Ensidigt när miljöorganisationer kommenterar regeringens miljöpolitik

Media | november 10, 2022

I rapporteringen om den nya klimatbudgeten så är det miljöorganisationernas perspektiv som lyfts fram. Både DN och SvD har låtit Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen kommentera och kritisera den nya klimatbudgeten.

LÄS MER


Svårt att se principer när granskningsnämnden bedömer saklighet i inslag om energisystemet

Media | november 2, 2022

Under det senaste året har energisystemet blivit en het politisk fråga och i takt med att rapporteringen ökat har också antalet anmälningar till granskningsnämnden i ärenden som berör energirapporteringen blivit fler. Tre nyligen fattade beslut ger en fingervisning om hur granskningsnämnden ställer sig till de fakta som presenteras. Vad bedöms som sakligt och vad anses felaktigt?

LÄS MER


Replik i Aktuellt i Politiken om företagens rättslöshet mot medierna

Media | november 1, 2022

Alexander Bygdén antyder i sin krönika i Aktuellt i Politiken att den granskande journalistiken skulle vara hotad och nämner som ett exempel att Näringslivets medieinstitut argumenterar för att företag ska få stämma medier för förtal. NMI svarar på kritiken i en replik.

LÄS MER


Dansk 70-talsnostalgi i Agenda

Granskning | oktober 31, 2022

I SVT:s samhällsprogram Agenda är man inte medveten om att den danska opinionen svängt i kärnkraftsfrågan. Nu är en majoritet av de unga danskarna för ny kärnkraft. I Agenda lyfts kärnkraftskritiker från 1970-talet fram.

LÄS MER


Klimatmakthavare i medierna

Rapport | oktober 29, 2022

Klimatet har blivit en allt viktigare fråga som många redaktioner lägger stora resurser på att bevaka och klimatorganisationers aktiviteter och inspel är ett återkommande inslag i rapporteringen. En genomgång av medierapporteringen som berör klimatorganisationer visar dock att den i huvudsak ligger i linje med organisationernas intressen.

LÄS MER


DN jämför äpplen och päron i artikel om kärnkraftens kostnader

Granskning | oktober 27, 2022

När DN resonerar om kärnkraftens kostnader använder man ett förlegat mått som inte tar hänsyn till de olika kraftslagens samlade kostnader och nyttor. "Det finns ett behov av systemtänk snarare än äpple/päron-jämförelser mellan olika kraftslag", påpekar en expert.

LÄS MER


Ingen rapportering om Svenska kraftnäts miljardregn över elkunderna

Granskning | oktober 26, 2022

Medierna har rapporterat flitigt om att regeringen lovat att snarast återkomma om hur elkostnadsstödet ska se ut, och att de så kallade kapacitetsavgifterna skulle kunna användas för att kompensera privatpersoner och företag för de höga elpriserna. Men när Svenska kraftnät igår presenterade ett första förslag är medierna ointresserade.

LÄS MER


Partiskt inslag i Ekot om visitationszoner

Media | oktober 25, 2022

I söndags sände Ekot ett nyhetsinslag som enbart belyste nackdelarna med införandet av visitationszoner. Ett inslag som – enligt granskningsnämndens tidigare beslut – borde bedömas som partiskt.

LÄS MER


Slentrianmässig användning av klimat-ordet

Granskning | oktober 25, 2022

Klimat-ordet används på ett slentrianmässigt och vilseledande sätt av både medier och politiker. Det man ständigt missar är att utsläppsnivån redan är fastställd av EU och inte påverkas av de beslut som Sverige tar på nationell nivå.

LÄS MER


Granskningsnämnden: Ok att skönmåla vindkraft men osakligt att inte belysa kritik mot kärnkraft

Media | oktober 21, 2022

Granskningsnämnden fällde i veckan ett inslag i Rapport för att ha brutit mot kravet om saklighet, inslaget handlade om kärnkraft och SMR-reaktorer och beslutet motiverades med att riskerna med kärnkraft inte nämns i inslaget. Samtidigt valde nämnden att fria ett inslag som enbart lyfte fram fördelar med ett vindkraftprojekt på Orkneyöarna.

LÄS MER


Högre ambitionsnivå behövs i klimatbevakningen

Granskning | oktober 19, 2022

Högre ambitionsnivå behövs i de svenska mediernas bevakning av miljö- och klimatdebatten. I dagsläget är denna i hög grad att betrakta som inrikespolitik för en okunnig svensk publik.

LÄS MER


Fel att koppla samman påskupploppen med integration enligt GRN

Media | oktober 18, 2022

Ett inslag från Agenda där påskupploppen kopplades samman med integrationen fälldes nyligen i granskningsnämnden för att det ansågs följa ett högerpopulistiskt narrativ. Året innan valde dock granskningsnämnden att avskriva ett liknande ärende, då gällande ett inslag där en vänsterkampanjs perspektiv dominerade. Möjligen har praxis i granskningsnämnden förändrats.

LÄS MER


Dagens Industri sprider romantisk idé om "off the grid"

Granskning | oktober 17, 2022

Att inte vara kopplad till elnätet och vara ”off the grid” är vägen framåt för svenska företag, skriver Henrik Westman i en ledare i Dagens industri. Men i ett samhälle, beroende av säker tillgång på energi och en tillförlitlig och kostnadseffektiv infrastruktur, kan off grid knappast beskrivas som annat än en undantagslösning.

LÄS MER