Bara norra Sverige exporterar el – stora underskott i söder

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | december 8, 2022
Medier rapporterar ofta okritiskt om att Sverige har ett överskott på el som dessutom kan exporteras. Det är dock en sanning med modifikation. Södra Sverige har i själva verket ett stort och ökande elunderskott och är helt beroende av "import" från norra Sverige.

LÄS MER