Förlegad energirapportering i Rapport och Studio Ett

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | mars 21, 2024
Det verkar inte spela någon roll hur energifrågorna ställs, så landar vinklingen i medierna ändå för det mesta i frågan vilka kraftslag som är bäst. Trots att regeringen i presentationen av sin aktuella energiproposition försökte anlägga ett systemperspektiv, följde medierapporteringen det gamla mönstret.

LÄS MER

Missvisande om utvecklingen för Stora barriärrevet

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | mars 18, 2024
Att döma av Svenska Dagbladets gårdagsartikel om Stora barriärrevet verkar det vara svårt för journalister att hantera klimatfrågan utan att spela med alarmistiska ingredienser. SvD avstår ifrån att redovisa i sammanhanget relevanta fakta, till exempel om den starka återhämtning av korallreven som skett och om att antalet cykloner i regionen avtagit tydligt under lång tid.

LÄS MER

TT-text förvirrar om temperatur, vindstyrka och elpris

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | februari 6, 2024
Flera stora svenska nyhetsmedier reflekterar inte över att en sekundmeter och en grad Celsius inte är jämförbara storheter.

LÄS MER

Nej Sveriges Radio, stockholmarna betalar inte minst för elen

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | januari 8, 2024
Stockholmarnas el må vara billig på elbörsen, relativt sett. Men när hushållen betalar sina elfakturor, är siffrorna nödvändigtvis inte lika trevliga. Sveriges Radios inslag om den billiga svenska elen lämnar lyssnarna i sticket.

LÄS MER

Svenska medier har missat vindkraftskrisen

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | oktober 2, 2023
Vindkraftsbranschen kämpar med allt större svårigheter. Men i svenska medier har ännu inte mycket synts av vindkraftsbranschens kris.

LÄS MER
1 2 3 8