Ny kärnkraft har haft radikal påverkan på elpriset - svt fortsatt ointresserat

Granskning | september 1, 2023

Svenska medier och särskilt SVT har varit tämligen ointresserade av att rapportera om det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 och dess påtagliga påverkan på elpriserna. Men nyligen publicerade Sveriges Radio ett informativt inslag om den finska kärnkraften.

LÄS MER


Vissa väderhändelser bekräftar en tydlig trend, de flesta inte

Media | augusti 29, 2023

Journalisten Anders Bolling menar att medier inte är tillräckligt kritiska mot olika påståenden från politiker och aktivister när det gäller klimatet. Exempelvis talar inget för att bränderna på Maui nyligen har någon koppling till klimatförändringar. Han ger tips på bra källor om klimat och väder.

LÄS MER


SvD Näringsliv glömmer att el från vindkraft ger minst betalt

Granskning | augusti 25, 2023

SvD Näringsliv glömmer bort en viktig aspekt när lönsamheten för investeringar i elproduktion behandlas: värdet av elen skiljer sig åt mellan kraftslagen. Det beror på att de olika kraftslagen har olika förmåga att anpassa sin produktion till det aktuella elpriset. För vindkraften är det värst.

LÄS MER


DN fokuserar på person istället för sak - trots chefredaktörens löfte om fokus på kunskap

Granskning | augusti 21, 2023

DN publicerade kritik mot energiexperten Staffan Qvist och hans rapport om kraftsystemet, men underlät att ta med Qvists egna kommentarer. I stället ges bilden av att han inte vill svara på frågor.

LÄS MER


När aktivister intervjuas finns ingen klimatpolitik 

Granskning | augusti 16, 2023

Klimataktivister och även vissa forskare säger återkommande att ingenting görs för att stoppa den globala uppvärmningen. Men trots att påståendet uppenbart inte stämmer ställer journalisterna aldrig motfrågor. Inte heller tillfrågas aktivisterna eller forskarna om exakt vad de menar borde göras. 

LÄS MER


Stora förändringar i elmarknaden diskuteras - medieintresset minimalt

Media | augusti 14, 2023

De svenska medierna har det senaste dryga året varit fyllda med nyheter om el- och energifrågor. I fokus har rekordhöga elpriser förstås stått. Men när hela systemet för prissättning av el är på väg att stöpas om är det mediala intresset obefintligt, skriver elmarknadsanalytikern Mats Nilsson.

LÄS MER


"Världen kommer inte att gå under" – medierna missade klimatgeneralens budskap

Granskning | augusti 11, 2023

Bland annat public service-medierna SVT och SR missar att rapportera om att IPCC fått en ny ordförande som signalerar teknikoptimism och att den alarmistiska klimatrapporteringen är kontraproduktiiv.

LÄS MER


Lomborg kritisk mot medierapportering om skogsbränder

Media | augusti 9, 2023

I svenska medier har skogbränderna i Kanada, Australien och Sydeuropa fått mycket uppmärksamhet. Bilden som ges är att skogsbränder är ett ökande fenomen.   Men det stämmer inte. I över tjugo år har skogsbränderna i världen minskat. Från att ungefär tre procent av jordytan eldhärjats årligen till drygt två procent. Det visar NASA:s sattelitobservationer enligt den danske forskaren Björn Lomborg. 

LÄS MER


Medierna missar problemet med de "rekordlåga" elpriserna

Granskning | augusti 8, 2023

Spotpriset på el har sjunkit under året och vissa dagar och timmar har priserna varit extremt låga. Medierna har inte varit sena att rapportera om att nu är det "rea" på el. Man missar dock att att rapportera om att de väldigt låga priserna är ett symtom på ett elsystem i djup obalans, uppger en expert till NMI.

LÄS MER


Korrekta fakta ingen garanti för en rättvis bild

Granskning | augusti 4, 2023

Tyskland tros missa klimatmålen, vilket Sveriges Radio illustrerar med att övergången till elbilar går trögt. Men sammantaget står biltrafiken bara för tolv procent av de tyska utsläppen. SR-inslaget är ett exempel på att det som sägs kan vara bokstavligt korrekt utan att ändå ge en proportionerlig och rättvisande bild, skriver energijournalisten Svenolof Karlsson.

LÄS MER


Public service missar förslag om sänkt elskatt

Granskning | augusti 2, 2023

Public Service rapportering om de höga elpriserna har varit omfattande de senaste två åren. Men när regeringen nu föreslår att pausa den årliga höjningen av elskatten är det helt tyst i kanalerna.

LÄS MER


Missvisande liknelse om dödsfall

Granskning | augusti 1, 2023

SvT:s Erica Bjerström skriver en krönika om sommaren värmebölja. Hon refererar statistiken från förra sommaren då drygt 60 000 personer beräknas ha dött av värmen. Men när hon försöker göra siffran begriplig genom en jämförelse med flygolyckor blir det helt fel. 

LÄS MER


"Energijournalistiken kännetecknas av ett föråldrat synsätt"

Media | juli 27, 2023

Energijournalistiken i Sverige kännetecknas av ett föråldrat synsätt och en ideologiskt präglad konfliktbeskrivning. Elektronerna i verklighetens elsystem frågar emellertid inte efter politik eller vilken grupp som har åsiktsmajoritet. Det fundamentala, som medierna borde sikta in sig på, är hur ett robust och driftsäkert elsystem kan skapas och upprätthållas i Sverige, skriver energijournalisten Svenolof Karlsson.

LÄS MER