SVT mörkar orsaker till fler skjutningar i USA

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 11, 2021
Ett inslag i SVT handlar om hur pandemin orsakat social utsatthet som i sin tur lett till ökat våld i samhället. Men i det CNN-inslag som SVT länkar till handlar i huvudsak om det det är nedskärningar i polisens budget som är orsaken.

LÄS MER