Inga kritiska frågor om förändrat karensavdrag

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | mars 25, 2022
När socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi meddelade att karensavdraget ska utredas uteblev kritiska frågor från medierna trots att Försäkringskassan pekat på kopplingen mellan stigande kostnader och ökande korttidssjukfrånvaro vid ett för generöst sjukpenningsystem.

LÄS MER

Trots Försäkringskassans kritik: Inga kritiska frågor om sjukförsäkringen

Av: Martin Berg | Debatt | En kommentar | september 10, 2021
I onsdags presenterade regeringen en rad förändringar i regelverket kring sjukförsäkringen och sjukpenningen som mjukar upp systemet. I rapporteringen kring förslagen ställs i princip inga kritiska frågor och urvalet av utomstående röster är påfallande ensidigt.

LÄS MER