Zachrisson Winberg flitig energireporter

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | februari 21, 2023
NMI har flera gånger granskat och kritiserat inslag av SVT-reportern Johan Zachrisson Winberg, bland annat när det gäller beskrivningen av hur elsystemet fungerar. Nu har NMI gått igenom en stor del av Zachrisson Winbergs rapportering om energifrågan det senaste året. Den är omfattande och mångsidig.

LÄS MER

Kärnkraften inte på Erika Bjerströms bord

Av: Mats Olin | Debatt | 3 kommentarer | februari 16, 2023
Näringslivets medieinstitut har hittat många inslag om energifrågor av SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström de senaste månaderna, men inget om kärnkraftens eventuella betydelse för miljön och klimatet. Det finns en enkel förklaring till det, menar Bjerström.

LÄS MER

Mediemyt: vindkraften går snabbt att bygga ut

Av: Martin Berg | Debatt | 2 kommentarer | februari 14, 2023
I medierna framställs det ofta som om vindkraften går snabbt att bygga ut. Men är det verkligen så? Branschorganisationen Svensk Vindenergi uppskattar att det kan ta upp till 10 år att bygga ut landbaserad vindkraft.

LÄS MER

Kärnavfallsfrågan i fokus för DN:s klimat- och miljöreporter

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | februari 7, 2023
Den som läst Jannike Kilhbergs artiklar om energifrågor det senaste året har fått veta en hel del om kritiken mot regeringens beslut om att godkänna metoden för att lagra använt kärnbränsle men däremot inte något om kärnkraftens roll för att minska energisektorns utsläpp av kliamatgaser. Detta är NMI:s fjärde genomgång av hur specialiserade journalister beskriver energifrågorna.

LÄS MER

Mediemyt: Självförsörjande på el

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | februari 3, 2023
Under den rådande energikrisen har medierna vid flertalet gånger lyft företag, privatpersoner eller till och med regioner som "självförsörjande på el". Man ger intrycket av att de står utanför den nationella elförsörjningen och klarar sig själva. Det kan stämma i enskilda fall men de flesta är beroende av planerbar el när det inte blåser.

LÄS MER