Andersson fortsätter dominera i SVT och SR

Statsminister Magdalena Andersson (S) fortsätter att dominera SR:s och SVT:s nyhetssändningar. SVT:s intresse för Andersson under februari är större än för alla andra partiledare tillsammans och ligger i linje med förra månadens resultat. SR:s intresse för Andersson har däremot ökat och hon omnämns nu i 48 procent av fallen då en partiledare nämns, jämfört med 36 procent av fallen under januari månad.

 
Magdalena Andersson väljs till partiordförande för Socialdemokraterna.

Av resultatet framgår att Andersson även denna månad ges ett mycket stort utrymme i både SR och SVT, samt att dominansen återigen är särskilt påfallande i SVT:s nyhetsinslag. Några tydliga förändringar jämfört med januari är att Ulf Kristersson (M) och Nooshi Dadgostar (V) givits ett större utrymme under februari, samtidigt som Annie Lööf (C) och Miljöpartiets språkrör marginaliserats i rapporteringen.

Vad som är en normal fördelning av partiledarutrymmet kan diskuteras, men en intressant jämförelse är resultaten från Medievalsundersökningen från 2014 gällande representationen i Aktuellt, Rapport och Dagens Eko under valrörelsens sista månad. Av den undersökningen framgår att Löfven (S) fick 24 procent av utrymmet, Reinfeldt (M) 21 procent, Sjöstedt (V) 11 procent. Även om det finns skillnader i metodval mellan Medievalsundersökningen och NMI:s undersökning är det tydligt att fördelningen av medieutrymme mellan partiledarna var betydligt jämnare under valrörelsens sista månad 2014 än under valårets första månader 2022.

Näringslivets medieinstitut fortsätter att undersöka hur stort utrymme respektive partiledare får i SR:s och SVT:s största nyhetssändningar. En förändring i studien från januari månad är att undersökningen för februari även inkluderar Morgonstudion i SVT samt att Livesändningar från Ekot exkluderats från SR:s sändningar, detta för att öka jämförbarheten mellan mediehusen.

Läs mer om studien längst ner.

Rapporteringen om Andersson har i stor utsträckning handlat om kriget i Ukraina, politiska toppmöten och i vilken form Sverige ska stödja Ukraina, samt frågor kring Nato. Kristersson är den partiledare som förekommit näst mest i rapporteringen om kriget, dock i betydligt mindre utsträckning än Andersson.

Utöver kriget i Ukraina har rapporteringen om partiledarna exempelvis handlat om att förtroendet för Andersson kraftigt stiger, Moderaternas energipolitik, Centerpartiets förslag på sänkt skatt för biodrivmedel, Socialdemokraternas förslag på reglering av friskolorna, att Åkesson i en intervju hade svårt att välja mellan Putin och Biden, det politiska spelet, samt hur olika partiledare presterat i debatter.

Näringslivets medieinstitut intervjuade i januari Aktuellts nyhetschef Judit Ek där hon förklarade att SVT håller kontinuerlig räkning på vilka sidor inom politiken som lyfts fram i de olika sändningarna och att den räkningen sker särskilt noggrant under valår. Detta för att eftersträva en någorlunda balanserad representation av partierna under nyhetssändning.

 

Nedanför visas resultatet från NMI:s undersökning av utvalda nyhetsprogram i SVT och SR för januari och februari månad i form av två stapeldiagram, därefter en tabell från Medievalsundersökningen 2014.

*Notera att underlaget för januari och februari skiljer sig något för SVT då även Morgonstudions sändningar inkluderats i februaris mätning.

*Notera att underlaget för januari och februari skiljer sig något för SR då Livesändningar från Ekot exkluderats från februaris mätning.


NMI:s undersökning är utförd med hjälp av sökverktyget All Ears som transkriberar inslag från radio och tv. Undersökningen är avgränsad till perioden 1 februari till och med 28 februari 2022. Orden som använts är respektive partiledares namn. De nyhetsprogram som ingår i undersökningen är Rapport, Aktuellt, Morgonstudion och Agenda från SVT, samt Studio Ett, P1 morgon och Ekot (dock ej Livesändningar från Ekot) från SR.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *