Skeptiska recensioner av undergångsbok - förutom av Björn Wiman

Granskning | april 29, 2024

En ganska avmätt recension i Göteborgsposten, en något mer positiv i Dagens Nyheter och en rent entusiastisk i Aftonbladet.  Så kan man sammanfatta mottagandet av Jonathan Jeppssons bok om klimatförändringarna "Mot kollapsens hjärta: Om tillväxtens slut och civilisationens sammanbrott". 

LÄS MER


Nya investeringar i vindkraft får liten uppmärksamhet

Granskning | april 25, 2024

Att vissa vindkraftsprojekt haft ekonomiska problem, exempelvis Markbygden utanför Piteå, har uppmärksammats av flera medier. Men att investerare väljer att fortsätta satsa på vindkraft verkar inte intressera de breda nyhetsmedierna lika mycket.

LÄS MER


Bill Gates får mängder med uppmärksamhet i svenska nyhetsmedier - men inte i klimatfrågan

Granskning | april 23, 2024

Bill Gates menar att 1,5-gradersmålet är kört och att jordens temperatur kommer att öka med över två grader.  Han sade också att det inte behöver vara någon större katastrof. De uttalandena borde vara åtminstone en liten nyhet i svenska media. Men NMI hittar inte ens en notis.  

LÄS MER


Kinaägd vindkraft ointressant för public service

Granskning | april 18, 2024

Att en del av Sveriges vindkraftverk ägs av kinesiska bolag har varit känt länge. Men först nyligen har omfattningen av det kinesiska ägandet blivit klarlagt samt hur dålig insynen är i de aktuella företagen. Trots detta har intresset från public service-medierna varit begränsat. 

LÄS MER


Nyanserat i Sveriges Radio om tysk energipolitik

Granskning | april 15, 2024

NMI har tidigare påpekat att nyhetsmedierna inte rapporterat om den hårda kritiken mot den tyska energipolitiken och Energiewende. Men i Sveriges Radios Godmorgon världen kan man lyssna till en heltäckande beskrivning av läget, signerad Daniel Alling, Sveriges Radios korrespondent i Berlin.

LÄS MER


Antikärnkraft-aktivist presenteras som expert av Birgitta Forsberg i SvD

Granskning | april 12, 2024

Tyske Mycle Schneider presenteras som expert på kärnkraft av Svenska Dagbladets Birgitta Forsberg. Men vad som inte framgår av artikeln är att han är antikärnkraftsaktivist och dessutom saknar utbildning på området. 

LÄS MER


Rapportering ger felaktigt bilden av att batterier löser effektproblem

Granskning | april 8, 2024

Just nu pågår en kraftig etablering av batteriparker i Sverige. Vissa medier ger felaktigt bilden av att batterierna löser problemet med effektbrist när sol- och vindkraft inte levererar.

LÄS MER


Medialt ointresse för vindkraftens kostnader

Granskning | april 2, 2024

TT skrev om den första vindkraftsauktionen i Norge. Men de noterade inte att det vinnande budet blev rekordhöga 115 öre per kWh. Det har hittills ingen annan redaktion heller gjort. 

LÄS MER


Inget i medierna om sågningen av den tyska energipolitiken

Granskning | mars 26, 2024

Den tyska energiomställningen "Energiewende" fick nyligen förödande kritik av "Bundesrechnungshof" som är Tysklands motsvarighet till Riksrevisionen. Det har inte noterats överhuvudtaget i svenska nyhetsmedier.

LÄS MER


Förlegad energirapportering i Rapport och Studio Ett

Granskning | mars 21, 2024

Det verkar inte spela någon roll hur energifrågorna ställs, så landar vinklingen i medierna ändå för det mesta i frågan vilka kraftslag som är bäst. Trots att regeringen i presentationen av sin aktuella energiproposition försökte anlägga ett systemperspektiv, följde medierapporteringen det gamla mönstret.

LÄS MER


Missvisande om utvecklingen för Stora barriärrevet

Granskning | mars 18, 2024

Att döma av Svenska Dagbladets gårdagsartikel om Stora barriärrevet verkar det vara svårt för journalister att hantera klimatfrågan utan att spela med alarmistiska ingredienser. SvD avstår ifrån att redovisa i sammanhanget relevanta fakta, till exempel om den starka återhämtning av korallreven som skett och om att antalet cykloner i regionen avtagit tydligt under lång tid.

LÄS MER


Ingen nyhetsjournalist har intresserat sig för Rockströms extrema förslag

Granskning | mars 14, 2024

Det ges många radikala förslag i Johan Rockströms och hans kollegors drygt ett år gamla bok En jord för alla - Ett manifest för mänsklighetens överlevnad. Den totala omläggning av samhället de menar är nödvändig av klimatskäl  förefaller kräva något som i praktiken är en global planekonomi. En bokrecensent konstaterar att "(det) lär krävas att vi upphäver många av våra demokratiska principer och underkastar oss ett betydligt mer auktoritärt system. Någon form av global klimatdiktatur." Men ingen nyhetsjournalist i de stora medierna har ställt några uppföljande kritiska frågor trots att Rockström är en av de vanligaste expertkällorna inom klimatjournalistiken. 

LÄS MER


Obegripligt svt-inslag om "medborgarråd"

Granskning | mars 11, 2024

Rapports nyhet om medborgarråd för klimatet innehåller sparsamt med fakta om projektet. Det blir svårt för tittaren att begripa varför det blivit en toppnyhet i Rapport en lördagskväll.  

LÄS MER