Tyst i medierna om EU: s stora vätgassatsning

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | maj 21, 2024
De svenska medierna har rapporterat relativt omfattande om vätgasens roll i den gröna omställningen. Inte minst i de pågående industriprojekten i norr. Men när EU nu delar ut 720 miljoner euro till ett antal projekt för att stötta den europeiska vätgasproduktionen är det helt tyst.

LÄS MER

Osynlig kritik mot Klimatpolitiska rådet

Av: Magnus Nilsson | Debatt | Inga kommentarer | maj 14, 2024
Klimatpolitiska rådet kritiserade regeringens klimatpolitik vilket rapporterades av nyhetsmedier. Men kritiken som riktades mot Klimatpolitiska rådet, exempelvis för att tona ner behovet av en kraftigt utbyggd fossilfri elproduktion för att klara klimatomställningen, syns inte till i de breda nyhetsmedierna.

LÄS MER

Inga frågor om förutsättningar för svenska vindkraftauktioner

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | maj 8, 2024
Hittills har det inte tagits något investeringsbeslut om att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige. I andra länder är processen mer centraliserad och ett auktionsförfarande används. NMI:s genomgång visar att de svenska medierna har rapporterat relativt omfattande om projekten men inte ställt frågan om varför vi inte har auktioner i Sverige.

LÄS MER

Första gången: Sveriges Radio lyfter kostnader för balansering av väderberoende elproduktion

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | maj 3, 2024
I ett inslag redogör Sveriges Radio för de snabbt stigande kostnaderna för att balansera elsystemet. Det är första gången som något av de större medierna lyfter den frågan vad NMI kan se.

LÄS MER

SVT:s Go’kväll glömde redovisa politiska uppdrag – klargörande ska göras

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | maj 2, 2024
I onsdagens Go'kväll glömdes en intervjupersons partipolitiska engagemang bort. "Av misstag föll den här informationen bort i samband med sändningen. Redaktionen ser över sina rutiner.", skriver svt till NMI. Ett förtydligande ska göras i kvällens program som sänds 18.45.

LÄS MER