Korrekta fakta ingen garanti för en rättvis bild

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | augusti 4, 2023
Tyskland tros missa klimatmålen, vilket Sveriges Radio illustrerar med att övergången till elbilar går trögt. Men sammantaget står biltrafiken bara för tolv procent av de tyska utsläppen. SR-inslaget är ett exempel på att det som sägs kan vara bokstavligt korrekt utan att ändå ge en proportionerlig och rättvisande bild, skriver energijournalisten Svenolof Karlsson.

LÄS MER

Public service missar förslag om sänkt elskatt

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | augusti 2, 2023
Public Service rapportering om de höga elpriserna har varit omfattande de senaste två åren. Men när regeringen nu föreslår att pausa den årliga höjningen av elskatten är det helt tyst i kanalerna.

LÄS MER

Missvisande liknelse om dödsfall

Av: Magnus Nilsson | Debatt | Inga kommentarer | augusti 1, 2023
SvT:s Erica Bjerström skriver en krönika om sommaren värmebölja. Hon refererar statistiken från förra sommaren då drygt 60 000 personer beräknas ha dött av värmen. Men när hon försöker göra siffran begriplig genom en jämförelse med flygolyckor blir det helt fel. 

LÄS MER

Tyst i medierna när EU-certifierad klimatfond investerar i svenskt kärnkraftsföretag

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | juli 24, 2023
Det var tyst i de breda nyhetsmedierna när en EU-certifierad klimatfond för första gången investerade i kärnenergi. Att investeringen skedde i det svenska bolaget Kärnfull Next gör avsaknaden av medierapportering extra underlig. "Jag tror inte att medierna förstår vad taxonomin och de olika artiklarna betyder", säger Kärnfull Nexts grundare John Ahlberg. Han kallar investeringen för en milstolpe.

LÄS MER

Icke vindkraftsproducerad el ”överflödig”, menar SVT

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | 26 kommentarer | juli 18, 2023
Solkraft och vindkraft leder till låga priser, enligt nyhetsrapporteringen om minuspriset på el häromdagen. SVT:s Rapportsändning beskrev el från andra producenter än vindkraften som ”överflödig”. Att ett rikstäckande nyhetsmedium inte når upp till en högre kunskapsnivå måste ses som anmärkningsvärt, anser Svenolof Karlsson i denna analys.

LÄS MER