Debatt i Dagens Juridik: Rättssäkerheten inom medieetiken måste stärkas

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | november 10, 2020
"Det medieetiska systemet utmanar sin trovärdighet när avsteg från god journalistik inte kritiseras och när prövningar sker utan rättssäkerhet. Det kanske är tid för de ansvariga att överväga den ursprungliga idén om att rollen som Medieombudsman ska gå till en jurist."

LÄS MER

UR: Public Service-uppdrag utan koll på pengarna

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | november 6, 2020
Frilansjournalisten Svenolof Karlsson har på uppdrag av Näringslivets medieinstitut granskat Public Service-företaget UR. Granskningen visar på ett i väsentliga avseenden dysfunktionellt företag.

LÄS MER

Kvartal diskuterar NMI:s rapport om företagens rättigheter

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | oktober 20, 2020
NMI:s senaste rapport om företagens svaga skydd inom medieetiken diskuterades i Kvartals podd ”Den svenska modellen” i förra veckan. Ämnet är inte helt enkelt, vilket framgår av Jonas Nordling, chefredaktör på Dagens Arena, något förvirrade redogörelse av saken.

LÄS MER

Debatt med MO om rätten att bemöta kritik

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | oktober 14, 2020
En grundläggande regel i medieetiken är att kritik ska får bemötas. Man skulle därför kunna tro att möjlighet till bemötande alltid ges, men så är det inte. I praktiken lämnar rätten att bemöta en hel del i övrigt att önska.

LÄS MER

Gästledare i SvD: Stärk företagens skydd mot osaklig journalistik

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | oktober 8, 2020
Det norska exemplet visar att det är möjligt att skapa ett system där företag skyddas mot osaklig och skadlig publicitet utan att skada journalistikens oberoende, skriver Pamina Falck i SvD.

LÄS MER