Svt sprider myt om elsystemet

Sveriges Televisions Johan Zachrisson Winberg rapporterar från dagens presskonferens om kärnkraft, men rapporteringen sprider en myt om elsystemet och ger bilden av att kärnkraften är på tillbakagång.

 
Svt:s reporter Johan Zachrisson Winberg ställer frågor på dagens presskonferens. Från regeringskansliets sändning.

Regeringens kärnkraftssamordnare Carl Berglöf presenterade idag sin bedömning av läget och sina förslag till regeringen för att ny kärnkraft ska kunna finnas i Sverige 2035. Sveriges Televisions Johan Zachrisson Winberg fokuserade i sin rapportering på kärnkraftens kostnader, och påstår i sin text att elsystemet blir billigare med sol- och vindkraft.

Sol- och vindkraft blir ofta betydligt billigare. Enligt vissa undersökningar gäller det även om man kompletterar med elektronik och batterier för att ge samma leveranssäkerhet dygnet runt.”, skriver Zachrisson Winberg.

Frågan är vad det är för undersökning som Zachrisson Winberg tänker på, där elektronik och batterier skulle ge ”samma leveranssäkerhet”. Det finns ingen sådan undersökning vad NMI känner till.

Sveriges Television ger också bilden av att kärnkraften är på tillbakagång inom EU: ”Statistiken talar dock sitt tydliga språk när det gäller läget för kärnkraften inom EU. De senaste 20 åren har 37 reaktorer stängts i unionen. Bara tre nya har tagits i drift.”

Att kärnkraften i själva verket är på stark frammarsch inom EU är inget som nämns. Det pågår just nu mängder med kärnkraftsprojekt runt om i Europa.

NMI har frågat Johan Zachrisson Winberg vilken undersökning som han refererar till, och inväntar svar.

Uppdatering
I Rapportsändningen 19.30 på tisdagskvällen hänvisar Johan Zachrisson Winberg till ”den internationella kärnkraftsexperten” Mycle Schneider som källa för uppgiften att en kombination av vind och sol, batterier och elektronik skulle ge ett stabilt elsystem. NMI har tidigare påpekat att Schneider snarare är en antikärnkraftsaktivist, vars kunskaper och bedömningar när det gäller elsystemet med rimlig källkritik måste ifrågasättas.

Mats Olin2 kommentarer


 1. Pelle skriver:

  Precis lika ensidigt som P1:s Klotet

 2. Nicole skriver:

  För att bidra med nyansering i debatten om olika kraftslag:
  Svensk Vindenergi, OX2 och Siemens Energy har undersökt hur södra Sverige (SE3 och SE4) kan möta en 40 % ökad elanvändning (140 TWh/år) till början av 2030-talet. Resultatet, med konceptet FörNUbart 24/7, blev bl.a.:

  • Det är fullt möjligt att möta det prognostiserade gapet i SE3 och SE4 i effekt och energi, varje dag, varje timme, hela året med förnybar teknik.

  • Konceptet är kostnadseffektivt, förutsatt ett systemtänk. All teknik som används i modelleringen finns redan idag och innebär låg teknisk och ekonomisk risk.

  • Lösningen kan anpassas både till lokala förhållanden och större områden; t.ex. hela elområde SE3 och SE4.

  • Mer el kan stanna i norra Sverige till de stora industrisatsningar som pågår där, samtidigt som behovet av nya överföringsförbindelser minskar.

  • Innebär ett mer decentraliserat och robust kraftsystem som blir säkrare ur ett totalförsvarsperspektiv.

  • Förbättrar och utökar förmågan för ödrift och dödnätsstart.

  Rapporten FörNubart 24/7: https://svenskvindenergi.org/debattinlagg/dagens-teknik-kan-snabbt-leverera-fossilfri-el-i-sodra-sverige-till-lag-kostnad


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *