”Romantiserad bild av skogen styr medias rapportering”

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 22, 2021
Medias rapportering om det svenska skogsbruket har fått hård kritik för att vara ensidig. Men vad beror det på? Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio, ser hur en romantiserad bild av den orörda skogen kontra den skövlande människan fått fäste. "Det har bildats en diskurs som styr valet av sanning. Det blir ofta en förenklad bild där det framställs som att det finns onda krafter som agerar mot den goda naturen", menar han.

LÄS MER