Inga frågor om budgetförslag som gör det mindre lönsamt att arbeta

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | oktober 11, 2021
Under september månad har medierna visat ett allt större intresse för den växande långtidsarbetslösheten. Samtidigt har inga kritiska frågor ställts till regeringen om att de å ena sidan beskriver långtidsarbetslösheten som ett prioriterat problem men parallellt föreslår åtgärder som gör det mindre lönsamt att arbeta.

LÄS MER

Obefintligt intresse för dålig löneutveckling – Sverige nu på sista plats

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 8, 2021
I årets OECD– rapport Education at Glance 2021 trillar Sverige ned på sista plats för hur mycket det lönar sig att satsa på en högre utbildning. Mediernas intresse för rapporten har varit obefintlig trots att den berör viktiga frågor som hur väl anpassade de svenska universiteten och högskolorna är för arbetsmarknadens behov samt hur kompetensbristen ska lösas.

LÄS MER

Missvisande i Göteborgs-Posten om dåliga skolor

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 6, 2021
En GP-artikel ger läsaren intrycket att ett regeringsförslag handlar om att Skolinspektionen ska få större möjlighet att stänga dåliga friskolor. Det är missvisande.

LÄS MER

Inget intresse för konkursökningen

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 4, 2021
För första gången under 2021 ökar nu konkurserna bland företagen och enligt kreditupplysningsföretaget Creditsafe är det en kraftig ökning. I breda nyhetsmedier är intresset obefintligt.

LÄS MER

Bred och unik kritik mot SVT

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 1, 2021
Kritiken mot SVT Vetenskaps serie om skogen är hård, och den kommer från många olika håll. Bland annat myndigheter, forskare och intresseorganisationer har haft synpunkter på felaktiga eller missvisande fakta och på hur SVT behandlat ämnet som helhet, och bredden på kritikerna är unik. SVT Vetenskaps chef Anna Schytt anser att seriens skildring av skogen är väl underbyggd och att den höjer kunskapsnivån.

LÄS MER