Kärnavfallsfrågan i fokus för DN:s klimat- och miljöreporter

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | februari 7, 2023
Den som läst Jannike Kilhbergs artiklar om energifrågor det senaste året har fått veta en hel del om kritiken mot regeringens beslut om att godkänna metoden för att lagra använt kärnbränsle men däremot inte något om kärnkraftens roll för att minska energisektorns utsläpp av kliamatgaser. Detta är NMI:s fjärde genomgång av hur specialiserade journalister beskriver energifrågorna.

LÄS MER