Investeringar i kärnkraft och vindkraft – kannibaliseringen bortglömd

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | februari 1, 2024
Nyhetsmedier tar regelbundet upp kärnkraftens höga investeringskostnader jämfört med landbaserad vindkraft. Däremot missar man att titta närmare på kraftslagens intjäningsförmåga. Flera undersökningar visar att vind- och solkraften får allt sämre betalt för sin produktion på grund av kannibaliseringseffekten.

LÄS MER