Svenska medier har missat vindkraftskrisen

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | oktober 2, 2023
Vindkraftsbranschen kämpar med allt större svårigheter. Men i svenska medier har ännu inte mycket synts av vindkraftsbranschens kris.

LÄS MER

Korrekta fakta ingen garanti för en rättvis bild

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | augusti 4, 2023
Tyskland tros missa klimatmålen, vilket Sveriges Radio illustrerar med att övergången till elbilar går trögt. Men sammantaget står biltrafiken bara för tolv procent av de tyska utsläppen. SR-inslaget är ett exempel på att det som sägs kan vara bokstavligt korrekt utan att ändå ge en proportionerlig och rättvisande bild, skriver energijournalisten Svenolof Karlsson.

LÄS MER

”Energijournalistiken kännetecknas av ett föråldrat synsätt”

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | juli 27, 2023
Energijournalistiken i Sverige kännetecknas av ett föråldrat synsätt och en ideologiskt präglad konfliktbeskrivning. Elektronerna i verklighetens elsystem frågar emellertid inte efter politik eller vilken grupp som har åsiktsmajoritet. Det fundamentala, som medierna borde sikta in sig på, är hur ett robust och driftsäkert elsystem kan skapas och upprätthållas i Sverige, skriver energijournalisten Svenolof Karlsson.

LÄS MER

Icke vindkraftsproducerad el ”överflödig”, menar SVT

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | 26 kommentarer | juli 18, 2023
Solkraft och vindkraft leder till låga priser, enligt nyhetsrapporteringen om minuspriset på el häromdagen. SVT:s Rapportsändning beskrev el från andra producenter än vindkraften som ”överflödig”. Att ett rikstäckande nyhetsmedium inte når upp till en högre kunskapsnivå måste ses som anmärkningsvärt, anser Svenolof Karlsson i denna analys.

LÄS MER

Köld dödar tio gånger fler än värme

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | juli 17, 2023
Att extremvärme och dess risker intresserar medier är lätt att förstå. Till en seriös journalistik hör dock att sätta saker i perspektiv. Faktum är att tio gånger fler människor dör i förtid relaterat till köld än av värme.

LÄS MER