Granskning av kalla Fakta och EF

LÄS MER

| februari 22, 2018

| februari 22, 2018

| februari 22, 2018

Granskning av journalisten Jonas

Kärnavfallsfrågan i fokus för DN:s klimat- och miljöreporter

Granskning | februari 7, 2023

Den som läst Jannike Kilhbergs artiklar om energifrågor det senaste året har fått veta en hel del om kritiken mot regeringens beslut om att godkänna metoden för att lagra använt kärnbränsle men däremot inte något om kärnkraftens roll för att minska energisektorns utsläpp av kliamatgaser. Detta är NMI:s fjärde genomgång av hur specialiserade journalister beskriver energifrågorna.

LÄS MER

Mediemyt: Självförsörjande på el

Granskning | februari 3, 2023

Under den rådande energikrisen har medierna vid flertalet gånger lyft företag, privatpersoner eller till och med regioner som "självförsörjande på el". Man ger intrycket av att de står utanför den nationella elförsörjningen och klarar sig själva. Det kan stämma i enskilda fall men de flesta är beroende av planerbar el när det inte blåser.

LÄS MER

Ny journalistgranskning: energipolitik reducerad till politiskt spel

Granskning | januari 31, 2023

Sveriges Radios Tomas Ramberg kommenterar ofta energipolitiken. Han gör det skenbara valet mellan vind- och kärnkraft till en ideologisk fråga, och en fråga om politiskt spel. När verkligheten – de stora tekniska utmaningarna för Sveriges elsystem – aldrig får plats blir helhetsbilden missvisande. NMI har gått igenom 13 Ramberg-inslag om energifrågor.

LÄS MER