Granskning av kalla Fakta och EF

LÄS MER

| februari 22, 2018

| februari 22, 2018

| februari 22, 2018

Granskning av journalisten Jonas

"Positionsförändringen i Tyskland handlar om en tillnyktring"

Granskning | februari 29, 2024

Att EU eventuellt kommer att riva upp förbudet mot förbränningsmotorer år 2035 får begränsad uppmärksamhet i svenska media. Rapporteringen handlar dessutom mest om det politiska spelet i Sverige vilket är ett allt för snävt perspektiv. Samtidigt är bakgrundsbeskrivningen - att tyskarna värnar om sin traditionella bilindustri - starkt förenklad. 

LÄS MER

Tyst i medierna om stigande elpriser

Granskning | februari 27, 2024

Svenska kraftnät presenterade nyligen sin långsiktiga marknadsanalys och bedömer att elpriserna kommer att stiga särskilt i norra Sverige de kommande 20 åren. Något som kan påverka industrins investeringsvilja i den regionen. Trots det är det helt tyst i medierna.

LÄS MER

Bara kärnkraften får kritiska frågor i Birgitta Forsbergs artiklar

Granskning | februari 23, 2024

Svenska Dagbladet-journalisten Birgitta Forsberg skriver ofta om energifrågor. När det handlar om kärnkraft förhåller hon sig kritiskt granskande, Men det gör hon inte inte när hon behandlar andra aspekter av energisystemet. Då ställs få frågor om tidplaner, kostnader och möjliga alternativ.

LÄS MER