Svenska medier har missat vindkraftskrisen

Vindkraftsbranschen kämpar med allt större svårigheter. Men i svenska medier har ännu inte mycket synts av vindkraftsbranschens kris.

 
Danska regeringen meddelade nyligen att projektet Energiø Nordsø läggs på is. Foto: Energistyrelsen.

Sveriges enorma vindkraftsutbyggnad har genom åren fått mycket uppmärksamhet i medierna – lätt att förstå med tanke på den roll vindkraften i politiken och samhällsdebatten beskrivs ha i den gröna omställningen.

Mot den bakgrunden förvånar det att den aktuella krisen för vindkraftsbranschen uppmärksammats så blygsamt i svenska medier.

SR:s Ekonomiekot uppmärksammade visserligen i ett kort inslag i juli att Vattenfall dragit sig ur det brittiska vindhavskraftprojekt – Norfolk Boreas, som bolaget vunnit bara ett år tidigare – detta till priset av en nedskrivning på 5,5 miljarder kronor. Men frånsett Dagens industri hakade andra medier inte på.

Normalt sett borde förluster av denna enorma storleksordning hos ett statligt bolag, detta dessutom så kort tid efter kontraktsskrivningen, tyckas ha förutsättningar att ta sig över nyhetströskeln. Inte minst som Vattenfalls vd Anna Borg i SR-inslaget gav en tydlig ledtråd: ”I den nya osäkra marknaden har vi sett kostnadsökningar på upp till 40 procent. Det gäller hela marknaden, inte bara Vattenfall.”

Kort före Vattenfalls besked hade den danska regeringen i ett pressmeddelande lämnat ett närmast sensationellt meddelande: det politiskt och medialt upphaussade projektet att bygga en energiö i Nordsjön läggs på is.

”Energistyrelsen uppskattar att statens kostnader för det aktuella projektet uppgår till mer än 50 miljarder DKK [motsvarar 80 miljarder svenska kronor]. Projektet är därmed långt ifrån lönsamt, vilket är ett tydligt villkor för projektet i de politiska överenskommelserna”, enligt den danska regeringens pressmeddelande.

Veterligen var det i Sverige bara News Øresund som genast uppfattade och såg skäl att vidareförmedla denna nyhet. De flesta större medier har tidigare stort uppmärksammat det spektakulära energiö-projektet, som syftar till att producera grön el för miljontals människor, till exempel Dagens Nyheter, Sveriges Radios Studio Ett och Ny Teknik.

Efter detta har de för vindkraften negativa nyheterna ramlat in slag i slag. Ekonomiekot tangerade vindkraftens problem i ett inslag med Svensk Vindenergis vd Daniel Badman i början av september, men uppehöll sig mera vid frågan om tillståndsprocesserna.

TT fångade upp att antalet bud vid en utlyst auktion gällande sju brittiska vindkraftsprojekt blev noll och citerade den danska vindkraftsjätten Vestas vd Henrik Andersen: ”Vi kommer inte att bygga någon fabrik i Storbritannien förrän vi har fått tydliga signaler om hur efterfrågan utvecklas.”

Men inte heller TT såg tydligen anledning att utveckla detta vidare, trots de kraftiga reaktioner som uttryckts på börsen. Vestas har liksom det andra stora danska energibolaget Ørsted sett sina aktier rasa stort på kort tid, Ørsted bland annat efter nedskrivningar motsvarande 25 miljarder kronor just på grund av havsvindkraftprojekt.

Man kan spekulera över anledningen till svenska mediers ointresse för de aktuella trenderna inom ett område som så centralt förknippas med den gröna omställningen. Kunskapsbrist, tidsbrist, ett snävt Sverigeperspektiv?

Bra exempel på en omvänd approach hittas på så nära håll som i Danmark, till exempel nyhetsmediet Energiwatch, som dagligen publicerar ett stort antal nyheter inom energiområdet, och då särskilt på temat förnybarhet.

Redan i slutet av augusti såg Energiwatchs redaktion anledning att fånga upp den senaste tidens många negativa vindkraftsnyheter i en samlingsartikel.

”Trots politisk välvilja och stora planer på området kämpar sektorns huvudaktörer och underskogen av leverantörer med att driva en lönsam verksamhet”, sägs i presentationen av artikeln, som länkar till en mängd intervjuer med vindkraftsbranschens nyckelspelare som alla ger sina svar till varför läget blivit så svårt.

Bland nyheterna häromdagen (27 september) hos Energiwatch finns en av särskild relevans för Sverige. Elbörsen Nord Pools vd Tom Darrel uttrycker sitt stora bekymmer över konsekvenserna för elsystemet av den stora ökningen av oreglerad elproduktion, det vill säga framför allt vindkraften.

”Vi känner redan att elmarknaden ibland är nära gränsen för vad vi faktiskt är i stånd till att balansera [med bland annat en rad nya rekord vad gäller negativa systempriser för hela Norden]. Och poängen är att detta sker redan innan vi på allvar kommit i gång med havsvindkraften”, säger Tom Darrel.

 

Svenolof Karlsson

Journalist

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *