Allmänintresset i medieetiken undersökt

En grundläggande princip inom medieetiken är att den personliga integriteten ska skyddas. Integritetskränkande uppgifter ska inte publiceras såvida det inte finns ett allmänintresse. Så hur ska man definiera allmänintresset? Victor Nilsson, som har praktiserat på NMI under våren och som går på juristlinjen i Uppsala, har undersökt hur Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd drar gränsen för allmänintresset i ett antal beslut.

 
Foto: CHUTTERSNAP / Unsplash

Ett aktuellt fällande beslut i Mediernas etiknämnd rör journalisten Josephine Freje som i Expressen kopplades ihop med ett misstänkt knarkbrott. Något allmänintresse fanns inte, enligt nämnden: ”Anmälarens gärning som journalist har inte gjort det medieetiskt motiverat att koppla ihop henne med makens misstänkta brottslighet.”

I ett annat beslut friades en tidning som hade publicerat uppgifter om de nya ägarna till en villa, vilket bland annat avslöjade att de levde i ett samkönat förhållande. Det var uppgifter som paret inte ville offentliggöra. Här fanns ett allmänintresse enligt nämnden, som inte kommenterar informationen om sexuell läggning: ”det finns ett allmänintresse kring köp och försäljning av fastigheter”, konstaterar Medieombudsmannen.

Victor Nilsson

Rapporten ”Vad är allmänintresset?” publiceras idag och Victor Nilsson kommer fram till att skyddet för den personliga integriteten inom medieetiken i stort fungerar bra. Men skyddet för uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden skulle behöva förstärkas, menar han. Han skriver:

”Oavsett om det gäller människors inkomster eller exempelvis aktivitet på bostadsmarknaden är det uppenbart att det finns ett stort utrymme för medier att publicera detaljer om människors ekonomi, även om uppgifterna kan innebära skada för den utpekade personen. Här gör MEN en extensiv tolkning av allmänintresset, där kravet på allmänintresse blir något urvattnat.”

Läs hela rapporten här

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *