Vilseledande i svt om de franska elpriserna - ännu en gång

Granskning | augusti 27, 2022

Svt uppmärksammar ännu en gång de franska elpriserna, och ännu en gång på ett vilseledande sätt.

LÄS MER


Viktiga frågor för väljarna saknas i SR:s partiledarutfrågningar

Media | augusti 26, 2022

Sjukvård, invandring och integration tillhör väljarnas viktigaste frågor men i P1-morgons partiledarutfrågningar ställdes knappt några frågor i dessa ämnen. Regeringsbildningen och det politiska spelet var däremot återkommande ämnen, liksom partiernas syn på SD.

LÄS MER


Balanserad SVT-satsning om skogsfrågorna

Granskning | augusti 24, 2022

SVT Jämtland har producerat en rad inslag och artiklar som lyfter fram skogens olika konfliktytor från flera perspektiv. Här finns det plats för både skogsbrukets perspektiv och för dem som vill skydda mer skog.

LÄS MER


Skralt med sakpolitik i SVT inför valet

Media | augusti 23, 2022

SVT fokuserar i huvudsak på politiska utspel kring regeringsbildningen samt opinionsundersökningar när de rapporterar om partiledarna fyra veckor före valet. SR har framför allt fokuserat på partiledarintervjuerna i P1-morgon under samma period.

LÄS MER


DN gör elsystemets grunder till en fråga om politiska åsikter

Granskning | augusti 21, 2022

I en i huvudsak initierad artikel om elpriser och elsystemet låter Dagens Nyheter ogrundade åsikter likställas med expertbedömningar.

LÄS MER


Inga frågor om planerbar energi i partiledarutfrågningarna i SR

Media | augusti 19, 2022

Ett av de starkaste argumenten till att bygga ut kärnkraften är att elsystemet kräver planerbar energi vilket varken vind eller sol kan erbjuda. Ändå missar journalisterna den kopplingen när de intervjuar kärnkraftskritiska partier i P1-morgons partiledarutfrågningar. Frågan som borde ha ställts är: Om inte kärnkraft, vilket planerbart energislag föreslår ni för att säkerställa tillförlitligheten i elsystemet?

LÄS MER


TT ställde relevant fråga om regeringens elprisstöd

Granskning | augusti 18, 2022

På regeringens presskonferens igår om elprisstöd frågade TT-reportern om regeringens eget ansvar för de höga elpriserna. Andra medier vidareförmedlade okritiskt regeringens bild av att de höga svenska elpriserna uteslutande beror på Rysslands "energikrig". 

LÄS MER


De rekordhöga elpriserna i södra Sverige skylls åter på Putin

Granskning | augusti 16, 2022

Energiminister Kashayar Farmanbar uppger åter att de höga elpriserna i södra Sverige enbart beror på Rysslands krig mot Ukraina. Att en effektkapacitet om närmare 3 500 MW tvingats lägga ned de senaste åren verkar inte spela någon roll.

LÄS MER


Inga frågor till Bolund om rekordlånga väntetider på värmepumpar

Granskning | augusti 11, 2022

Miljöpartiet vill att staten ska stå för 80 procent av hushållens kostnader för att energieffektivisera den kommande vintern. Bakgrunden är att elpriserna befaras bli rekordhöga. Samtidigt är det mycket långa väntetider på värmepumpar. "Det kan mycket väl bli så att många blir utan eller får vänta väldigt länge", uppger en leverantör.

LÄS MER


SvD missar att Stockholm har landets kortaste vårdköer

Granskning | augusti 8, 2022

I en artikel i Svenska Dagbladet hävdas att Nya Karolinska Sjukhuset satt i system att vårda utomlänspatienter framför vårdbehövande Stockholmare. Artikeln nämner dock inte att Region Stockholm har landets kortaste vårdköer.

LÄS MER


Höjd effektskatt bakom nedläggning av fyra kärnkraftverk

Granskning | augusti 5, 2022

Energiminister Khashayar Farmanbar hävdar åter i en artikel i Svenska Dagbladet att det var "marknaden" som stängde ned kärnkraften i södra Sverige. Inget nämns om den överenskommelse som slöts 2014 mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet med det uttalade målet att stänga ned kärnkraften.

LÄS MER


Almedalsveckan dominerar i rapporteringen om partiledarna i juli

Granskning | augusti 5, 2022

Under juli har de flesta omnämnanden av partiledare i SVT och Sveriges Radio skett under månadens första del. Almedalsveckan gav möjligheter för alla partiledare att komma till tals och semestern därefter ledde till en markant minskning av omnämnanden under resten av månaden. Fördelningen mellan hur mycket olika partiledare nämns är, troligtvis beroende på detta, jämnare än under de föregående månaderna.

LÄS MER


Företagsvinster problematiska i Sveriges Radio

Granskning | augusti 3, 2022

Ett inslag i Sveriges Radio handlar om ett förslag om att franska storföretag ska betala en extraskatt. I inslaget ges bilden av att företag betalar för lite skatt och att de bidrar för lite till landets ekonomi. Inget nämns om det negativa sambandet mellan höga företagsskatter och tillväxt.

LÄS MER