Zachrisson Winberg kör i diket angående elsystemet

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | mars 3, 2023
Zachrisson Winbergs inslag är missvisande eftersom elprisernas nivå inte svarar på frågan om hur elsystemet mår utifrån exempelvis förmåga till leveranssäkerhet och säkerhetsmarginaler för stora fel.

LÄS MER

DN underlät att kontrollera orimlig siffra om elpristaket

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | mars 2, 2023
När DN publicerade uppgiften att svenska staten förlorat många miljarder kronor i uteblivna intäkter från elpristaket utgick tidningen från teoretiska scenarier. Men tidningen underlät att kontrollera de faktiska elpriser som gällt under vintern, vilket ger ett helt annat utfall. I själva verket handlar det om några miljoner, uppger en initierad källa till NMI.

LÄS MER

”Kärnkraft inte så klimatsmart” i Annika Digréus rapportering

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | februari 28, 2023
När Sveriges Radios Annika Digréus nyligen rapporterade om att EU-parlamentet beslutat om att förbjuda försäljning av personbilar med förbränningsmotor saknades biobränsleperspektivet.

LÄS MER

Svenska medier megafoner för internationell kampanj för fyradagarsvecka

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | februari 24, 2023
Nyheten om ett brittiskt försök med fyradagarsvecka presenteras som forskning men är snarare en del av en politisk kampanj.

LÄS MER

Mediemyt: ”Sverigepriser” sänker elkostnaderna

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | februari 22, 2023
I den så kallade "Beken-modellen" som presenterades i somras är tanken att den el som konsumeras i Sverige ska separeras från den som går på export. På så sätt antas elpriserna kunna dämpas. Men en sådan prisreglering skulle höja kostnaderna för el, menar ledande ekonomer. När medierna tagit upp modellen har kritiker ibland fått komma till tals men en djupare diskussion om vad ett sådant stort marknadsingrepp skulle innebära saknas.

LÄS MER