Granskningsnämnden friar SVT men vill inte motivera beslutet

Granskning | november 30, 2022

I våras sände Vetenskapens Värld två program som riktade skarp kritik mot de senaste decenniernas skolreformer. Tio tittare anmälde programmen till granskningsnämnden och menar att flera påståenden saknar forskningsstöd, men SVT hävdar i sitt yttrande det omvända. Nämnden väljer då att gå på SVT:s linje, utan att göra en egen bedömning av forskningsläget, och ordföranden Ulrik von Essen avstår från att svara på frågor om beslutet.

LÄS MER


Vem vinner på att maximera klimathotet?

Granskning | november 29, 2022

En stark tendens i rapporteringen från nyss avslutade COP27 har varit att maximera hotet från klimatförändringarna. Men hur sannolikt är det värsta scenariot? I seriös journalistik borde den frågan ständigt lyftas fram.

LÄS MER


Narrativet om isminskningen bortser från det historiska perspektivet

Granskning | november 18, 2022

Enligt det dominerande narrativet utgör isminskningen i Arktis – både den på land och i havet – i sig ett klimathot. Men varken Dagens Nyheter eller Sveriges Radio antyder något om de stora variationer som setts i isutbredningen i ett lite längre historiskt perspektiv.

LÄS MER


Första larmen om smältande arktisk is gavs för 100 år sedan

Granskning | november 18, 2022

För jämnt hundra år sedan kom larm om att isen i Arktis smält i så snabb takt att gamla landmärken inte längre kunde kännas igen och att havet snart kunde vara isfritt. Efter millennieskiftet har en populär spådom på forskarhåll varit att isen skulle vara smält inom tio år. Men hittills har så inte skett.

LÄS MER


Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras av Sveriges Radio

Granskning | november 16, 2022

SR styrs i sin klimatrapportering av ett katastrofnarrativ. Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras.

LÄS MER


Inga bevis för att havsnivåhöjningen accelererar

Granskning | november 16, 2022

Att havsnivåhöjningen tilltagit på grund av människans växthusgasutsläpp tas som en självklarhet i klimatrapporteringen. Men uppfattningen stöds inte av vattenståndsmätningarna.

LÄS MER


Agenda-journalisterna glömmer frågan om planerbarheten i elsystemet

Granskning | november 14, 2022

Utfrågarna i gårdagens Agenda Energispecial ställde en rad intressanta frågor om elsystemet. Men frågan om planerbar elproduktion, vars betydelse den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät understrukit gång på gång, missades. Vilken planerbar kraft vill de som förordar ett 100% förnybart elsystem ha?

LÄS MER


Okritisk klimatjournalistik saknar granskning av nyhetskällorna

Granskning | november 14, 2022

I fråga om ett så allvarligt tema som klimatförändringarna bör seriös journalistik undvika slentrianmässiga påståenden och bemöda sig lite extra. Till exempel ifrågasätta påståenden om klimatförändringar baserade på så korta temperaturserier som åtta år.

LÄS MER


"Ifrågasätt påståenden om klimatförändringar som baserar sig på korta tidsperioder"

Granskning | november 14, 2022

NMI ska i några artiklar ge exempel på fällor som lurar i klimatkontexten. Inledningsvis en till synes enkel fråga: Hur mycket varmare har det blivit på jorden? Och hur mycket är mycket? Finns det ett normalläge för vädret och en ”normal” temperatur? Näringslivets medieinstituts skribent Svenolof Karlsson ger några källkritiska tumregler.

LÄS MER


Sveriges gasberoende underskattas i Agenda och Dagens Nyheter

Granskning | november 11, 2022

Sverige är beroende av rysk gas hävdade klimatministern Romina Pourmokhtari i en debatt i SVT: s Agenda. Ett påstående som faktiskt stämmer just nu eftersom ett danskt gasfält är stängt för underhåll. Men när DN skriver om debatten får läsaren intrycket att Pourmokhtari har fel.

LÄS MER


Ensidigt när miljöorganisationer kommenterar regeringens miljöpolitik

Media | november 10, 2022

I rapporteringen om den nya klimatbudgeten så är det miljöorganisationernas perspektiv som lyfts fram. Både DN och SvD har låtit Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen kommentera och kritisera den nya klimatbudgeten.

LÄS MER


Svårt att se principer när granskningsnämnden bedömer saklighet i inslag om energisystemet

Media | november 2, 2022

Under det senaste året har energisystemet blivit en het politisk fråga och i takt med att rapporteringen ökat har också antalet anmälningar till granskningsnämnden i ärenden som berör energirapporteringen blivit fler. Tre nyligen fattade beslut ger en fingervisning om hur granskningsnämnden ställer sig till de fakta som presenteras. Vad bedöms som sakligt och vad anses felaktigt?

LÄS MER


Replik i Aktuellt i Politiken om företagens rättslöshet mot medierna

Media | november 1, 2022

Alexander Bygdén antyder i sin krönika i Aktuellt i Politiken att den granskande journalistiken skulle vara hotad och nämner som ett exempel att Näringslivets medieinstitut argumenterar för att företag ska få stämma medier för förtal. NMI svarar på kritiken i en replik.

LÄS MER


1 2 3 44