Inga bevis för att havsnivåhöjningen accelererar

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | november 16, 2022
Att havsnivåhöjningen tilltagit på grund av människans växthusgasutsläpp tas som en självklarhet i klimatrapporteringen. Men uppfattningen stöds inte av vattenståndsmätningarna.

LÄS MER