Få spår i medier av ny klimatpolitik  

Granskning | maj 31, 2023

När EU fick en ny klimatpolitik för en dryg månad sedan rapporterades detta intensivt. Men därefter har journalistiken återgått till att behandla klimatpolitiken som om ingenting egentligen hänt. Frågor och problembeskrivningar rör för det mesta exklusivt Sveriges miljömål och reduktionsplikten.

LÄS MER


Tyst i SVT om EU-kommissionens rekommendation att fasa ut elstöden

Granskning | maj 30, 2023

EU-kommissionen rekommenderade nyligen medlemsländerna att börja fasa ut elstöden i syfte att dämpa inflationstrycket. SVT har avstått ifrån att ta upp nyheten trots tidigare omfattande rapportering om elstödet. Sju minuter i Agenda Special i söndags ägnades åt elstödets påverkan på inflationen men utan att EU-kommissionens rekommendation nämndes.

LÄS MER


SVT visar kompakt ointresse för det nya finska kärnkraftverket

Granskning | maj 26, 2023

Under året har elpriserna varit en framträdande nyhet i alla riksmedia, inte minst i SR och SVT. Men när lägre elpriser i både Finland och Sverige sammanfaller med starten av den nya finska kärnreaktorn OL3 är intresset påfallande lågt. 

LÄS MER


Friskolors värde för svensk skola inget för DN:s ledarsida

Granskning | maj 24, 2023

DN:s ledarsida skriver ofta om friskolor. Under ett år har ledarsidan ständigt problematiserat friskolorna men inte intresserat sig för om friskolor har gjort eller kan göra den svenska skolan bättre. Förslagen från motståndare till friskolor, exempelvis om att ge kommunerna veto mot nyetableringar och utökningar av befintliga friskolor, har inte berörts av ledarsidan.  

LÄS MER


Uteblivna frågor till Naturskyddsföreningen om påstådd "svartmålning"

Granskning | maj 23, 2023

I en färsk rapport menar Naturskyddsföreningen att Sveriges miljölagar är oproblematiska. Trots denna ovanliga ståndpunkt ställer inte medier några frågor om slutsatserna eller om vilka alternativ Naturskyddsföreningen ser för att snabba på den gröna omställningen.

LÄS MER


1 2 3 125