Bortglömd rapport om behov av metaller och mark vid avvecklad kärnkraft

Granskning | september 19, 2023

Det råder total tystnad i medierna om en rapport från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som visar vilka konsekvenser framtiden för vindkraft och kärnkraft får för Sveriges behov av olika kritiska metaller och för markanvändningen.

LÄS MER


Klimathoppet i SVT fällt för osaklighet

Nyheter | september 14, 2023

SVT:s program Klimathoppet har fällts i Granskningsnämnden för radio och TV eftersom det stred mot kravet på saklighet. En felaktig redovisning av det svenska skogsbrukets utsläpp av klimatpåverkande gaser korrigerades inte på ett tydligt sätt. Sannolikt hade SVT friats om man inte alls hade försökt förtydliga.

LÄS MER


Missvisande om klimatkompensation

Granskning | september 8, 2023

Innehåller Parisavtalet verkligen ett sätt för rika länder att köpa sig fria från sina klimatåtaganden på bekostnad av fattigare länder? Det intrycket ges i medier som rapporterar om "klimatkompensation", men så är det förstås inte.  

LÄS MER


Missvisande i Vetenskapsradion om scenarier för framtidens elsystem

Granskning | september 6, 2023

I SR Vetenskapsradion beskrivs en konflikt mellan kärnkraft och förnybara energislag i olika scenarier för framtidens energisystem. Den bilden stämmer dock inte med de scenarier som de ansvariga myndigheterna lutar sig emot, men det nämns inte i Vetenskapsradion. De tyngsta bedömarna är överens om att alla energislag behövs för att klara den framtida elektrifieringen.

LÄS MER


Det tillväxtkritiska perspektivet dominerar

Granskning | september 4, 2023

Idén om att ekonomiskt tillväxt bidrar till att samhällen blir mer klimatsmarta är inte helt frånvarande i medias rapportering, men det tillväxtkritiska perspektivet dominerar. Aktivister som ifrågasätter tillväxten får aldrig kritiska frågor trots att forskarvärlden allt mer framhåller teknisk och ekonomisk utveckling som en lösning.    

LÄS MER


Ny kärnkraft har haft radikal påverkan på elpriset - svt fortsatt ointresserat

Granskning | september 1, 2023

Svenska medier och särskilt SVT har varit tämligen ointresserade av att rapportera om det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 och dess påtagliga påverkan på elpriserna. Men nyligen publicerade Sveriges Radio ett informativt inslag om den finska kärnkraften.

LÄS MER


Vissa väderhändelser bekräftar en tydlig trend, de flesta inte

Media | augusti 29, 2023

Journalisten Anders Bolling menar att medier inte är tillräckligt kritiska mot olika påståenden från politiker och aktivister när det gäller klimatet. Exempelvis talar inget för att bränderna på Maui nyligen har någon koppling till klimatförändringar. Han ger tips på bra källor om klimat och väder.

LÄS MER


SvD Näringsliv glömmer att el från vindkraft ger minst betalt

Granskning | augusti 25, 2023

SvD Näringsliv glömmer bort en viktig aspekt när lönsamheten för investeringar i elproduktion behandlas: värdet av elen skiljer sig åt mellan kraftslagen. Det beror på att de olika kraftslagen har olika förmåga att anpassa sin produktion till det aktuella elpriset. För vindkraften är det värst.

LÄS MER


DN fokuserar på person istället för sak - trots chefredaktörens löfte om fokus på kunskap

Granskning | augusti 21, 2023

DN publicerade kritik mot energiexperten Staffan Qvist och hans rapport om kraftsystemet, men underlät att ta med Qvists egna kommentarer. I stället ges bilden av att han inte vill svara på frågor.

LÄS MER


När aktivister intervjuas finns ingen klimatpolitik 

Granskning | augusti 16, 2023

Klimataktivister och även vissa forskare säger återkommande att ingenting görs för att stoppa den globala uppvärmningen. Men trots att påståendet uppenbart inte stämmer ställer journalisterna aldrig motfrågor. Inte heller tillfrågas aktivisterna eller forskarna om exakt vad de menar borde göras. 

LÄS MER


Stora förändringar i elmarknaden diskuteras - medieintresset minimalt

Media | augusti 14, 2023

De svenska medierna har det senaste dryga året varit fyllda med nyheter om el- och energifrågor. I fokus har rekordhöga elpriser förstås stått. Men när hela systemet för prissättning av el är på väg att stöpas om är det mediala intresset obefintligt, skriver elmarknadsanalytikern Mats Nilsson.

LÄS MER


"Världen kommer inte att gå under" – medierna missade klimatgeneralens budskap

Granskning | augusti 11, 2023

Bland annat public service-medierna SVT och SR missar att rapportera om att IPCC fått en ny ordförande som signalerar teknikoptimism och att den alarmistiska klimatrapporteringen är kontraproduktiiv.

LÄS MER


Lomborg kritisk mot medierapportering om skogsbränder

Media | augusti 9, 2023

I svenska medier har skogbränderna i Kanada, Australien och Sydeuropa fått mycket uppmärksamhet. Bilden som ges är att skogsbränder är ett ökande fenomen.   Men det stämmer inte. I över tjugo år har skogsbränderna i världen minskat. Från att ungefär tre procent av jordytan eldhärjats årligen till drygt två procent. Det visar NASA:s sattelitobservationer enligt den danske forskaren Björn Lomborg. 

LÄS MER


1 2 3 51