Sveriges Radio inte intresserat av näringsklimat

Av: Redaktionen | Debatt | Oktober 23, 2012 | Inga kommentarer
När det är dåliga tider minskar exporten, företagen varslar och folk förlorar jobbet. Det är inget som går att göra åt det. Då finns arbetsförmedlingen som tar hand om att skaffa nya jobb. Så ser nyheterna om varsel ut de senaste två veckorna. De svenska företagen och deras medarbetare beskrivs som hjälplösa i en global ekonomi. Motmedlet är arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
> Läs artikeln

Dagens Nyheter upprepar myter om Carema

Av: Redaktionen | Debatt | Oktober 11, 2012 | Inga kommentarer
Dagens Nyheter uppmärksammar idag att det är ett år sedan rapporteringen om Carema startade. DN har som bekant fått omfattande kritik för ensidighet och sakfel, men detta är något som DN aldrig i sak bemött. Istället upprepar DN idag exempelvis myten om blöjvägning och vanvård.
> Läs artikeln