Granskningsnämnden kontrollerar inte vad som är sakligt

Av: Mats Olin | Debatt | April 20, 2016 | Inga kommentarer
Hur går det till när Granskningsnämnden för radio och tv granskar SVT och SR? Ordföranden Henrik Jermsten berättar på ett Timbroseminarium att nämnden inte kontrollerar om fakta stämmer, utan litar helt och hållet på uppgifter som kommer från de som ska granskas: SVT och SR.
> Läs artikeln