Mediemyt: val mellan kärnkraft och vindkraft

Granskning | mars 10, 2023

Ett vanligt medialt narrativ är att vi måste välja mellan kärnkraft och vindkraft. Men det är här en konstgjord konflikt och ett val som inte finns, menar elsystemexperter.

LÄS MER


Peter Alestig: spekulaktioner om minskad reduktionsplikt

Granskning | mars 7, 2023

I flera artiklar om den planerade sänkningen av reduktionsplikten skriver DN-journalisten Peter Alestig att det förmodligen kommer att kosta staten miljardbelopp. Ekonomiprofessor John Hassler pekar på att reduktionsplikten är dyr och ineffektiv. Alestig tycker att motargumenten är spekulativa.

LÄS MER


Zachrisson Winberg kör i diket angående elsystemet

Granskning | mars 3, 2023

Zachrisson Winbergs inslag är missvisande eftersom elprisernas nivå inte svarar på frågan om hur elsystemet mår utifrån exempelvis förmåga till leveranssäkerhet och säkerhetsmarginaler för stora fel.

LÄS MER


DN underlät att kontrollera orimlig siffra om elpristaket

Granskning | mars 2, 2023

När DN publicerade uppgiften att svenska staten förlorat många miljarder kronor i uteblivna intäkter från elpristaket utgick tidningen från teoretiska scenarier. Men tidningen underlät att kontrollera de faktiska elpriser som gällt under vintern, vilket ger ett helt annat utfall. I själva verket handlar det om några miljoner, uppger en initierad källa till NMI.

LÄS MER


"Kärnkraft inte så klimatsmart" i Annika Digréus rapportering

Granskning | februari 28, 2023

När Sveriges Radios Annika Digréus nyligen rapporterade om att EU-parlamentet beslutat om att förbjuda försäljning av personbilar med förbränningsmotor saknades biobränsleperspektivet.

LÄS MER


Svenska medier megafoner för internationell kampanj för fyradagarsvecka

Granskning | februari 24, 2023

Nyheten om ett brittiskt försök med fyradagarsvecka presenteras som forskning men är snarare en del av en politisk kampanj.

LÄS MER


Mediemyt: "Sverigepriser" sänker elkostnaderna

Granskning | februari 22, 2023

I den så kallade "Beken-modellen" som presenterades i somras är tanken att den el som konsumeras i Sverige ska separeras från den som går på export. På så sätt antas elpriserna kunna dämpas. Men en sådan prisreglering skulle höja kostnaderna för el, menar ledande ekonomer. När medierna tagit upp modellen har kritiker ibland fått komma till tals men en djupare diskussion om vad ett sådant stort marknadsingrepp skulle innebära saknas.

LÄS MER


Zachrisson Winberg flitig energireporter

Granskning | februari 21, 2023

NMI har flera gånger granskat och kritiserat inslag av SVT-reportern Johan Zachrisson Winberg, bland annat när det gäller beskrivningen av hur elsystemet fungerar. Nu har NMI gått igenom en stor del av Zachrisson Winbergs rapportering om energifrågan det senaste året. Den är omfattande och mångsidig.

LÄS MER


Kärnkraften inte på Erika Bjerströms bord

Granskning | februari 16, 2023

Näringslivets medieinstitut har hittat många inslag om energifrågor av SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström de senaste månaderna, men inget om kärnkraftens eventuella betydelse för miljön och klimatet. Det finns en enkel förklaring till det, menar Bjerström.

LÄS MER


Mediemyt: vindkraften går snabbt att bygga ut

Granskning | februari 14, 2023

I medierna framställs det ofta som om vindkraften går snabbt att bygga ut. Men är det verkligen så? Branschorganisationen Svensk Vindenergi uppskattar att det kan ta upp till 10 år att bygga ut landbaserad vindkraft.

LÄS MER


Kärnavfallsfrågan i fokus för DN:s klimat- och miljöreporter

Granskning | februari 7, 2023

Den som läst Jannike Kilhbergs artiklar om energifrågor det senaste året har fått veta en hel del om kritiken mot regeringens beslut om att godkänna metoden för att lagra använt kärnbränsle men däremot inte något om kärnkraftens roll för att minska energisektorns utsläpp av kliamatgaser. Detta är NMI:s fjärde genomgång av hur specialiserade journalister beskriver energifrågorna.

LÄS MER


Mediemyt: Självförsörjande på el

Granskning | februari 3, 2023

Under den rådande energikrisen har medierna vid flertalet gånger lyft företag, privatpersoner eller till och med regioner som "självförsörjande på el". Man ger intrycket av att de står utanför den nationella elförsörjningen och klarar sig själva. Det kan stämma i enskilda fall men de flesta är beroende av planerbar el när det inte blåser.

LÄS MER


Ny journalistgranskning: energipolitik reducerad till politiskt spel

Granskning | januari 31, 2023

Sveriges Radios Tomas Ramberg kommenterar ofta energipolitiken. Han gör det skenbara valet mellan vind- och kärnkraft till en ideologisk fråga, och en fråga om politiskt spel. När verkligheten – de stora tekniska utmaningarna för Sveriges elsystem – aldrig får plats blir helhetsbilden missvisande. NMI har gått igenom 13 Ramberg-inslag om energifrågor.

LÄS MER