11 resultat för din sökning på “svenolof Karlsson”

Korrekta fakta ingen garanti för en rättvis bild

Av: Svenolof Karlsson | Granskning | En kommentar | augusti 4, 2023
Tyskland tros missa klimatmålen, vilket Sveriges Radio illustrerar med att övergången till elbilar går trögt. Men sammantaget står biltrafiken bara för tolv procent av de tyska utsläppen. SR-inslaget är ett exempel på att det som sägs kan vara bokstavligt korrekt utan att ändå ge en proportionerlig och rättvisande bild, skriver energijournalisten Svenolof Karlsson.

LÄS MER

”Energijournalistiken kännetecknas av ett föråldrat synsätt”

Av: Svenolof Karlsson | Media | Inga kommentarer | juli 27, 2023
Energijournalistiken i Sverige kännetecknas av ett föråldrat synsätt och en ideologiskt präglad konfliktbeskrivning. Elektronerna i verklighetens elsystem frågar emellertid inte efter politik eller vilken grupp som har åsiktsmajoritet. Det fundamentala, som medierna borde sikta in sig på, är hur ett robust och driftsäkert elsystem kan skapas och upprätthållas i Sverige, skriver energijournalisten Svenolof Karlsson.

LÄS MER

Icke vindkraftsproducerad el ”överflödig”, menar SVT

Av: Svenolof Karlsson | Granskning | 26 kommentarer | juli 18, 2023
Solkraft och vindkraft leder till låga priser, enligt nyhetsrapporteringen om minuspriset på el häromdagen. SVT:s Rapportsändning beskrev el från andra producenter än vindkraften som ”överflödig”. Att ett rikstäckande nyhetsmedium inte når upp till en högre kunskapsnivå måste ses som anmärkningsvärt, anser Svenolof Karlsson i denna analys.

LÄS MER

Elpriset dålig måttstock på nyhetsrelevansen

Av: Svenolof Karlsson | Granskning | Inga kommentarer | juni 30, 2023
I juni 2023 har elpriset i Sveriges nordliga elområden varit rekordhögt. I nyhetsförmedlingen talas trots det om ”mycket lägre” elpriser i sommar än förr. Ett större problem är ändå om nyhetsbedömningen i energifrågorna utgår från nivån på elpriset, skriver Svenolof Karlsson i denna analys: ”Med en sådan utgångspunkt lär SVT inte nå särskilt långt i sin ambition att fördjupa förståelsen av den verklighet som SVT:s publik lever i.”

LÄS MER

Svt vilseleder om energifrågor

Av: Svenolof Karlsson | Granskning | Inga kommentarer | januari 13, 2023
Det samband som SVT hänvisar till mellan kraftslagen och klimatet finns inte i Europa, eftersom energisektorn omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Detta visar att SVT:s reportrar inte har koll på eller nonchalerar grundläggande fakta, skriver Svenolof Karlsson. SVT kommenterar kritiken och menar att minskning av mängden utsläppsrätter på sikt kan minska utsläppen.

LÄS MER