Icke vindkraftsproducerad el ”överflödig”, menar SVT

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | 26 kommentarer | juli 18, 2023
Solkraft och vindkraft leder till låga priser, enligt nyhetsrapporteringen om minuspriset på el häromdagen. SVT:s Rapportsändning beskrev el från andra producenter än vindkraften som ”överflödig”. Att ett rikstäckande nyhetsmedium inte når upp till en högre kunskapsnivå måste ses som anmärkningsvärt, anser Svenolof Karlsson i denna analys.

LÄS MER

Köld dödar tio gånger fler än värme

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | juli 17, 2023
Att extremvärme och dess risker intresserar medier är lätt att förstå. Till en seriös journalistik hör dock att sätta saker i perspektiv. Faktum är att tio gånger fler människor dör i förtid relaterat till köld än av värme.

LÄS MER

Public service sämst på rapportering om driftsäkerhetsnorm

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | juli 5, 2023
Regeringens presskonferens på temat energi i går (4 juli) var rik på substans, men genomslaget i media mer magert, särskilt i public service. En förklaring kan vara att regeringens budskap inte var konfrontativt. Och att kärnkraften och vindkraften knappast ens nämndes vid namn.

LÄS MER

Elpriset dålig måttstock på nyhetsrelevansen

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | juni 30, 2023
I juni 2023 har elpriset i Sveriges nordliga elområden varit rekordhögt. I nyhetsförmedlingen talas trots det om ”mycket lägre” elpriser i sommar än förr. Ett större problem är ändå om nyhetsbedömningen i energifrågorna utgår från nivån på elpriset, skriver Svenolof Karlsson i denna analys: ”Med en sådan utgångspunkt lär SVT inte nå särskilt långt i sin ambition att fördjupa förståelsen av den verklighet som SVT:s publik lever i.”

LÄS MER

Kunskaper om elsystemet bristvara inom medier

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | juni 15, 2023
Vid elavbrottet i Stockholmsområdet den 26 april var en storskalig blackout i elsystemet mycket nära. Kanske räddades Sverige av inexaktheter i mätsystemen. Även om elavbrottet uppmärksammades har inte medierna förstått dramatiken och potentialen i händelsen. Grundläggande kunskaper om elsystemet verkar vara en bristvara bland journalister.

LÄS MER