SvD Näringsliv glömmer att el från vindkraft ger minst betalt

Av: Redaktionen | Debatt | Inga kommentarer | augusti 25, 2023
SvD Näringsliv glömmer bort en viktig aspekt när lönsamheten för investeringar i elproduktion behandlas: värdet av elen skiljer sig åt mellan kraftslagen. Det beror på att de olika kraftslagen har olika förmåga att anpassa sin produktion till det aktuella elpriset. För vindkraften är det värst.

LÄS MER

DN fokuserar på person istället för sak – trots chefredaktörens löfte om fokus på kunskap

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | augusti 21, 2023
DN publicerade kritik mot energiexperten Staffan Qvist och hans rapport om kraftsystemet, men underlät att ta med Qvists egna kommentarer. I stället ges bilden av att han inte vill svara på frågor.

LÄS MER

När aktivister intervjuas finns ingen klimatpolitik 

Av: Magnus Nilsson | Debatt | Inga kommentarer | augusti 16, 2023
Klimataktivister och även vissa forskare säger återkommande att ingenting görs för att stoppa den globala uppvärmningen. Men trots att påståendet uppenbart inte stämmer ställer journalisterna aldrig motfrågor. Inte heller tillfrågas aktivisterna eller forskarna om exakt vad de menar borde göras. 

LÄS MER

”Världen kommer inte att gå under” – medierna missade klimatgeneralens budskap

Av: Martin Berg | Debatt | 3 kommentarer | augusti 11, 2023
Bland annat public service-medierna SVT och SR missar att rapportera om att IPCC fått en ny ordförande som signalerar teknikoptimism och att den alarmistiska klimatrapporteringen är kontraproduktiiv.

LÄS MER

Medierna missar problemet med de ”rekordlåga” elpriserna

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | augusti 8, 2023
Spotpriset på el har sjunkit under året och vissa dagar och timmar har priserna varit extremt låga. Medierna har inte varit sena att rapportera om att nu är det "rea" på el. Man missar dock att att rapportera om att de väldigt låga priserna är ett symtom på ett elsystem i djup obalans, uppger en expert till NMI.

LÄS MER