Vem vinner på att maximera klimathotet?

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | november 29, 2022
En stark tendens i rapporteringen från nyss avslutade COP27 har varit att maximera hotet från klimatförändringarna. Men hur sannolikt är det värsta scenariot? I seriös journalistik borde den frågan ständigt lyftas fram.

LÄS MER

Narrativet om isminskningen bortser från det historiska perspektivet

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | november 18, 2022
Enligt det dominerande narrativet utgör isminskningen i Arktis – både den på land och i havet – i sig ett klimathot. Men varken Dagens Nyheter eller Sveriges Radio antyder något om de stora variationer som setts i isutbredningen i ett lite längre historiskt perspektiv.

LÄS MER

Första larmen om smältande arktisk is gavs för 100 år sedan

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | november 18, 2022
För jämnt hundra år sedan kom larm om att isen i Arktis smält i så snabb takt att gamla landmärken inte längre kunde kännas igen och att havet snart kunde vara isfritt. Efter millennieskiftet har en populär spådom på forskarhåll varit att isen skulle vara smält inom tio år. Men hittills har så inte skett.

LÄS MER

Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras av Sveriges Radio

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | 4 kommentarer | november 16, 2022
SR styrs i sin klimatrapportering av ett katastrofnarrativ. Grundläggande fakta om havsnivåhöjningen nonchaleras.

LÄS MER

Inga bevis för att havsnivåhöjningen accelererar

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | En kommentar | november 16, 2022
Att havsnivåhöjningen tilltagit på grund av människans växthusgasutsläpp tas som en självklarhet i klimatrapporteringen. Men uppfattningen stöds inte av vattenståndsmätningarna.

LÄS MER