Wolodarski om DN-uppgifter: “felaktiga tolkningar”

Av: Mats Olin | Debatt | Oktober 22, 2019 | Inga kommentarer
Dagens Nyheter har publicerat en serie artiklar som handlar om hur ryska intressen ”flyttat fram sina positioner i Sverige”. I en av artiklarna pekar DN ut affärsmannen Johan Lundberg genom en mängd spekulativa och försåtliga uppgifter som ska knyta honom till anklagelsen. Chefredaktören Peter Wolodarski slår ifrån sig och tycker inte att DN har pekat ut Johan Lundberg. Detta trots att tidningen nämner Lundbergs namn 46 gånger.
> Läs artikeln

Olin i SvD: “Bra ansats från Moderaterna om översyn av public service”

Av: Mats Olin | Debatt | September 19, 2019 | En kommentar
Mats Olin skriver i Svenska Dagbladet om moderaternas förslag till översyn av Public Service. Han är kritisk till att insynen i medieetiken är på väg att minska.
> Läs artikeln

NMI i SvD: “Näringslivet måste försvara pressfriheten”

Av: Carl-Vincent Reimers | Debatt | September 12, 2019 | Inga kommentarer
Pressfriheten och näringsfriheten är två sidor av samma mynt, skriver NMI:s Carl-Vincent Reimers i en ledare (12/9) i Svenska Dagbladet.
> Läs artikeln

Tidning fälld för otydlig rättelse

Av: Pamina Falck | Debatt | Augusti 13, 2019 | Inga kommentarer
Näringslivets medieinstitut (NMI) har tidigare skrivit om hur rätten till rättelse aldrig prövats vid en företagsanmälan i Pressens opinionsnämnd (PON). Detta enligt uppgifter från Pressombudsmannen (PO). NMI kan nu konstatera att PON faktiskt har fällt en tidning för en otydlig rättelse om ett företags påstådda koppling till Hells Angels.
> Läs artikeln

Ledare i SvD om Ultragyn

Av: Pamina Falck | Debatt | Juli 13, 2019 | Inga kommentarer
Expressens rubrik 2017 löd: ”Bättre betalt ju mer de skär”. Under en dag blev nyheten om hur Ultragyn opererar kvinnor i onödan en toppnyhet i svenska medier. Expressen fortsatte därefter i flera månader med att låta enskilda patienter komma till tals för att beskriva behandlingar som enligt dem varit felaktiga.
> Läs artikeln