"Världen kommer inte att gå under" – medierna missade klimatgeneralens budskap

Granskning | augusti 11, 2023

Bland annat public service-medierna SVT och SR missar att rapportera om att IPCC fått en ny ordförande som signalerar teknikoptimism och att den alarmistiska klimatrapporteringen är kontraproduktiiv.

LÄS MER


Lomborg kritisk mot medierapportering om skogsbränder

Media | augusti 9, 2023

I svenska medier har skogbränderna i Kanada, Australien och Sydeuropa fått mycket uppmärksamhet. Bilden som ges är att skogsbränder är ett ökande fenomen.   Men det stämmer inte. I över tjugo år har skogsbränderna i världen minskat. Från att ungefär tre procent av jordytan eldhärjats årligen till drygt två procent. Det visar NASA:s sattelitobservationer enligt den danske forskaren Björn Lomborg. 

LÄS MER


Medierna missar problemet med de "rekordlåga" elpriserna

Granskning | augusti 8, 2023

Spotpriset på el har sjunkit under året och vissa dagar och timmar har priserna varit extremt låga. Medierna har inte varit sena att rapportera om att nu är det "rea" på el. Man missar dock att att rapportera om att de väldigt låga priserna är ett symtom på ett elsystem i djup obalans, uppger en expert till NMI.

LÄS MER


Korrekta fakta ingen garanti för en rättvis bild

Granskning | augusti 4, 2023

Tyskland tros missa klimatmålen, vilket Sveriges Radio illustrerar med att övergången till elbilar går trögt. Men sammantaget står biltrafiken bara för tolv procent av de tyska utsläppen. SR-inslaget är ett exempel på att det som sägs kan vara bokstavligt korrekt utan att ändå ge en proportionerlig och rättvisande bild, skriver energijournalisten Svenolof Karlsson.

LÄS MER


Public service missar förslag om sänkt elskatt

Granskning | augusti 2, 2023

Public Service rapportering om de höga elpriserna har varit omfattande de senaste två åren. Men när regeringen nu föreslår att pausa den årliga höjningen av elskatten är det helt tyst i kanalerna.

LÄS MER


Missvisande liknelse om dödsfall

Granskning | augusti 1, 2023

SvT:s Erica Bjerström skriver en krönika om sommaren värmebölja. Hon refererar statistiken från förra sommaren då drygt 60 000 personer beräknas ha dött av värmen. Men när hon försöker göra siffran begriplig genom en jämförelse med flygolyckor blir det helt fel. 

LÄS MER


"Energijournalistiken kännetecknas av ett föråldrat synsätt"

Media | juli 27, 2023

Energijournalistiken i Sverige kännetecknas av ett föråldrat synsätt och en ideologiskt präglad konfliktbeskrivning. Elektronerna i verklighetens elsystem frågar emellertid inte efter politik eller vilken grupp som har åsiktsmajoritet. Det fundamentala, som medierna borde sikta in sig på, är hur ett robust och driftsäkert elsystem kan skapas och upprätthållas i Sverige, skriver energijournalisten Svenolof Karlsson.

LÄS MER


Tyst i medierna när EU-certifierad klimatfond investerar i svenskt kärnkraftsföretag

Granskning | juli 24, 2023

Det var tyst i de breda nyhetsmedierna när en EU-certifierad klimatfond för första gången investerade i kärnenergi. Att investeringen skedde i det svenska bolaget Kärnfull Next gör avsaknaden av medierapportering extra underlig. "Jag tror inte att medierna förstår vad taxonomin och de olika artiklarna betyder", säger Kärnfull Nexts grundare John Ahlberg. Han kallar investeringen för en milstolpe.

LÄS MER


Icke vindkraftsproducerad el ”överflödig”, menar SVT

Granskning | juli 18, 2023

Solkraft och vindkraft leder till låga priser, enligt nyhetsrapporteringen om minuspriset på el häromdagen. SVT:s Rapportsändning beskrev el från andra producenter än vindkraften som ”överflödig”. Att ett rikstäckande nyhetsmedium inte når upp till en högre kunskapsnivå måste ses som anmärkningsvärt, anser Svenolof Karlsson i denna analys.

LÄS MER


Köld dödar tio gånger fler än värme

Granskning | juli 17, 2023

Att extremvärme och dess risker intresserar medier är lätt att förstå. Till en seriös journalistik hör dock att sätta saker i perspektiv. Faktum är att tio gånger fler människor dör i förtid relaterat till köld än av värme.

LÄS MER


"Texten för diskussionen tre år tillbaka i tiden"

Granskning | juli 13, 2023

Carl Berglöf på Energiföretagen har reagerat på en artikel i Ny Teknik och säger texten för diskussionen tre år tillbaka i tiden. Han menar att den svenska realiteten är att det saknas planerbar elproduktion och att detta påverkar både utbyggnaden av vindkraft och möjligheten att överföra el från Norrland till södra Sverige.  

LÄS MER


"Att gå emot tidsandan kräver kunskap"

Media | juli 6, 2023

Sveriges Television har befunnit sig så långt bort man komma från sitt uppdrag att vara objektiv och allsidig i sin porträttering av de enorma gröna satsningarna i norra Sverige, menar ekonomiprofessor Magnus Henrekson. ”Det kan man tillåta sig i den gröna omställningens namn, verkar det som”, säger han till NMI.

LÄS MER


Missvisande i TV4 om klimatkompensation

Granskning | juli 6, 2023

När TV4 rapporterade om regeringens pengar till klimatkompensation framstod det som att Sverige hade ett isolerat samarbete med några utvecklingsländer. Men allt Sverige gör regleras i Parisavtalet.  

LÄS MER