fel.

LÄS MER


DN underlät att kontrollera orimlig siffra om elpristaket

Granskning | mars 2, 2023

När DN publicerade uppgiften att svenska staten förlorat många miljarder kronor i uteblivna intäkter från elpristaket utgick tidningen från teoretiska scenarier. Men tidningen underlät att kontrollera de faktiska elpriser som gällt under vintern, vilket ger ett helt annat utfall. I själva verket handlar det om några miljoner, uppger en initierad källa till NMI.

LÄS MER


"Kärnkraft inte så klimatsmart" i Annika Digréus rapportering

Granskning | februari 28, 2023

När Sveriges Radios Annika Digréus nyligen rapporterade om att EU-parlamentet beslutat om att förbjuda försäljning av personbilar med förbränningsmotor saknades biobränsleperspektivet.

LÄS MER


Svenska medier megafoner för internationell kampanj för fyradagarsvecka

Granskning | februari 24, 2023

Nyheten om ett brittiskt försök med fyradagarsvecka presenteras som forskning men är snarare en del av en politisk kampanj.

LÄS MER


Mediemyt: "Sverigepriser" sänker elkostnaderna

Granskning | februari 22, 2023

I den så kallade "Beken-modellen" som presenterades i somras är tanken att den el som konsumeras i Sverige ska separeras från den som går på export. På så sätt antas elpriserna kunna dämpas. Men en sådan prisreglering skulle höja kostnaderna för el, menar ledande ekonomer. När medierna tagit upp modellen har kritiker ibland fått komma till tals men en djupare diskussion om vad ett sådant stort marknadsingrepp skulle innebära saknas.

LÄS MER


1 2 3 47