TT-text förvirrar om temperatur, vindstyrka och elpris

Flera stora svenska nyhetsmedier reflekterar inte över att en sekundmeter och en grad Celsius inte är jämförbara storheter.

 

”Vinden är betydligt viktigare för elpriset än utetemperaturen. Störst är effekten i södra Sverige”, menar TT i en nyhet som under tisdagen publicerades i en mängd svenska medier, till exempel Dagens Nyheter och Ny teknik.

TT:s skribent har uppenbarligen slarvat i tankearbetet eller innantilläsningen. Eller i båda.

Dagens Nyheter har publicerat en förvirrande TT-text.

Den studie som refereras, Energiforsks “Wind and Electricity Prices in Sweden – A Statistical Analysis”, har i och för sig ett klart nyhetsvärde. Det är fråga om empirisk analys av hur elpriset i Sveriges fyra elprisområden påverkas av vind och temperatur, baserat på dagliga data från och med september 2022 till och med augusti 2023.

TT refererar korrekt att elpriset i genomsnitt sjunker i riket med 11 öre/kWh för varje meter per sekund som vinden ökar, eller tvärtom. Likaså nämns korrekt att ändrad temperatur med en grad förändrar elpriset med i snitt 4 öre/kWh.

Men sedan kommer TT:s slutsats: ”Utbudet av vindproduktion har därmed större betydelse än efterfrågan (temperatur) för priset.” En slutsats som rimligtvis också gett underlag till rubriken.

En meter/sekund och en grad Celsius är dock väldigt olika storheter, vilket även framhålls i Energiforsks pressmeddelande, som ordagrant är formulerat så här:

”För att ta hänsyn till att vindstyrka och temperatur mäts i olika enheter har [forskaren] Rickard Sandberg även undersökt hur elpriset påverkas baserat på så kallade standardiserade förändringar. Den analysen visar att vinden och temperaturen under perioden haft lika stor påverkan på priset.”

Vinden och temperaturen påverkar alltså lika mycket. Beskrivet som medeltal.

 

Svenolof Karlsson

Journalist

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *