Nils Funcke: ”Mediestödet inte förenligt med grundlagen”

Av: Mats Olin | Debatt | En kommentar | januari 12, 2022
Besluten i Mediestödsnämnden borde prövas av Justitieombudsmannen, menar Nils Funcke. Nämndens ordförande Anita Linder tycker inte att det är problematiskt att ställa kvalitetskrav för att få mediestöd. 

LÄS MER