Friskolors värde för svensk skola inget för DN:s ledarsida

Av: Mats Olin | Debatt | En kommentar | maj 24, 2023
DN:s ledarsida skriver ofta om friskolor. Under ett år har ledarsidan ständigt problematiserat friskolorna men inte intresserat sig för om friskolor har gjort eller kan göra den svenska skolan bättre. Förslagen från motståndare till friskolor, exempelvis om att ge kommunerna veto mot nyetableringar och utökningar av befintliga friskolor, har inte berörts av ledarsidan.  

LÄS MER