Journalister och vänsterpolitiker positiva till DN:s historieskrivning

Granskning | januari 8, 2023

Dagens Nyheters artikel igår om kärnkraften ledde till många reaktioner.

LÄS MER


Elsystemet som politiskt spel i Dagens Nyheter  

Granskning | januari 7, 2023

Det politiska spelet om kärnkraften görs till en huvudpoäng men Dagens Nyheter glömmer det väsentligaste: elsystemet är ett mycket komplext tekniskt system där fysiska realiteter styr vad som är möjligt och vad som skapar problem.

LÄS MER


”Det politiska spelet” sår tvivel om bilden av elsystemets dåliga skick

Granskning | december 16, 2022

När SR-podden Det politiska spelet ägnar en halvtimme åt energipolitiken får lyssnarna bilden av att krisen i elsystemet är överdriven. Att vi behöver mer planerbar elproduktion nämns inte alls. SR:s Tomas Ramberg vänder sig mot NMI:s kritik.

LÄS MER


Kunskapsbrister om energisystemet i svenska medier

Granskning | december 12, 2022

Gårdagens ledare i Dagens Nyheter om energipolitiken är ett exempel på grundläggande kunskapsbrist i energifrågorna i svenska medier. DN påstår exempelvis att svenska kraftverk trycker ut ”fler terawatt än någonsin", och visar med det sin okunskap. Ett annat aktuellt exempel är Kvartals veckopanel i lördags. Förre handelsministern, näringsministern med mera Leif Pagrotsky hade ”svårt att tro på” att Sydsverige har det sämsta effektläget i Europa.

LÄS MER


Bara norra Sverige exporterar el - stora underskott i söder

Granskning | december 8, 2022

Medier rapporterar ofta okritiskt om att Sverige har ett överskott på el som dessutom kan exporteras. Det är dock en sanning med modifikation. Södra Sverige har i själva verket ett stort och ökande elunderskott och är helt beroende av "import" från norra Sverige.

LÄS MER


Förenklingar och svartvita bilder är inte ansvarsfull journalistik

Media | december 5, 2022

Att bygga en klimatberättelse på förenklingar och svartvita bilder är inte saklig och ansvarsfull journalistik. Tar man orden och verkligheten på allvar, accepterar man heller inte bara spel mot ett mål. Argumenten måste få mötas i en ärlig kamp.

LÄS MER


Granskningsnämnden friar SVT men vill inte motivera beslutet

Granskning | november 30, 2022

I våras sände Vetenskapens Värld två program som riktade skarp kritik mot de senaste decenniernas skolreformer. Tio tittare anmälde programmen till granskningsnämnden och menar att flera påståenden saknar forskningsstöd, men SVT hävdar i sitt yttrande det omvända. Nämnden väljer då att gå på SVT:s linje, utan att göra en egen bedömning av forskningsläget, och ordföranden Ulrik von Essen avstår från att svara på frågor om beslutet.

LÄS MER


Vem vinner på att maximera klimathotet?

Granskning | november 29, 2022

En stark tendens i rapporteringen från nyss avslutade COP27 har varit att maximera hotet från klimatförändringarna. Men hur sannolikt är det värsta scenariot? I seriös journalistik borde den frågan ständigt lyftas fram.

LÄS MER


Narrativet om isminskningen bortser från det historiska perspektivet

Granskning | november 18, 2022

Enligt det dominerande narrativet utgör isminskningen i Arktis – både den på land och i havet – i sig ett klimathot. Men varken Dagens Nyheter eller Sveriges Radio antyder något om de stora variationer som setts i isutbredningen i ett lite längre historiskt perspektiv.

LÄS MER


Första larmen om smältande arktisk is gavs för 100 år sedan

Granskning | november 18, 2022

För jämnt hundra år sedan kom larm om att isen i Arktis smält i så snabb takt att gamla landmärken inte längre kunde kännas igen och att havet snart kunde vara isfritt. Efter millennieskiftet har en populär spådom på forskarhåll varit att isen skulle vara smält inom tio år. Men hittills har så inte skett.

LÄS MER


Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras av Sveriges Radio

Granskning | november 16, 2022

SR styrs i sin klimatrapportering av ett katastrofnarrativ. Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras.

LÄS MER


Inga bevis för att havsnivåhöjningen accelererar

Granskning | november 16, 2022

Att havsnivåhöjningen tilltagit på grund av människans växthusgasutsläpp tas som en självklarhet i klimatrapporteringen. Men uppfattningen stöds inte av vattenståndsmätningarna.

LÄS MER


Agenda-journalisterna glömmer frågan om planerbarheten i elsystemet

Granskning | november 14, 2022

Utfrågarna i gårdagens Agenda Energispecial ställde en rad intressanta frågor om elsystemet. Men frågan om planerbar elproduktion, vars betydelse den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät understrukit gång på gång, missades. Vilken planerbar kraft vill de som förordar ett 100% förnybart elsystem ha?

LÄS MER