Narrativet om isminskningen bortser från det historiska perspektivet

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | november 18, 2022
Enligt det dominerande narrativet utgör isminskningen i Arktis – både den på land och i havet – i sig ett klimathot. Men varken Dagens Nyheter eller Sveriges Radio antyder något om de stora variationer som setts i isutbredningen i ett lite längre historiskt perspektiv.

LÄS MER

Första larmen om smältande arktisk is gavs för 100 år sedan

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | november 18, 2022
För jämnt hundra år sedan kom larm om att isen i Arktis smält i så snabb takt att gamla landmärken inte längre kunde kännas igen och att havet snart kunde vara isfritt. Efter millennieskiftet har en populär spådom på forskarhåll varit att isen skulle vara smält inom tio år. Men hittills har så inte skett.

LÄS MER

Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras av Sveriges Radio

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | 4 kommentarer | november 16, 2022
SR styrs i sin klimatrapportering av ett katastrofnarrativ. Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras.

LÄS MER

Inga bevis för att havsnivåhöjningen accelererar

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | november 16, 2022
Att havsnivåhöjningen tilltagit på grund av människans växthusgasutsläpp tas som en självklarhet i klimatrapporteringen. Men uppfattningen stöds inte av vattenståndsmätningarna.

LÄS MER

Okritisk klimatjournalistik saknar granskning av nyhetskällorna

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | november 14, 2022
I fråga om ett så allvarligt tema som klimatförändringarna bör seriös journalistik undvika slentrianmässiga påståenden och bemöda sig lite extra. Till exempel ifrågasätta påståenden om klimatförändringar baserade på så korta temperaturserier som åtta år.

LÄS MER