Nej Sveriges Radio, Litauen blir inte självförsörjande på förnybar el

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | november 29, 2023
Litauen kan försörjas helt av förnybar el om tre år rapporterar Sveriges Radio. När NMI frågar Litgrid, Litauens motsvarighet till Svenska kraftnät, konstaterar man att det inte stämmer. "Vi kommer fortfarande att förlita oss på våra elanslutningar för att importera och exportera el". Anslutningarna går exempelvis till Polen med mycket kolintensiv elproduktion.

LÄS MER

Inte fokus på kärnkraft för SR:s klimatkorrespondent

Av: Pamina Falck | Debatt | 3 kommentarer | januari 18, 2023
Marie-Louise Kristola är Sveriges Radios klimatkorrespondent och rapporterar ofta om energifrågor. Hon har under 2022 gjort fördjupande reportage från Europa om både vind- och solkraft, men inte om kärnkraft. När hon rapporterade om energiomställningen i Nederländerna kom inte satsningen på kärnkraft med. När Kristola rapporterar om förnybara energikällor dominerar fördelarna, men i rapporteringen om kärnkraft är skildringen mer kritisk. Marie-Louise Kristola håller inte med.   

LÄS MER