Analys: Uppdrag Granskning missvisande om trafikolyckor

Den 9 oktober sände Uppdrag Granskning (UG) ett reportage om trafikolyckor på E4:an norr om Gävle. Programmet gav bilden av att det var halt som ”en vinterväg” på olycksplatserna, och att Trafikverket visste det men inte talade om det. Men TMI:s granskning visar att UG har blandat ihop uppgifter och gett en delvis felaktig bild av vad som hänt. Programmet ger intrycket av att Trafikverket mörkat uppgifter som förklarar varför olyckorna inträffade, men den slutsatsen håller inte.

 
Uppdrag gransknings webbplats

UG gör en poäng av att Trafikverket borde ha lämnat ut alla mätningar och låtit olycksutredarna göra bedömningen av relevansen. Det ligger det någonting i. Trafikverket å sin sida menar att resultatet av skarvmätningarna var ofärdigt och oklart, och att de därför inte skulle lämnas ut. Det kan man också ha viss förståelse för. Det är en relevant frågeställning: borde Trafikverket lämnat ut skarvmätningarna? Förmodligen hade det varit bra även om risken för feltolkningar då fanns.

Men det är när UG tar frågan vidare och ger en bild av att dessa mätningar – om de lämnats ut – hade varit viktiga för att dra slutsatser när det gäller varför olyckorna inträffade, som det blir missvisande. UG har under produktionen av programmet talat med initierade personer som ifrågasatt UG:s slutsatser, men det har UG valt att inte ta med.

När TMI nu talat med samma personer på Statens väg- och transportforskningsinstitut och Gästrike Räddningstjänst så motsägs UG:s slutsatser och man kan konstatera att innehållet programmet skapar en felaktig helhet:

  • UG ger bilden av att mätningar visat att det var halt som på en vinterväg där en dödsolycka skedde. Men det finns ingen mätning som stödjer detta.
  • UG ger bilden av de mätningar som Trafikverket inte lämnat ut till olycksutredarna hade varit relevanta för att fastställa att det var dålig friktion på den nylagda asfalten som orsakade olyckorna. Det motsägs av TMI:s källor.
  • UG gör gällande för en person som drabbats av en allvarlig MC-olycka att det finns ”mörkade” mätningar som skulle kunna förklara denna olycka. Det är en slutsats som inte håller.

Uppdrag Granskning brukar framhålla hur noga man är med fakta. Programmet blir ofta anmält men sällan fällt för osaklighet i Granskningsnämnden. Men programmet om trafikolyckorna visar hur man drar en vinkel allt för hårt: UG blandar ihop uppgifter som inte hör ihop och drar långtgående slutsatser baserat på detta som också presenteras för intervjupersoner. UG väljer sedan bort sådant som talar emot slutsatserna. Resultatet är en osaklig helhet.

Läs intervjuer med Uppdrag Gransknings reporter och personer som han talade med.

MATS OLINInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *