Avtagande intresse i SVT för arbetslösheten

SVT:s rapportering om arbetslösheten var som mest omfattande i oktober men har sedan dess avtagit, samtidigt finns problemen på den svenska arbetsmarknaden kvar. Därtill har rapporteringen i allt mindre utsträckning handlat om långtidsarbetslöshet men i allt större utsträckning om Arbetsförmedlingen.

 
Foto Ben White på Unsplash

Näringslivets medieinstitut har gjort en kvantitativ undersökning av hur ofta SVT har nämnt orden arbetslöshet, långtidsarbetslöshet och Arbetsförmedlingen under det senaste halvåret. Undersökningen är genomförd med hjälp av sökmotorn All Ears som automatiskt transkriberar allt som sägs i TV. Det händer dock att transkriberingar blir fel vilket innebär att några inslag kan ha missats.

Läs mer om hur undersökningen är genomförd längst ner.

Utifrån undersökningen går det att se en tydlig trend där rapporteringen om arbetslöshet toppade i månadsskiftet september och oktober vilket sammanföll med att regeringen den 21 september presenterade höstbudgeten som innehöll en omfattande satsning för att minska arbetslösheten. Nedan framgår resultatet för hur ofta ordet arbetslöshet omnämnts i SVT:s rapportering under de senaste sex månaderna.

En annan trend är att Arbetsförmedlingen nämnts allt oftare i SVT:s rapportering om arbetslöshet samtidigt som rapporteringen om långtidsarbetslöshet avtagit. Under det senaste halvåret så har Arbetsförmedlingen omnämnts nästan dubbelt så ofta som ordet långtidsarbetslöshet, ser man däremot till den senaste månaden så har intresset för långtidsarbetslöshet kraftigt avtagit samtidigt som ett visst intresse för Arbetsförmedlingen finns kvar.

 


Mer om undersökningen

Undersökningen är avgränsad till perioden 18 juli 2021 till och med 17 januari 2022. Programmen som ingår i undersökningen är Aktuellt, Rapport och Agenda. Eftersom Rapport sänder flera program per dag kan det förekomma dubbletter i resultatet. Det kan även förekomma felaktiga träffar i materialet exempelvis om orden används utanför en svensk kontext.

De sökord som använts är arbetslöshet*, långtidsarbetslöshet* eller arbetsförmedlingen*.

 

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *