Ny bok från NMI - Professionell klimatbevakning

Nyheter | juni 13, 2024

Boken Professionell klimatbevakning – guide för en konstruktiv journalistik publicerades på torsdagen. I ett boksamtal diskuterade författarna Anders Bolling och Svenolof Karlsson med Kvartals vetenskapsredaktör Henrik Höjer. Författarna debatterade också i tidningen Journalisten.

LÄS MER


Medieintresset för effektivare tillståndsprocesser nu bortblåst

Granskning | juni 12, 2024

Regeringen presenterade nyligen ett antal förslag för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för miljöprövning. Förslagen har kritiserats för att vara "urvattnade". Trots nyhetsmediernas tidigare omfattande rapportering om de långa tillståndsprocesserna för havbaserad vindkraft är intresset för frågan nu som bortblåst.

LÄS MER


Effektiv klimatpolitik inget för Ekonomiekot Extra

Granskning | juni 4, 2024

Klimatet är ett återkommande ämne i Ekonomiekot Extra och rapporteringen är allsidig. Men det samhällsekonomiska perspektivet saknas. Resonemangen rör ofta kostnader och vem som skall betala, men inte vad som är mest kostnadseffektivt för att uppnå klimatmålen. 

LÄS MER


Skruvat i Dagens Nyheter om klimatundersökning

Granskning | maj 31, 2024

Svenskarna är beredda att göra större uppoffringar för klimatet än vad politiker och allmänhet tror, rapporterar Dagens Nyheter-journalisten Sverker Lenas. Men att stödet för alla undersökta klimatåtgärder utom en sjunkit berättar han inte om. Lenas menar att han visst har gjort det.

LÄS MER


Osakligt och vilseledande om utsläpp i SVT-utfrågning av Jonas Sjöstedt

Granskning | maj 29, 2024

Vänsterpartiets toppkandidat Jonas Sjöstedt frågades ut i SVT, inför valet till Europaparlamentet. Tesen som utfrågarna drev var att sänkta elpriser i Sverige leder till ökade utsläpp av klimatgaser i Europa. Det här resonemanget är direkt vilseledande och osakligt.

LÄS MER


"Mediernas standardförklaring håller inte"

Granskning | maj 27, 2024

Den rekordhöga medeltemperaturen 2023 förbryllar forskare, som letar förklaringar vid sidan av utsläppen av växthusgaser. Men detta har inte uppmärksammats av svenska medier. Anders Bolling skriver här om svenska mediers rapportering om det extremvarma 2023. I juni släpps hans och kollegan Svenolof Karlssons bok om klimatjournalistiken.

LÄS MER


Tyst i medierna om EU: s stora vätgassatsning

Granskning | maj 21, 2024

De svenska medierna har rapporterat relativt omfattande om vätgasens roll i den gröna omställningen. Inte minst i de pågående industriprojekten i norr. Men när EU nu delar ut 720 miljoner euro till ett antal projekt för att stötta den europeiska vätgasproduktionen är det helt tyst.

LÄS MER


Osynlig kritik mot Klimatpolitiska rådet

Granskning | maj 14, 2024

Klimatpolitiska rådet kritiserade regeringens klimatpolitik vilket rapporterades av nyhetsmedier. Men kritiken som riktades mot Klimatpolitiska rådet, exempelvis för att tona ner behovet av en kraftigt utbyggd fossilfri elproduktion för att klara klimatomställningen, syns inte till i de breda nyhetsmedierna.

LÄS MER


Inga frågor om förutsättningar för svenska vindkraftauktioner

Granskning | maj 8, 2024

Hittills har det inte tagits något investeringsbeslut om att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige. I andra länder är processen mer centraliserad och ett auktionsförfarande används. NMI:s genomgång visar att de svenska medierna har rapporterat relativt omfattande om projekten men inte ställt frågan om varför vi inte har auktioner i Sverige.

LÄS MER


Första gången: Sveriges Radio lyfter kostnader för balansering av väderberoende elproduktion

Granskning | maj 3, 2024

I ett inslag redogör Sveriges Radio för de snabbt stigande kostnaderna för att balansera elsystemet. Det är första gången som något av de större medierna lyfter den frågan vad NMI kan se.

LÄS MER


SVT:s Go'kväll glömde redovisa politiska uppdrag - klargörande ska göras

Granskning | maj 2, 2024

I onsdagens Go'kväll glömdes en intervjupersons partipolitiska engagemang bort. "Av misstag föll den här informationen bort i samband med sändningen. Redaktionen ser över sina rutiner.", skriver svt till NMI. Ett förtydligande ska göras i kvällens program som sänds 18.45.

LÄS MER


Skeptiska recensioner av undergångsbok - förutom av Björn Wiman

Granskning | april 29, 2024

En ganska avmätt recension i Göteborgsposten, en något mer positiv i Dagens Nyheter och en rent entusiastisk i Aftonbladet.  Så kan man sammanfatta mottagandet av Jonathan Jeppssons bok om klimatförändringarna "Mot kollapsens hjärta: Om tillväxtens slut och civilisationens sammanbrott". 

LÄS MER


Nya investeringar i vindkraft får liten uppmärksamhet

Granskning | april 25, 2024

Att vissa vindkraftsprojekt haft ekonomiska problem, exempelvis Markbygden utanför Piteå, har uppmärksammats av flera medier. Men att investerare väljer att fortsätta satsa på vindkraft verkar inte intressera de breda nyhetsmedierna lika mycket.

LÄS MER


1 2 3 57