”Världen kommer inte att gå under” – medierna missade klimatgeneralens budskap

Av: Martin Berg | Debatt | 3 kommentarer | augusti 11, 2023
Bland annat public service-medierna SVT och SR missar att rapportera om att IPCC fått en ny ordförande som signalerar teknikoptimism och att den alarmistiska klimatrapporteringen är kontraproduktiiv.

LÄS MER