Idylliserande beskrivning i SvD av kontroversiellt ämne

Granskning | april 19, 2023

Den tyska energiomställningen, ett kontroversiellt och ödesmättat tema, beskrivs av Sveriges ”kvalitetstidning” på ett närmast infantiliserande sätt. Som läsare har man rätt att vänta sig mer.

LÄS MER


Effektiva klimatåtgärder framställs i DN som kontroversiella

Granskning | april 18, 2023

Väl etablerade klimatåtgärder framställs som kontroversiella och i huvudsak kritiska forskare får komma till tals. Så vinklas nyheter om klimatpolitiken. 

LÄS MER


"Tittarnas intryck blir att ord står mot ord"

Media | april 18, 2023

Chalmersforskaren Stefan Wirsenius är kritisk till svensk klimat- och vetenskapsrapportering. Räknar man in avskogningseffekten är biodrivmedel till och med långt sämre alternativ än vanlig bensin och diesel, menar han, och är därför mycket kritisk till reduktionsplikten.

LÄS MER


Ännu en DN-artikel om reduktionsplikt som saknar EU-perspektivet

Granskning | april 14, 2023

Som vanligt bortser Dagens Nyheters Peter Alestig från EU-perspektivet i frågan om reduktionsplikten.

LÄS MER


Onyanserat om ryskt kärnbränsle   

Granskning | april 13, 2023

Kärnkraften i Europa framställs i Sveriges Radios rapportering som starkt beroende av ryskt uran och ryskt kärnbränsle. Men vad som inte framgår är att en omfattande omställning bort från ryska leverantörer sker och delvis redan skett i Europa.   

LÄS MER


Ensidig rapportering om Klimatpolitiska rådets rapport 

Granskning | april 5, 2023

Klimatminister Romina Pourmokhtari (bilden) står i media närmast ensam som försvarare mot Klimatpolitiska rådets kritik av klimatpolitiken. Samtidigt ges ett antal företrädare för oppositionen, ett antal miljöaktivister och ytterligare några akademiker utrymme att förstärka kritiken. Slagsidan är massiv. Detta trots att det finns välkända företrädare för en mer nyanserad bild.  

LÄS MER


Inget i medierna om Olkiluoto 3:s påverkan på svenska elpriser

Granskning | april 3, 2023

När medier rapporterar om det finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 fokuserar man fortfarande på de stora förseningarna. Vilken betydelse Olkiluoto 3:s effekttillskott får för det nordiska elsystemet och de svenska elpriserna berörs inte.

LÄS MER


Flygets ekonomiska värde bortglömt i Klimathoppet 

Debatt | mars 30, 2023

När flyget beskrivs i nyheter om klimat och miljö är perspektivet att flyg är lite onödigt. Vi borde flyga mindre eller inte alls. Ytterst sällan tas flygets samhällsekonomiska värde upp. Så var fallet även när SVT:s nya satsning Klimathoppet behandlade flyget.

LÄS MER


Ojämn granskning av miljömakthavare i Sydsvenskan

Granskning | mars 27, 2023

Sydsvenskans klimatreporter Elin Fjellman har granskat den nya regeringens klimatpolitik hårt. Andra miljömakthavare har snarare porträtterats välvilligt. Fjellman menar att hennes rapportering måste ses som en del av Sydsvenskans totala bevakning.   

LÄS MER


Trots förtydligande fortsatt oklara siffror i Klimathoppet

Granskning | mars 24, 2023

Oklarheterna kring biobränslen och koldioxidutsläpp i SVT:s Klimathoppet kvarstår i program nummer två.

-Trots ett försök till förtydligande av siffrorna i det första programmet fortsätter det att bli fel, konstaterar skogsbruksexperten Peter Holmgren.

Klimathoppets redaktion hänvisar till Naturvårdsverket.

LÄS MER


Mediemyt: vindkraft ger lägst elkostnader

Granskning | mars 21, 2023

I medier framhålls vindkraften som det billigaste kraftslaget att bygga ut. Då tar man inte hänsyn till den totala systemkostnaden.

LÄS MER


Kritik för faktafel i SVT:s nya klimatprogram  

Granskning | mars 17, 2023

Redan det första avsnittet av SVT:s satsning Klimathoppet som sändes i tisdags innehöll ett faktamässigt magplask. En uppskattning av Sveriges biorelaterade koldioxidutsläpp är i SVT:s grafik överdriven med 50 miljoner ton.

Skogsbruksexperten Peter Holmgren menar att det är konstigt att SVT presenterar siffror som innebär dubbelräkning och strider mot den standard som finns. Felet har påtalats för SVT som ännu inte rättat.

LÄS MER


Nationellt perspektiv dominerar i rapportering om reduktionsplikt

Granskning | mars 16, 2023

Ekonomiprofessorn John Hassler uppmärksammade i höstas att reduktionsplikten är onödigt dyr klimatpolitik, vilket SVT tog upp i en Aktuellt-sändning. Men sedan dess har nyhetsrapporteringen lämnat frågan om ekonomisk effektivitet i diskussionen om reduktionsplikten.

LÄS MER