Norsk faktagranskning även av journalistik

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | april 25, 2018
Idag lanserar fem medieföretag faktiskt.se som ska faktakolla bland annat politikers uttalanden och bidra till ”faktabaserad offentlig debatt”. Någon granskning av journalistik ser det inte ut att bli.

LÄS MER