Uteblivna frågor till Naturskyddsföreningen om påstådd ”svartmålning”

Av: Martin Berg | Debatt | En kommentar | maj 23, 2023
I en färsk rapport menar Naturskyddsföreningen att Sveriges miljölagar är oproblematiska. Trots denna ovanliga ståndpunkt ställer inte medier några frågor om slutsatserna eller om vilka alternativ Naturskyddsföreningen ser för att snabba på den gröna omställningen.

LÄS MER