Norsk faktagranskning även av journalistik

Av: Mats Olin | Debatt | April 25, 2018 | Inga kommentarer
Idag lanserar fem medieföretag faktiskt.se som ska faktakolla bland annat politikers uttalanden och bidra till ”faktabaserad offentlig debatt”. Någon granskning av journalistik ser det inte ut att bli.
> Läs artikeln